Ads

Shuo Hao De Xing Fu Ne 说好的幸福呢【Bagaimana Dengan Kebahagiaan yang Dijanjikan】Shuo Hao De Xing Fu Ne 说好的幸福呢【Bagaimana Dengan Kebahagiaan yang Dijanjikan/ How About  The Promised Happiness】


作词:方文山
作曲:周杰伦
监制:周杰伦

妳的回话凌乱著
Nǐ de huíhuà líng luànzhe
Your answer still can not I understand
Jawabanmu masih saja tidak bisa ku mengerti

在这个时刻
Zài zhège shíkè
At this moment
Di saat ini

我想起喷泉旁的白鸽
Wǒ xiǎngqǐ pēnquán páng de bái gē
I remembered the white dove beside the fountain
Aku teringat akan merpati putih disebelah air mancur

甜蜜散落了
Tiánmì sàn luòle
The beauty of it has passed
Keindahan itu telah berlalu

情绪莫名的拉扯
Qíngxù mòmíng de lāchě .
My feelings continued uncertainly
Perasaanku terus tak menentu

我还爱妳呢
Wǒ hái ài nǐ ne
But I still love you
Tapi aku masih mencintaimu

而妳断断续续唱着歌
Er nǐ duànduàn xùxù chàngzhe gē
With a stuttering song that you sing
Dengan lagu yang tersendat-sendat yang kau nyanyikan

假装没事了
Jiǎ zhuāng méishì le
Pretend everything is fine
Berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja

时间过了 走了
Shíjiān guòle zǒule
Time has passed, walked away
Waktu yang telah berlalu, berjalan pergi

爱情面临选择
Aiqíng miànlín xuǎnzé
The love is facing choices
Dan cinta yang harus memilih

妳冷了 倦了 我哭了
Nǐ lěngle juànle wǒ kūle
You do not care about me, too weak and it makes me cry
Kamu tidak mempedulikanku, terlalu lemas dan itu membuatku menangis

离开时的不快乐
Líkāi shí de bù kuàilè
Sadness when you left me
Kesedihan waktu kau meninggalkanku

妳用卡片手写着
Nǐ yòng kǎpiàn shǒuxiě zhe
You write it in the cards
Kamu tuliskan itu dalam kartu

有些爱只给到这 真的痛了
Yǒuxiē ài zhǐ gěi dào zhè zhēn de tòngle
Love is so painful when it just ends
Cinta begitu menyakitkan bila berakhir begitu saja

怎么了 妳累了
Zěnmele nǐ lèile
What happened? Are you tired?
Apa yang terjadi? Apa kau lelah?

说好的 幸福呢
Shuō hǎo de xìngfú ne
What about the happiness you say?
Bagaimana dengan kebahagiaan yang kau katakan?

我懂了 不说了
Wǒ dǒng le bù shuōle
I understand and don't wanna say again
Aku mengerti dan tidak ingin bicara lagi

爱淡了 梦远了
Ai dànle mèng yuǎnle
Love no longer exists, my dream has now drifted away
Cinta tidak ada lagi, mimpiku pun kini telah menjauh

开心与不开心一一细数着 妳再不舍
Kāixīn yǔ bù kāixīn yīyī xì shùzhe nǐ zàibu shě
I remember all sad and happy, which you do not want to release
Ku ingat semua sedih dan bahagia, yang kau pun tak rela untuk melepaskannya

那些爱过的感觉都太深刻
Nàxiē àiguò de gǎnjué dōu tài shēnkè
All the love that has passed is so deep
Semua cinta yang telah berlalu itu sungguh begitu dalam

我都还记得
Wǒ dū hái jìdé
And I can still remember everything
Dan aku masih bisa mengingat semuanya

妳不等了 说好的 幸福呢
Nǐ bù děngle shuō hǎo de xìngfú ne
You no longer wait, then what about the happiness you say?
Kamu tidak lagi menunggu, lalu bagaimana dengan kebahagiaan yang kau katakan?

我错了 泪干了
Wǒ cuòle lèi gànle
I was wrong, Tears were no longer melting
Aku telah salah, Air mata pun tak lagi meleleh

放手了 后悔了
Fàng shǒule hòu huǐle
I had given up and regret
Aku telah menyerah dan menyesalinya

只是回忆的音乐盒还旋转着
Zhǐshì huíyì de yīnyuè hé hái xuán zhuǎnzhe
It's just the music box of memories that still continue playing
Hanya saja kotak musik kenangan itu masih saja terus mengalun

要怎么停呢
Yào zěnme tíng ne
How should I stop it
Bagaimana harus ku menghentikannya

Download Video :