Ads

Feng Ti Mo 冯提莫 - Dang 当【Ketika/ When】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Feng Ti Mo 冯提莫 - Dang 当【Ketika/ When】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:琼瑶
作曲:庄立帆

当山峰没有棱角的时候 
Dāng shānfēng méiyǒu léngjiǎo de shíhòu
Even if mountains lost their peaks
Bahkan jika gunung-gunung kehilangan puncaknya

当河水不再流
Dāng héshuǐ bù zài liú
Even if rivers were no longer flowing
Bahkan jika sungai tidak lagi mengalir

当时间停住 日夜不分
Dāng shíjiān tíng zhù rìyè bù fēn
Even if the time stopped, day and night blend together
Bahkan jika waktu berhenti, siang dan malam menyatu bersama

当天地万物 化为虚有
Dàng tiāndì wànwù huà wéi xū yǒu
Even if the universe turned to nothing
Bahkan jika alam semesta berubah menjadi tidak ada

我还是不能和你分手 
Wǒ háishì bùnéng hé nǐ fēnshǒu
Yet I still cannot break up with you
Namun ku masih belum bisa putus denganmu

不能和你分手
Bùnéng hé nǐ fēnshǒu
I still can't break up with you
Ku masih belum bisa putus denganmu

你的温柔 是我今生最大的守候
Nǐ de wēnróu shì wǒ jīnshēng zuìdà de shǒuhòu
Your tenderness is the greatest cherishment in my life
Kelembutanmu adalah kerinduan terbesar dalam hidupku

当太阳不再上升的时候 
Dāng tàiyáng bù zài shàngshēng de shíhòu
Even if the Sun was no longer rising
Bahkan jika Matahari tidak lagi terbit

当地球不再转动
Dāng dìqiú bù zài zhuǎndòng
Even if the Earth was no longer spinning
Bahkan jika Bumi tidak lagi berputar

当春夏秋冬 不再变换
Dāng chūn xià qiūdōng bù zài biànhuàn
Even if there were no more seasons switching
Bahkan jika tidak ada lagi pergantian musim

当花草树木 全部凋残
Dāng huācǎo shùmù quánbù diāo cán
Even if flowers and trees were all ruthlessly withering
Bahkan jika bunga dan pohon semuanya sudah layu

我还是不能和你分散 
Wǒ háishì bùnéng hé nǐ fēnsàn
Yet I still can't part with you
Namun ku masih tidak bisa berpisah denganmu

不能和你分散
Bùnéng hé nǐ fēnsàn
I still can't part with you
Ku masih tidak bisa berpisah denganmu

你的笑容 是我今生最大的眷恋
Nǐ de xiàoróng shì wǒ jīnshēng zuìdà de juànliàn
Your smile is the deepest affection in my life
Senyumanmu adalah kasih sayang terdalam dalam hidupku

让我们红尘作伴 
Ràng wǒmen hóngchén zuò bàn
Let us live this life together
Marilah kita menjalani hidup ini bersama-sama

活得潇潇洒洒
Huó dé xiāoxiāo sǎsǎ
Live without any restraint
Hidup tanpa menahan diri

策马奔腾 
Cè mǎ bēnténg
Wildly galloping the horses
Dengan liar menaiki kuda-kuda

共享人世繁华
Gòngxiǎng rénshì fánhuá
And enjoying the world's bustling
Dan menikmati keramaian di dunia

对酒当歌
Duì jiǔ dāng gē
Singing our songs to wine
Menyanyikan lagu-lagu kita untuk arak

唱出心中喜悦
Chàng chū xīnzhōng xǐyuè
With all the joy from our hearts
Dengan semua kegembiraan dari hati kita

轰轰烈烈 
Hōnghōnglièliè
Here's to the splendour and vigorousness
Ini untuk kemegahan dan semangatnya

把握青春年华
Bǎwò qīngchūn niánhuá
Of seizing the day of our youthhood
Dari merebut hari masa muda kita


Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/5WSlSQml0La0Sl7hVPAhbn

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Website
http://www.lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/