Ads

Feng Ti Mo 冯提莫 - Ai De Jiu Shi Ni 爱的就是你【You are the one I love】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Feng Ti Mo 冯提莫 - Ai De Jiu Shi Ni 爱的就是你【Kamulah Yang Aku Cintai/ You are the one I love】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:刘佳
作曲:刘佳

无论我走到哪里都不能停止想你
Wúlùn wǒ zǒu dào nǎlǐ dōu bùnéng tíngzhǐ xiǎng nǐ
Wherever I  go I cannot stop missing you
Kemana pun ku pergi aku tidak bisa berhenti merindukanmu

亲爱的在我心里没人比你更美丽
Qīn'ài de zài wǒ xīnlǐ méi rén bǐ nǐ gèng měilì
Darling, No one is more beautiful than you in my heart
Sayang, Di dalam hatiku tidak ada yang lebih indah dari dirimu

清清唱一二三为你谱下一段旋律
Qīng qīng chàng yī èr sān wèi nǐ pǔ xià yīduàn xuánlǜ
Gently sing 123 write the next melody for you
Dengan lembut nyanyikan 123 melodi berikutnya untukmu

让星星解开童话故事中的谜底
Ràng xīngxīng jiě kāi tónghuà gùshì zhōng de mídǐ
Let the stars unlock the answers of the fairy tale
Biarkan bintang-bintang membuka jawaban dari kisah dongeng

Oh my god 我已经爱上他 真实的表达
Oh my god wǒ yǐjīng ài shàng tā zhēnshí de biǎodá
Oh my god I have fallen in love with her real expression
Oh Tuhanku, aku telah jatuh cinta dengan ekspresi aslinya

像喝了奇怪药水中了魔法
Xiàng hēle qíguài yàoshuǐ zhōngle mófǎ
Like drinking the strange potion and in magic
Seperti meminum ramuan aneh dan terkena sihir

街上溜溜跶达还是不想回家
Jiē shàng liūliū dá dá háishì bùxiǎng huí jiā
Take to the streets still do not want to go home
Pergi ke jalanan masih belum mau pulang

一个人看着电影嘴里嚼著爆米花
Yīgè rén kànzhe diànyǐng zuǐ lǐ juézhe bào mǐhuā
Watching a movie alone with popcorn in my mouth
Menonton film sendirian dengan popcorn di mulutku

Oh 每分每秒都想和你通电话
Oh měi fēn měi miǎo dōu xiǎng hé nǐ tōng diànhuà
Oh I want to talk on the phone with you every minute every second
Oh Setiap menit dan setiap detik aku ingin berbicara di telepon denganmu

飞到巴黎铁塔下自在的喝奶咖
Fēi dào bālí tiětǎ xià zìzài de hē nǎi kā
Fly to the Paris Tower and drink the milk coffee comfortably under the tower
Terbang ke Menara Paris dan minum kopi susu dengan nyaman di bawah menara

去百慕达 看海和沙 跳森巴
Qù bǎi mù dá kàn huǎ héshā tiào sēn bā
Go to Bermuda watch the sea, the sand and dance samba
Pergi ke Bermuda menyaksikan laut, samba pasir dan tarian

点燃了火把 我们尽情唱吧
Diǎnránle huǒbǎ wǒmen jìnqíng chàng ba
Lit the torch, We enjoy singing it
Menyalakan obor, Kita menikmati menyanyikannya

我要爱 爱 爱的就是你可爱女孩
Wǒ yào ài ài ài de jiùshì nǐ kě'ài nǚhái
I want to love, love, love and it's you a lovely girl
Aku ingin cinta, cinta, cinta dengan kau gadis yang cantik

天上星星我为你摘 所有帐单我来买
Tiānshàng xīngxīng wǒ wèi nǐ zhāi suǒyǒu zhàng dān wǒ lái mǎi
The stars in the sky I'll pick up and all the bills I'll pay for you
Bintang-bintang di langit akan ku ambil dan semua tagihanmu akan kubayar untukmu

跟我来 ye~ ye~ 耍帅帽子一起歪歪戴
Gēn wǒ lái ye~ ye~ shuǎ shuài màozi yīqǐ wāi wāi dài
Follow me ye~ ye~ Playing handsome wearing crooked hat
Ikuti aku ye~ ye~ Bermain topi tampan memakainya dengan bengkok

