Sunday, August 18, 2019

Lala Hsu 徐佳莹 - Zui Mei De Yu Jian 最美的遇见【Pertemuan Terindah/ The Most Beautiful Encounter】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Lala Hsu 徐佳莹 - Zui Mei De Yu Jian 最美的遇见【Pertemuan Terindah/ The Most Beautiful Encounter】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:和美
作曲:大圣
编曲:大圣

当你在我身边
Dāng nǐ zài wǒ shēnbiān
When you are by my side
Saat kau di sisiku

记忆遮住容颜
Jìyì zhē zhù róngyán
Memories eclipse the face
Kenangan menutupi wajah

你微笑的脸 是最美的诗篇
Nǐ wéixiào de liǎn shì zuìměi de shīpiān
Your smiling face is the most beautiful poem
Wajahmu yang tersenyum adalah puisi yang paling indah

往事一幕幕重演
Wǎngshì yīmù mù chóngyǎn
Past events are replayed scene by scene
Masa lalu diputar ulang adegan demi adegan

映在你的眉眼
Yìng zài nǐ de méiyǎn
and reflected on your eyes and brows

你对我说月光下要坚强
Nǐ duì wǒ shuō yuèguāng xià yào jiānqiáng
You told me to be strong in the moonlight

时光 吹散了少年
Shíguāng chuī sànle shàonián
Time blew away the teenage boy

梦想 在爱中点燃
Mèngxiǎng zài ài zhōng diǎnrán
Dreams were kindled in love

落叶 轻轻飘落在你的脚边
Luòyè qīng qīng piāoluò zài nǐ de jiǎo biān
Fallen leaves drifted down and landed by your feet

那是我们一生中最美丽的遇见
Nà shì wǒmen yīshēng zhōng zuìměilì de yùjiàn
That’s the most beautiful encounter in our lives

我一直在人潮人海中寻找你熟悉的脸
Wǒ yīzhí zài réncháo rén hǎizhōng xúnzhǎo nǐ shúxī de liǎn
I kept seeking your familiar face in a sea of people

用尽力气努力奔跑只想再看你一眼
Yòng jìn lìqì nǔlì bēnpǎo zhǐ xiǎng zài kàn nǐ yīyǎn
I ran with all my strength just to catch another glimpse of you

盛开在荆棘的花 在悬崖凋谢绽放
Shèngkāi zài jīngjí de huā zài xuányá diāoxiè zhànfàng
The blossoms among the brambles bloomed and withered by the cliff

是爱 让我勇敢
Shì ài ràng wǒ yǒnggǎn
It was love that made me brave

我是你最亲爱的小孩陪你看漫天星海
Wǒ shì nǐ zuì qīn'ài de xiǎohái péi nǐ kàn màntiān xīnghǎi
I’m your dearest child accompanying you to watch the starry sky

你给我一颗种子让我许愿你会回来
Nǐ gěi wǒ yī kē zhǒngzǐ ràng wǒ xǔyuàn nǐ huì huílái
You gave me a seed and made me pray that you’d come back

用力握住你的手 做你微笑的天使
Yònglì wò zhù nǐ de shǒu zuò nǐ wéixiào de tiānshǐ
Grip your hand and be your smiling angel

等待爱 会盛开
Děngdài ài huì shèngkāi
Waiting will make love blossom

时光 吹散了少年
Shíguāng chuī sànle shàonián
Time blew away the teenage boy

梦想 在爱中点燃
Mèngxiǎng zài ài zhōng diǎnrán
Dreams were kindled in love

落叶 轻轻飘落在你的脚边
Luòyè qīng qīng piāoluò zài nǐ de jiǎo biān
Fallen leaves drifted down and landed by your feet

那是我们一生中最美丽的遇见
Nà shì wǒmen yīshēng zhōng zuì měilì de yùjiàn
That’s the most beautiful encounter in our lives

我一直在人潮人海中寻找你熟悉的脸
Wǒ yīzhí zài réncháo rén hǎizhōng xúnzhǎo nǐ shúxī de liǎn
I kept seeking your familiar face in a sea of people

用尽力气努力奔跑只想再看你一眼
Yòng jìn lìqì nǔlì bēnpǎo zhǐ xiǎng zài kàn nǐ yīyǎn
I ran with all my strength just to catch another glimpse of you

盛开在荆棘的花 在悬崖凋谢绽放
Shèngkāi zài jīngjí de huā zài xuányá diāoxiè zhànfàng
The blossoms among the brambles bloomed and withered by the cliff

是爱 让我勇敢
Shì ài ràng wǒ yǒnggǎn
It was love that made me brave

我是你最亲爱的小孩陪你看漫天星海
Wǒ shì nǐ zuì qīn'ài de xiǎohái péi nǐ kàn màntiān xīnghǎi
I’m your dearest child accompanying you to watch the starry sky

你给我一颗种子让我许愿你会回来
Nǐ gěi wǒ yī kē zhǒngzǐ ràng wǒ xǔyuàn nǐ huì huílái
You gave me a seed and made me pray that you’d come back

用力握住你的手 做你微笑的天使
Yònglì wò zhù nǐ de shǒu zuò nǐ wéixiào de tiānshǐ
Grip your hand and be your smiling angel

等待爱 会盛开
Děngdài ài huì shèngkāi
Waiting will make love blossom

愛是最美的遇見
Ai shì zuì měi de yùjiàn
Love is the most beautiful encounter
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

徐佳莹 

最美的遇见

电视剧 凉生,我们可不可以不忧伤 主题曲

作词:和美
作曲:大圣
编曲:大圣

当你在我身边
记忆遮住容颜
你微笑的脸 是最美的诗篇

往事一幕幕重演
映在你的眉眼
你对我说月光下要坚强

时光 吹散了少年
梦想 在爱中点燃
落叶 轻轻飘落在你的脚边
那是我们一生中最美丽的遇见

我一直在人潮人海中寻找你熟悉的脸
用尽力气努力奔跑只想再看你一眼
盛开在荆棘的花 在悬崖凋谢绽放
是爱 让我勇敢

我是你最亲爱的小孩陪你看漫天星海
你给我一颗种子让我许愿你会回来
用力握住你的手 做你微笑的天使
等待爱 会盛开

时光 吹散了少年
梦想 在爱中点燃
落叶 轻轻飘落在你的脚边
那是我们一生中最美丽的遇见

我一直在人潮人海中寻找你熟悉的脸
用尽力气努力奔跑只想再看你一眼
盛开在荆棘的花 在悬崖凋谢绽放
是爱 让我勇敢

我是你最亲爱的小孩陪你看漫天星海
你给我一颗种子让我许愿你会回来
用力握住你的手 做你微笑的天使
等待爱 会盛开

爱是 最美的遇见

Download Mp3/ Mp4:

Sam Smith - Too Good At Goodbyes 告别大师【Mahir Dalam Berpisah】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Sam Smith - Too Good At Goodbyes 告别大师【Mahir Dalam Berpisah】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

You must think that I’m stupid
你一觉得我很笨
Kau pasti berpikir bahwa aku bodoh

You must think that I’m a fool
你一定觉得我是个傻瓜
Kau pasti berpikir bahwa aku gila

You must think that I’m new to this
你一定觉得对于此状况我是个新手
Kau pasti berpikir bahwa aku tak berpengalaman

But I have seen this all before
但其实对于这一切我已经司空见惯
Tapi aku pernah mengalami semua ini sebelumnya

I’m never gonna let you close to me
我绝不会让你靠近我
Aku takkan pernah membiarkanmu dekat padaku

Even though you mean the most to me
即使在我眼中你是最重要的人
Walaupun kau yang paling berarti bagiku

‘Cause every time I open up, it hurts
因为每当我敞开心扉,它都会伤痕累累
Karena setiap kali aku coba, rasanya menyakitkan

So I’m never gonna get too close to you
我绝不会让自己靠近你
Jadi aku takkan pernah mencoba begitu dekat denganmu

Even when I mean the most to you
就算在你眼中我是最重要的人
Bahkan ketika aku sangat berarti untukmu

In case you go and leave me in the dirt
以防你离我而去,将我抛弃于废墟
Jikalau seandainya kau pergi dan meninggalkanku di tempat kotor

Every time you hurt me, the less that I cry
每当你伤害我,我便哭得越少
Setiap kau menyakitiku, tangisanku berkurang

And every time you leave me, the quicker these tears dry
每当你离开我,这些眼泪就干得越快
Dan setiap kali kau meninggalkanku, air mata ini semakin cepat mengering

And every time you walk out, the less I love you
每当你抛弃我,我对你的爱就变得越少
Dan setiap kali kau pergi, berkurang rasa cintaku padamu

Baby, we don’t stand a chance, it’s sad but it’s true
亲爱的,我们之间不可能了,这是个伤人心的事实
Sayang, kita tak punya pilihan, memang menyedihkan tapi inilah kenyataannya

I’m way too good at goodbyes
我太擅长于告别了
Aku terlalu mahir dalam perpisahan

(I’m way too good at goodbyes)
(我太擅长于告别了)
(Aku terlalu mahir dalam perpisahan)

I’m way too good at goodbyes
我太擅长于告别了
Aku terlalu mahir dalam perpisahan

(I’m way too good at goodbyes)
(我太擅长于告别了)
(Aku terlalu mahir dalam perpisahan)

I know you’re thinking I’m heartless
我知道你一定以为我是个负心汉
Aku tahu kau berpikir aku tak punya hati

I know you’re thinking I’m cold
我知道你一定以为我是个冷血动物
Aku tahu kau berpikir aku berhati dingin

I’m just protecting my innocence
我只不过在保护我的单纯
Aku hanya melindungi kepolosanku

I’m just protecting my soul
我只不过在保护我的灵魂
Aku hanya melindungi jiwaku

I’m never gonna let you close to me
我绝不会让你靠近我
Aku takkan pernah membiarkanmu dekat padaku

Even though you mean the most to me
即使在我眼中你是最重要的人
Walaupun kau yang paling berarti bagiku

‘Cause every time I open up, it hurts
因为每当我敞开心扉,它都会伤痕累累
Karena setiap kali aku coba, rasanya menyakitkan

So I’m never gonna get too close to you
我绝不会让自己靠近你
Jadi aku takkan pernah mencoba begitu dekat denganmu

Even when I mean the most to you
就算在你眼中我是最重要的人
Bahkan ketika aku sangat berarti untukmu

In case you go and leave me in the dirt
以防你离我而去,将我抛弃于废墟
Jikalau seandainya kau pergi dan meninggalkanku di tempat kotor

Every time you hurt me, the less that I cry
每当你伤害我,我便哭得越少
Setiap kau menyakitiku, tangisanku berkurang

And every time you leave me, the quicker these tears dry
每当你离开我,这些眼泪就干得越快
Dan setiap kali kau meninggalkanku, air mata ini semakin cepat mengering

And every time you walk out, the less I love you
每当你抛弃我,我对你的爱就变得越少
Dan setiap kali kau pergi, berkurang rasa cintaku padamu

Baby, we don’t stand a chance, it’s sad but it’s true
亲爱的,我们之间不可能了,这是个伤人心的事实
Sayang, kita tak punya pilihan, memang menyedihkan tapi inilah kenyataannya

I’m way too good at goodbyes
我太擅长于告别了
Aku terlalu mahir dalam berpisah

(I’m way too good at goodbyes)
(我太擅长于告别了)
(Aku terlalu mahir dalam berpisah)

I’m way too good at goodbyes
我太擅长于告别了
Aku terlalu mahir dalam berpisah

(I’m way too good at goodbyes)
(我太擅长于告别了)
(Aku terlalu mahir dalam berpisah)

No way that you’ll see me cry
你绝不会见到我哭泣
Tak mungkin kau melihatku menangis

(No way that you’ll see me cry)
(你绝不会见到我哭泣)
(Tak mungkin kau melihatku menangis)

I’m way too good at goodbyes
我太擅长于告别了
Aku terlalu mahir dalam berpisah

(I’m way too good at goodbyes)
(我太擅长于告别了)
(Aku terlalu mahir dalam berpisah)

No~
Tidak

No, no, no, no, no
Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak

(I’m way too good at goodbyes)
(我太擅长于告别了)
(Aku terlalu mahir dalam berpisah)

No, no, no, no, no
Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak

(I’m way too good at goodbyes)
(我太擅长于告别了)
(Aku terlalu mahir dalam berpisah)

(No way that you’ll see me cry)
(你绝不会见到我哭泣)
(Tak mungkin kau melihatku menangis)

(I’m way too good at goodbyes)
(我太擅长于告别了)
(Aku terlalu mahir dalam berpisah)

‘Cause every time you hurt me, the less that I cry
因为每当你伤害我,我便哭得越少
karena setiap kau menyakitiku, tangisanku berkurang

And every time you leave me, the quicker these tears dry
每当你离开我,这些眼泪就干得越快
Dan setiap kali kau meninggalkanku, air mata ini semakin cepat mengering

And every time you walk out, the less I love you
每当你抛弃我,我对你的爱就变得越少
Dan setiap kali kau pergi, berkurang rasa cintaku padamu

Baby, we don’t stand a chance, it’s sad but it’s true
亲爱的,我们之间不可能了,这是个伤人心的事实
Sayang, kita tak punya pilihan, memang menyedihkan tapi inilah kenyataannya

I’m way too good at goodbyes
我太擅长于告别了
Aku terlalu mahir dalam berpisah
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

Sam Smith

Too Good At Goodbyes

You must think that I'm stupid
You must think that I'm a fool
You must think that I'm new to this
But I have seen this all before
I'm never gonna let you close to me
Even though you mean the most to me
'Cause every time I open up, it hurts
So I'm never gonna get too close to you
Even when I mean the most to you
In case you go and leave me in the dirt
But every time you hurt me, the less that I cry
And every time you leave me, the quicker these tears dry
And every time you walk out, the less I love you
Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true
I'm way too good at goodbyes
(I'm way too good at goodbyes)
I'm way too good at goodbyes
(I'm way too good at goodbyes)
I know you're thinking I'm heartless
I know you're thinking I'm cold
I'm just protecting my innocence
I'm just protecting my soul
I'm never gonna let you close to me
Even though you mean the most to me
'Cause every time I open up, it hurts
So I'm never gonna get too close to you
Even when I mean the most to you
In case you go and leave me in the dirt
But every time you hurt me, the less that I cry
And every time you leave me, the quicker these tears dry
And every time you walk out, the less I love you
Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true
I'm way to good at goodbyes
(I'm way to good at goodbyes)
I'm way too good at goodbyes
(I'm way too good at goodbyes)
No way that you'll see me cry
(No way that you'll see me cry)
I'm way too good at goodbyes
(I'm way too good at goodbyes)
No
No, no, no, no, no (I'm way too good at goodbyes)
No, no, no, no
No, no, no (I'm way too good at goodbyes)
(No way that you'll see me cry)
(I'm way too good at goodbyes)
'Cause every time you hurt me, the less that I cry
And every time you leave me, the quicker these tears dry
And every time you walk out, the less I love you
Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true
I'm way too good at goodbyes

Download Mp3/ Mp4:


Saturday, August 17, 2019

Yoga Lin 林宥嘉 - Quan Shi Jie Shei Qing Ting Ni 全世界谁倾听你【Di dunia Siapa Yang Mempercayaimu/ Who Is Listening To You】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Yoga Lin 林宥嘉 - Quan Shi Jie Shei Qing Ting Ni 全世界谁倾听你【Di dunia Siapa Yang Mempercayaimu/ Who Is Listening To You】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:李焯雄
作曲:梁翘柏

多希望有一个像你的人
Duō xīwàng yǒu yīgè xiàng nǐ de rén
How I wish there’s someone like you
Betapa aku berharap ada seseorang sepertimu

