Ads

Sun Lu 孙露 - Ai Shang Bu Gai Ai De Ren 爱上不该爱的人【Mencintai Orang Yang Tak Seharusnya Dicintai】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Sun Lu 孙露 - Ai Shang Bu Gai Ai De Ren 爱上不该爱的人【Mencintai Orang Yang Tak Seharusnya Dicintai】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:宇桐非
作曲:宇桐非

爱多深 伤就多深
Ai duō shēn shāng jiù duō shēn
Seberapa dalam cinta maka seberapa dalam juga terluka

情多真 痛就多真
Qíng duō zhēn tòng jiù duō zhēn
Betapa benarnya perasaan maka betapa benar juga rasa sakit

一场没有结果的爱情
Yī chǎng méiyǒu jiéguǒ de àiqíng
Cinta yang tak berbuah hasil

总让我欲罢不能
Zǒng ràng wǒ yùbà bùnéng
Selalu membuatku tak bisa berhenti

总是在午夜时分
Zǒng shì zài wǔyè shífēn
Selalu disaat tengah malam

期待黎明的来临
Qídài límíng de láilín
Mengharap datangnya fajar

因为梦里总有你在
Yīnwèi mèng lǐ zǒng yǒu nǐ zài
Karena selalu ada dirimu dalam mimpi

我曾经深爱着的男人
Wǒ céngjīng shēn àizhe de nánrén
Lelaki yang pernah sangat kucintai

我爱上一个不该爱的人
Wǒ ài shàng yīgè bù gāi ài de rén
Aku mencintai seseorang yang tak seharusnya dicintai

却是我今生最爱的男人
Què shì wǒ jīnshēng zuì ài de nánrén
Justru adalah lelaki yang paling kucintai dalam hidup ini

看着你流泪我会伤心
Kànzhe nǐ liúlèi wǒ huì shāngxīn
Melihatmu mengalirkan airmata aku akan sedih

别再问我爱你有多深
Bié zài wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
Jangan tanya lagi seberapa dalam aku mencintaimu

我爱上一个不该爱的人
Wǒ ài shàng yīgè bù gāi ài de rén
Aku mencintai seseorang yang tak seharusnya dicintai

却是我今生最爱的男人
Què shì wǒ jīnshēng zuì ài de nánrén
Justru adalah lelaki yang paling kucintai dalam hidup ini

离开你我也伤透了心
Líkāi nǐ wǒ yě shāng tòule xīn
Meninggalkanmu hatiku juga sangat terluka

为什么相爱的人伤害却最深
Wèishéme xiāng'ài de rén shānghài què zuìshēn
Mengapa orang yang saling mencintai terluka justru lebih dalam

♫Music♫

爱多深 伤就多深
Ai duō shēn shāng jiù duō shēn
Seberapa dalam cinta maka seberapa dalam juga terluka

情多真 痛就多真
Qíng duō zhēn tòng jiù duō zhēn
Betapa benarnya perasaan maka betapa benar juga rasa sakit

一场没有结果的爱情
Yī chǎng méiyǒu jiéguǒ de àiqíng
Cinta yang tak berbuah hasil

总让我欲罢不能
Zǒng ràng wǒ yùbà bùnéng
Selalu membuatku tak bisa berhenti

总是在午夜时分
Zǒng shì zài wǔyè shífēn
Selalu disaat tengah malam

期待黎明的来临
Qídài límíng de láilín
Mengharap datangnya fajar

因为梦里总有你在
Yīnwèi mèng lǐ zǒng yǒu nǐ zài
Karena selalu ada dirimu dalam mimpi

我曾经深爱着的男人
Wǒ céngjīng shēn àizhe de nánrén
Lelaki yang pernah sangat kucintai

我爱上一个不该爱的人
Wǒ ài shàng yīgè bù gāi ài de rén
Aku mencintai seseorang yang tak seharusnya dicintai

却是我今生最爱的男人
Què shì wǒ jīnshēng zuì ài de nánrén
Justru adalah lelaki yang paling kucintai dalam hidup ini

看着你流泪我会伤心
Kànzhe nǐ liúlèi wǒ huì shāngxīn
Melihatmu mengalirkan airmata aku akan sedih

别再问我爱你有多深
Bié zài wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
Jangan tanya lagi seberapa dalam aku mencintaimu

我爱上一个不该爱的人
Wǒ ài shàng yīgè bù gāi ài de rén
Aku mencintai seseorang yang tak seharusnya dicintai

却是我今生最爱的男人
Què shì wǒ jīnshēng zuì ài de nánrén
Justru adalah lelaki yang paling kucintai dalam hidup ini

离开你我也伤透了心
Líkāi nǐ wǒ yě shāng tòule xīn
Meninggalkanmu hatiku juga sangat terluka

为什么相爱的人伤害却最深
Wèishéme xiāng'ài de rén shānghài què zuìshēn
Mengapa orang yang saling mencintai terluka justru lebih dalam

我爱上一个不该爱的人
Wǒ ài shàng yīgè bù gāi ài de rén
Aku mencintai seseorang yang tak seharusnya dicintai

却是我今生最爱的男人
Què shì wǒ jīnshēng zuì ài de nánrén
Justru adalah lelaki yang paling kucintai dalam hidup ini

看着你流泪我会伤心
Kànzhe nǐ liúlèi wǒ huì shāngxīn
Melihatmu mengalirkan airmata aku akan sedih

别再问我爱你有多深
Bié zài wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
Jangan tanya lagi seberapa dalam aku mencintaimu

我爱上一个不该爱的人
Wǒ ài shàng yīgè bù gāi ài de rén
Aku mencintai seseorang yang tak seharusnya dicintai

却是我今生最爱的男人
Què shì wǒ jīnshēng zuì ài de nánrén
Justru adalah lelaki yang paling kucintai dalam hidup ini

离开你我也伤透了心
Líkāi nǐ wǒ yě shāng tòule xīn
Meninggalkanmu hatiku juga sangat terluka

为什么相爱的人伤害却最深
Wèishéme xiāng'ài de rén shānghài què zuìshēn
Mengapa orang yang saling mencintai terluka justru lebih dalam
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

宇桐非

爱上不该爱的人

作词:宇桐非
作曲:宇桐非

爱多深 伤就多深
情多真 痛就多真
一场没有结果的爱情
总让我欲罢不能
总是在午夜时分
期待黎明的来临
因为梦里总有你在
我曾经深爱着的男人

我爱上一个不该爱的人
却是我今生最爱的男人
看着你流泪我会伤心
别再问我爱你有多深
我爱上一个不该爱的人
却是我今生最爱的男人
离开你我也伤透了心
为什么相爱的人伤害却最深


爱多深 伤就多深
情多真 痛就多真
一场没有结果的爱情
总让我欲罢不能
总是在午夜时分
期待黎明的来临
因为梦里总有你在
我曾经深爱着的男人

我爱上一个不该爱的人
却是我今生最爱的男人
看着你流泪我会伤心
别再问我爱你有多深
我爱上一个不该爱的人
却是我今生最爱的男人
离开你我也伤透了心
为什么相爱的人伤害却最深

我爱上一个不该爱的人
却是我今生最爱的男人
看着你流泪我会伤心
别再问我爱你有多深
我爱上一个不该爱的人
却是我今生最爱的男人
离开你我也伤透了心
为什么相爱的人伤害却最深

Download Mp3/ Mp4: