Ads

Feng Ti Mo 冯提莫 - Ba Ba Qu Na Er 爸爸去哪儿【Where Are We Going, Dad?】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Feng Ti Mo 冯提莫 - Ba Ba Qu Na Er 爸爸去哪儿【Kemana Kita Akan Pergi, Ayah?/ Where Are We Going, Dad?】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词: Ye Shengtao
作曲: Ye Shengtao

爸爸你会不会唱小星星吗?
Bàba nǐ huì bù huì chàng “xiǎo xīngxīng” ma?
Daddy.. can you sing “a little star”?
Ayah.. bisakah kamu nyanyi lagu "Bintang kecil"?

不会啊..
Bù huì a..
I can’t..
Tidak bisa..

那我教你好了?
Nà wǒ jiào nǐ hǎole?
Then I’ll teach you okay?
Kalau gitu aku ajarin ok?

好啊!
Hǎo a!
Okay!
Ok!

Twinkle twinkle little star, How I wonder what you are
Kelap kelip kelap kelip bintang kecil, Bagaimana aku bertanya siapa sebenarnya dirimu

我的家里有个人很酷
Wǒ de jiā li yǒu gèrén hěn kù
There is someone cool in my house
Di rumahku ada seorang yang sangat keren

三头六臂刀枪不入
Sāntóu liùbì dāoqiāng bùrù
Three head six arms and immune anything (multiple skills and superhuman powers)
Tiga kepala enam lengan dan kebal apapun (berbagai keterampilan dan kekuatan super)

他的手掌也有一点粗
Tā de shǒuzhǎng yěyǒu yīdiǎn cū
His palm also a bit rude
Telapak tangannya juga sedikit kasar

牵着我学会了走路
Qiānzhe wǒ xuéhuìle zǒulù
Took my hands to learn walk
Menggandeng tanganku untuk belajar berjalan

谢谢你光顾我的小怪物
Xièxiè nǐ guānggù wǒ de xiǎo guàiwù
Thank you for coming, my little monster
Terima kasih sudah datang, monster kecilku

你是我写过最美的情书
Nǐ shì wǒ xiěguò zuìměi de qíngshū
You are the most beautiful love letter I’ve ever written
Kamu adalah surat cinta terindah yang pernah ku tulis

钮扣住一个家的幸福
Niǔ kòu zhù yīgè jiā de xìngfú
A happiness button for one family
Sebuah tombol kebahagiaan untuk satu keluarga

爱着你呀风雨无阻
Aizhe nǐ ya fēngyǔ wúzǔ
Loving you raining or windy not a problem
Mencintaimu hujan atau angin bukanlah masalah

老爸老爸我们去哪里呀
Lǎo bà lǎo bà wǒmen qù nǎlǐ ya
Daddy.. daddy.. where are we going
Ayah.. ayah.. kemanakah kita akan pergi

有我在就天不怕地不怕
Yǒu wǒ zài jiù tiān bùpà dì bùpà
Don’t afraid of sky and earth (anything) because I’m here
Ada aku maka jangan takut akan langit dan bumi (apapun)

宝贝宝贝我是你的大树
Bǎobèi bǎobèi wǒ shì nǐ de dà shù
Baby.. baby.. I am your big tree
Baby.. baby.. aku adalah pohon besarmu

一生陪你看日出
Yīshēng péi nǐ kàn rì chū
Accompany you watch sun rise for this entire life
Seumur hidup menemanimu melihat matahari terbit

这是第一次当你的老爸
Zhè shì dì yī cì dāng nǐ de lǎo bà
This is my first time being a father
Ini adalah pertama kalinya aku menjadi ayahmu

我们的心情都有点复杂
Wǒmen de xīnqíng dōu yǒudiǎn fùzá
Our mood are a bit complicated
Suasana hati kita sedikit agak rumit

你拼命发芽我白了头发
Nǐ pīnmìng fāyá wǒ báile tóufǎ
You fighting to grow, while my hair turns white
Kamu berjuang bertumbuh, sementara rambutku memutih

一起写下一撇一捺
Yīqǐ xiě xià yī piē yī nà
Write our trip together
Menulis perjalanan kita bersama

老爸老爸我们去哪里呀
Lǎo bà lǎo bà wǒmen qù nǎlǐ ya
Daddy.. daddy.. where are we going
Ayah.. ayah.. kemanakah kita akan pergi

有我在就天不怕地不怕
Yǒu wǒ zài jiù tiān bùpà dì bùpà
Don’t afraid of sky and earth (anything) because I’m here
Ada aku maka jangan takut akan langit dan bumi (apapun)

宝贝宝贝我是你的大树
Bǎobèi bǎobèi wǒ shì nǐ de dà shù
Baby.. baby.. I am your big tree
baby.. baby.. aku adalah pohon besarmu

一生陪你看日出
Yīshēng péi nǐ kàn rì chū
Accompany you watch sun rise for this entire life
Seumur hidup menemanimu melihat matahari terbit

我的老爸是个神话
Wǒ de lǎo bà shìgè shénhuà
My father is a myth
Ayahku adalah sebuah mitos

