Ads

Liu Zhe 六哲 - Jiao Wo Zen me Wang Le Guo Qu 叫我怎么忘了过去【Katakan Padaku Bagaimana Melupakan Masa Lalu】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Liu Zhe 六哲 - Jiao Wo Zen me Wang Le Guo Qu 叫我怎么忘了过去【Katakan Padaku Bagaimana Melupakan Masa Lalu】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:张海风
作曲:六哲

孤独的夜里
Gūdú de yèlǐ
Di malam yang sepi

谁和你一起
Shéi hé nǐ yīqǐ
Siapa yang bersamamu

是谁已经把我都代替
Shì shéi yǐjīng bǎ wǒ dōu dàitì
Siapa yang telah menggantikanku

空虚的心灵 有谁会在意
Kōngxū de xīnlíng yǒu shéi huì zàiyì
Hati yang hampa, siapa yang peduli

怎么才能不再想你
Zěnme cáinéng bù zài xiǎng nǐ
Bagaimana caranya agar tak lagi merindukanmu

昨天的温柔
Zuótiān de wēnróu
Kehangatan yang kemarin

请不要带走
Qǐng bùyào dài zǒu
Tolong jangan dibawa pergi

多希望你能够回头
Duō xīwàng nǐ nénggòu huítóu
Sangat berharap kau bisa kembali

喝一杯烈酒 却愁上加愁
Hè yībēi liè jiǔ què chóu shàng jiā chóu
Minum segelas anggur keras tapi justru semakin bertambah khawatir

你已不再为我停留
Nǐ yǐ bù zài wèi wǒ tíngliú
Kau tak lagi tinggal untukku

叫我怎么忘了过去
Jiào wǒ zěnme wàngle guòqù
Katakan padaku bagaimana melupakan masa lalu

忘了爱你
Wàngle ài nǐ
Melupakan mencintaimu

忘了我们有过的甜蜜
Wàngle wǒmen yǒuguò de tiánmì
Melupakan keindahan yang pernah kita miliki

所有美好故事 散在雨里
Suǒyǒu měihǎo gùshì sànzài yǔ lǐ
Semua kisah indah bertebaran dalam hujan

还有什么值得珍惜
Hái yǒu shé me zhídé zhēnxī
Apalagi yang pantas untuk dihargai

叫我怎么忘了过去
Jiào wǒ zěnme wàngle guòqù
Katakan padaku bagaimana melupakan masa lalu

忘了自己
Wàngle zìjǐ
Melupakan diri sendiri

忘了我们有过的回忆
Wàngle wǒmen yǒuguò de huíyì
Melupakan kenangan yang pernah kita miliki

对于这份感情 无能为力
Duìyú zhè fèn gǎnqíng wúnéng wéilì
Terhadap perasaan ini, sungguh tak berdaya

我只能试着开始放弃你
Wǒ zhǐ néng shìzhe kāishǐ fàngqì nǐ
Aku hanya bisa mencoba untuk melepaskanmu

♫Music♫

昨天的温柔
Zuótiān de wēnróu
Kehangatan yang kemarin

请不要带走
Qǐng bùyào dài zǒu
Tolong jangan dibawa pergi

多希望你能够回头
Duō xīwàng nǐ nénggòu huítóu
Sangat berharap kau bisa kembali

喝一杯烈酒 却愁上加愁
Hè yībēi liè jiǔ què chóu shàng jiā chóu
Minum segelas anggur keras tapi justru semakin bertambah khawatir

你已不再为我停留
Nǐ yǐ bù zài wèi wǒ tíngliú
Kau tak lagi tinggal untukku

叫我怎么忘了过去
Jiào wǒ zěnme wàngle guòqù
Katakan padaku bagaimana melupakan masa lalu

忘了爱你
Wàngle ài nǐ
Melupakan mencintaimu

忘了我们有过的甜蜜
Wàngle wǒmen yǒuguò de tiánmì
Melupakan keindahan yang pernah kita miliki

所有美好故事 散在雨里
Suǒyǒu měihǎo gùshì sànzài yǔ lǐ
Semua kisah indah bertebaran dalam hujan

还有什么值得珍惜
Hái yǒu shé me zhídé zhēnxī
Apalagi yang pantas untuk dihargai

叫我怎么忘了过去
Jiào wǒ zěnme wàngle guòqù
Katakan padaku bagaimana melupakan masa lalu

忘了自己
Wàngle zìjǐ
Melupakan diri sendiri

忘了我们有过的回忆
Wàngle wǒmen yǒuguò de huíyì
Melupakan kenangan yang pernah kita miliki

对于这份感情 无能为力
Duìyú zhè fèn gǎnqíng wúnéng wéilì
Terhadap perasaan ini, sungguh tak berdaya

我只能试着开始放弃你
Wǒ zhǐ néng shìzhe kāishǐ fàngqì nǐ
Aku hanya bisa mencoba untuk melepaskanmu

叫我怎么忘了过去
Jiào wǒ zěnme wàngle guòqù
Katakan padaku bagaimana melupakan masa lalu

忘了爱你
Wàngle ài nǐ
Melupakan mencintaimu

忘了我们有过的甜蜜
Wàngle wǒmen yǒuguò de tiánmì
Melupakan keindahan yang pernah kita miliki

所有美好故事 散在雨里
Suǒyǒu měihǎo gùshì sànzài yǔ lǐ
Semua kisah indah bertebaran dalam hujan

还有什么值得珍惜
Hái yǒu shé me zhídé zhēnxī
Apalagi yang pantas untuk dihargai

叫我怎么忘了过去
Jiào wǒ zěnme wàngle guòqù
Katakan padaku bagaimana melupakan masa lalu

忘了自己
Wàngle zìjǐ
Melupakan diri sendiri

忘了我们有过的回忆
Wàngle wǒmen yǒuguò de huíyì
Melupakan kenangan yang pernah kita miliki

对于这份感情 无能为力
Duìyú zhè fèn gǎnqíng wúnéng wéilì
Terhadap perasaan ini, sungguh tak berdaya

我只能试着开始放弃你
Wǒ zhǐ néng shìzhe kāishǐ fàngqì nǐ
Aku hanya bisa mencoba untuk melepaskanmu
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

六哲

叫我怎么忘了过去

作词:张海风
作曲:六哲

孤独的夜里
谁和你一起
是谁已经把我都代替
空虚的心灵 有谁会在意
怎么才能不再想你
昨天的温柔
请不要带走
多希望你能够回头
喝一杯烈酒 却愁上加愁
你已不再为我停留
叫我怎么忘了过去
忘了爱你
忘了我们有过的甜蜜
所有美好故事 散在雨里
还有什么值得珍惜
叫我怎么忘了过去
忘了自己
忘了我们有过的回忆
对于这份感情 无能为力
我只能试着开始放弃你

Download Mp3/ Mp4:


Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/5WSlSQml0La0Sl7hVPAhbn

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Hidup Adalah Seni
https://www.youtube.com/channel/UCVtO4vEgU9uldq1Yj--TwbA

Website
http://www.Lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/