全世界我只爱你一个 永不言改
Quán shìjiè wǒ zhǐ ài nǐ yīgè yǒng bù yán gǎi
I love only you in the world and it will never change
Dari semua di dunia ini aku hanya mencintaimu, selamanya tidak akan pernah berubah

看窗外出现彩虹 天空就会放晴
Kàn chuāngwài chūxiàn cǎihóng tiānkōng jiù huì fàngqíng
Look outside the window, the rainbow appeared and the sky will be clear up
Lihatlah ke luar jendela, pelangi muncul dan langit akan cerah

公主和王子剧情害你哭红了眼睛
Gōngzhǔ hé wángzǐ jùqíng hài nǐ kū hóngle yǎnjīng
The drama of the princess and the prince make you cry with red eyes
Drama sang putri dan pangeran membuatmu menangis hingga mata merah

六合彩你总赢 点双人份冰淇淋
Liùhécǎi nǐ zǒng yíng diǎn shuāngrén fèn bīngqílín
In lottery, you always win and order dual-persons ice cream
Dalam lotere, Kamu selalu menang dan memesan es krim ganda

让所有情敌胆怯 比谁拳头更硬
Ràng suǒyǒu qíngdí dǎnqiè bǐ shéi quántóu gèng yìng
Let all rivals in love timid and compare whose fist is more powerful
Biarkan semua saingan jatuh cinta malu-malu dan bandingkan tinjunya yang lebih bertenaga

你向左走 向右走 我陪你左右
Nǐ xiàng zuǒ zǒuxiàng yòu zǒu wǒ péi nǐ zuǒyòu
You go right and left I will accompany you around
Kamu pergi ke kanan dan kiri aku akan menemani di sampingmu

满脑子都是你 不再想某 某 某
Mǎn nǎozi dōu shì nǐ bù zài xiǎng mǒu mǒu mǒu
Full of you in my mind and no longer think of other one
Di dalam pikiranku penuh dengan dirimu dan tidak lagi memikirkan yang lain

交通灯切换 红黄绿 恋爱要遵循的规律
Jiāotōng dēng qiēhuàn hóng huáng lǜ liàn'ài yào zūnxún de guīlǜ
Traffic light switch to red, yellow and green love follow the regular pattern
Lampu lalu lintas beralih ke warna merah, kuning dan hijau mengikuti pola reguler

别整天痛哭流涕 突然又笑的像喝了蜂蜜
Bié zhěng tiān tòngkū liú tì túrán yòu xiào de xiàng hēle fēngmì
Do not cry all the time suddenly laugh like drank jar of honey
Jangan menangis sepanjang waktu tiba-tiba tertawa seperti minum madu

Baby baby honey you like sweet candy
Baby baby honey you like sweet candy
Sayang sayang sayangku, Kamu seperti permen yang manis

城堡的交响曲 哼唱着do re mi fa so la ci
Chéngbǎo de jiāoxiǎng qǔ hēng chàngzhe do re mi fa so la ci
The symphony of the castle humming do re mi fa so la ci
Simfoni benteng bersenandung do re mi fa so la ci

滴 滴 随时随地call你
Dī dī suíshí suídì call nǐ
Call you anytime,anywhere
Menghubungimu kapan saja, dimana saja

Hey come on come on 我形影
Hey come on come on wǒ xíngyǐng
Hey come on come on I am inseparable
Hei datanglah padaku yang tidak terpisahkan

我要爱 爱 爱的就是你可爱女孩
Wǒ yào ài ài ài de jiùshì nǐ kě'ài nǚhái
I want to love, love, love and it's you a lovely girl
Aku ingin cinta, cinta, cinta dengan kau gadis yang cantik

天上星星我为你摘 所有帐单我来买
Tiānshàng xīngxīng wǒ wèi nǐ zhāi suǒyǒu zhàng dān wǒ lái mǎi
The stars in the sky I'll pick up and all the bills I'll pay for you
Bintang-bintang di langit akan ku ambil dan semua tagihanmu akan kubayar untukmu

跟我来 ye~ ye~ 耍帅帽子一起歪歪戴
Gēn wǒ lái ye~ ye~ shuǎ shuài màozi yīqǐ wāi wāi dài
Follow me ye~ ye~ Playing handsome wearing crooked hat
Ikuti aku ye~ ye~ Bermain topi tampan memakainya dengan bengkok

全世界我只爱你一个 永不言改
Quán shìjiè wǒ zhǐ ài nǐ yīgè yǒng bù yán gǎi
I love only you in the world and it will never change
Dari semua di dunia ini aku hanya mencintaimu, selamanya tidak akan pernah berubah

爱情像龙卷风我们被卷入其中
Aiqíng xiàng lóngjuǎnfēng wǒmen bèi juàn rù qízhōng
Love is like a tornado and we are involved
Cinta itu seperti tornado dan kita telah terlibat

就是要爱的天崩地裂轰轰隆隆
Jiùshì yào ài de tiānbēngdìliè hōng hōnglóng lóng
Just want to love you to the earth-shattering
Hanya ingin mencintaimu hingga bumi reruntuhan bergemuruh

爱难免会失控 也别装可怜虫
Ai nánmiǎn huì shīkòng yě bié zhuāng kělián chóng
Love will inevitably get out of control and do not pretend a poor fish
Cinta pasti akan lepas kendali dan jangan berpura-pura menjadi ikan yang malang

陷入 迷宫 惊恐 伤痛 难做英雄
Xiànrù mígōng jīngkǒng shāng tòng nán zuò yīngxióng
Into the maze, scared, pain, and it is hard to be a hero
Ke tempat labirin, takut, sakit, dan sulit untuk menjadi pahlawan

喜欢你笑啊 像鲜艳的花
Xǐhuān nǐ xiào a xiàng xiānyàn de huā
Like you laugh like bright flowers
Menyukaimu tertawa seperti bunga-bunga yang cerah

偷偷传的情话 被报成八卦
Tōutōu chuán de qínghuà bèi bào chéng bāguà
Secretly pass the love words which is reported as gossip
Diam-diam melewatkan kata-kata cinta yang dilaporkan sebagai gosip

解开爱的密码 开心我随便刷
Jiě kāi ài de mìmǎ kāixīn wǒ suíbiàn shuā
Unlock the password of love and use it as I want happiness
Membuka kata kunci cinta dan menggunakannya seperti yang ku inginkan kebahagiaan

Di la di di la di 咒语被施法
Di la di di la di zhòuyǔ bèi shīfǎ
Di la di di la di spell is casted
Di la di di la di Mantra dilemparkan

Oh 爱你 在一起 永远永远不分离
Oh ài nǐ zài yīqǐ yǒngyuǎn yǒngyuǎn bù fēnlí
Oh love you never be separated forever
Oh mencintaimu bersama dan tak akan pernah bisa berpisah selamanya

爱 爱 爱的就是你可爱女孩
Ai ài ài de jiùshì nǐ kě'ài nǚhái
Love, love, love and it's you a lovely girl
Cinta, cinta, cinta dengan kau gadis yang cantik

天上星星我为你摘 所有帐单我来买
Tiānshàng xīngxīng wǒ wèi nǐ zhāi suǒyǒu zhàng dān wǒ lái mǎi
The stars in the sky I'll pick up and all the bills I'll pay for you
Bintang-bintang di langit akan ku ambil dan semua tagihanmu akan kubayar untukmu

跟我来 ye~ ye~ 耍帅帽子一起歪歪戴
Gēn wǒ lái ye~ ye~ shuǎ shuài màozi yīqǐ wāi wāi dài
Follow me ye~ ye~ Playing handsome wearing crooked hat
Ikuti aku ye~ ye~ Bermain topi tampan memakainya dengan bengkok

全世界我只爱你一个 永不言改
Quán shìjiè wǒ zhǐ ài nǐ yīgè yǒng bù yán gǎi
I love only you in the world and it will never change
Dari semua di dunia ini aku hanya mencintaimu, selamanya tidak akan pernah berubah

爱的就是你
Ai de jiùshì nǐ
You are the one I love
Kamulah orang yang ku cintai

Download Mp3/ Mp4:Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/5WSlSQml0La0Sl7hVPAhbn

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Website
http://www.lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/