搞定老妈绝代风华
Gǎodìng lǎo mā juédài fēnghuá
He got Mom a matchless beauty
Dia mendapatkan mama yang kecantikan tak tertandingi

就算有天你掉光了牙
Jiùsuàn yǒu tiān nǐ diào guāngle yá
Even if one day you lose all your teeth
Meski suatu hari kamu kehilangan semua gigimu

我也可以带你去火辣辣
Wǒ yě kěyǐ dài nǐ qù huǒlàlà
I will still take you to eat spicy foods
Aku masih bisa mengajakmu makan makanan pedas

老爸老爸我们去哪里呀
Lǎo bà lǎo bà wǒmen qù nǎlǐ ya
Daddy.. daddy.. where are we going
Ayah.. ayah.. kemanakah kita akan pergi

有我在就天不怕地不怕
Yǒu wǒ zài jiù tiān bùpà dì bùpà
Don’t afraid of sky and earth (anything) because I’m here
Ada aku maka jangan takut akan langit dan bumi (apapun)

宝贝宝贝我是你的大树
Bǎobèi bǎobèi wǒ shì nǐ de dà shù
Baby.. baby.. I am your big tree
baby.. baby.. aku adalah pohon besarmu

一生陪你看日出
Yīshēng péi nǐ kàn rì chū
Accompany you watch sun rise for this entire life
Seumur hidup menemanimu melihat matahari terbit

啦啦啦啦啦啦啦
Lā lā lā lā lā lā la
La la la la la la la
La la la la la la la

老爸老爸我们去哪里呀
Lǎo bà lǎo bà wǒmen qù nǎlǐ ya
Daddy.. daddy.. where are we going
Ayah.. ayah.. kemanakah kita akan pergi

有我在就天不怕地不怕
Yǒu wǒ zài jiù tiān bùpà dì bùpà
Don’t afraid of sky and earth (anything) because I’m here
Ada aku maka jangan takut akan langit dan bumi (apapun)

宝贝宝贝我是你的大树
Bǎobèi bǎobèi wǒ shì nǐ de dà shù
Baby.. baby.. I am your big tree
baby.. baby.. aku adalah pohon besarmu

一生陪你看日出
Yīshēng péi nǐ kàn rì chū
Accompany you watch sun rise for this entire life
Seumur hidup menemanimu melihat matahari terbit

老爸老爸我们去哪里呀
Lǎo bà lǎo bà wǒmen qù nǎlǐ ya
Daddy.. daddy.. where are we going
Ayah.. ayah.. kemanakah kita akan pergi

你就是我的天大和地大
Nǐ jiùshì wǒ de tiān dàhé dì dà
You are my big sky and big earth
Kamu adalah langit besarku dan bumi besarku

宝贝宝贝时间的手一挥
Bǎobèi bǎobèi shíjiān de shǒu yī huī
Baby.. baby.. a wave of times
Baby.. baby.. sebuah lambaian waktu

你是永远的珍贵
Nǐ shì yǒngyuǎn de zhēnguì
You are precious forever
Kamu adalah harta selamanya

小星星
Xiǎo xīngxīng
Little star
Bintang kecil

Twinkle twinkle little star, how I wonder…
Twinkle twinkle little star, how I wonder…
Kelap kelip kelap kelip bintang kecil, bagaimana aku bertanya...

你又跑调咯!
Nǐ yòu pǎodiào gē!
You are singing off key again!
Kamu menyanyikan salah kunci lagi!
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

爸爸去哪儿

作词: Ye Shengtao
作曲: Ye Shengtao

爸爸你会不会唱《小星星》啊?
不会啊…
那我教你好了?
好啊!
Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are

我的家里有个人很酷
三头六臂刀枪不入
他的手掌也有一点粗
牵着我学会了走路
谢谢你光顾我的小怪物
你是我写过最美的情书
钮扣住一个家的幸福
爱着你呀风雨无阻

老爸老爸我们去哪里呀
有我在就天不怕地不怕
宝贝宝贝我是你的大树
一生陪你看日出

这是第一次当你的老爸
我们的心情都有点复杂
你拼命发芽我白了头发
一起写下一撇一捺

老爸老爸我们去哪里呀
有我在就天不怕地不怕
宝贝宝贝我是你的大树
一生陪你看日出

我的老爸是个神话
搞定老妈绝代风华
就算有天你掉光了牙
我也可以带你去火辣辣

老爸老爸我们去哪里呀
有我在就天不怕地不怕
宝贝宝贝我是你的大树
一生陪你看日出

啦啦啦啦啦啦啦

老爸老爸我们去哪里呀
有我在就天不怕地不怕
宝贝宝贝我是你的大树
一生陪你看日出

老爸老爸我们去哪里呀
你就是我的天大和地大
宝贝宝贝时间的手一挥
你是永远的珍贵
啦啦啦啦……

一闪一闪亮晶晶
漫天都是小星星
Twinkle twinkle little star
Twinkle twinkle little star, how I wonder…
Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Website
http://www.lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/