但黄昏跟清晨无法相认
Dàn huánghūn gēn qīngchén wúfǎ xiāng rèn
But dusk and dawn can never meet
Tapi senja dan fajar tidak pernah bisa saling bertemu

雨停了 歌停了 风继续
Yǔ tíngle gē tíngle fēng jìxù
Rain has stopped, melody has stopped and the wind blew
Hujan berhenti, lagu berhenti dan angin bertiup

雨伞又遗落原地
Yǔsǎn yòu yí luò yuán dì
The umbrella was left at the same place
Payung itu tertinggal di tempat yang sama

多希望你就是最后的人
Duō xīwàng nǐ jiùshì zuìhòu de rén
How I wish you’re the final one
Betapa aku berharap kaulah orang yang terakhir

但年轮和青春不忍相认
Dàn nián lún hé qīngchūn bùrěn xiāng rèn
But time passed and youth is long gone
Tapi waktu berlalu dan masa muda telah lama pergi

一盏灯 一座城 找一人
Yī zhǎn dēng yīzuò chéng zhǎo yīrén
A light, a city, searching for that one person
Cahaya, sebuah kota, mencari seseorang itu

一路的颠沛流离
Yīlù de diānpèi liúlí
It's been quite a journey
Menjadi perjalanan yang panjang

从你的全世界路过
Cóng nǐ de quán shìjiè lùguò
I  have passed through your world
Aku telah melewati duniamu

把全盛的我都活过
Bǎ quánshèng de wǒ dōu huóguò
Left the best and all of me there
Meninggalkan yang terbaik dari diriku disana

请往前走 不必回头
Qǐng wǎng qián zǒu bùbì huítóu
Please walk on and no need to turn around
Mohon teruslah berjalan dan tak perlu berbalik arah

在终点等你的人会是我
Zài zhōngdiǎn děng nǐ de rén huì shì wǒ
The person waiting for you at the destination will be me
Orang yang menunggumu di ujung adalah aku

♫Music♫

多希望你就是最后的人
Duō xīwàng nǐ jiùshì zuìhòu de rén
How I wish you’re the final one
Betapa aku berharap kaulah orang yang terakhir

但年轮和青春不忍相认
Dàn nián lún hé qīngchūn bùrěn xiāng rèn
But time passed and youth is long gone
Tapi waktu berlalu dan masa muda telah lama pergi

一盏灯 一座城 找一人
Yī zhǎn dēng yīzuò chéng zhǎo yīrén
A light, a city, searching for that one person
Cahaya, sebuah kota, mencari seseorang itu

一路的颠沛流离
Yīlù de diānpèi liúlí
It's been quite a journey
Menjadi perjalanan yang panjang

从你的全世界路过
Cóng nǐ de quán shìjiè lùguò
I  have passed through your world
Aku telah melewati duniamu

把全盛的爱都活过
Bǎ quánshèng de ài dōu huóguò
Left the best and all of love there
Meninggalkan yang terbaik dari cintaku disana

我始终没说 不增加你负荷
Wǒ shǐzhōng méi shuō bù zēngjiā nǐ fùhè
But I never told you, to not further burden you
Tapi aku tidak pernah memberitahumu, untuk tidak membebanimu

最后等你的人是我
Zuìhòu děng nǐ de rén shì wǒ
The person waiting for you till the end will be me
Orang yang menunggumu sampai akhir adalah aku

从你的全世界路过
Cóng nǐ de quán shìjiè lùguò
I  have passed through your world
Aku telah melewati duniamu

把全盛的我都活过
Bǎ quánshèng de wǒ dōu huóguò
Left the best and all of me there
Meninggalkan yang terbaik dari diriku disana

请往前走 不必回头
Qǐng wǎng qián zǒu bùbì huítóu
Please walk on and no need to turn around
Mohon teruslah berjalan dan tak perlu berbalik arah

在终点等你的人会是我
Zài zhōngdiǎn děng nǐ de rén huì shì wǒ
The person waiting for you at the destination will be me
Orang yang menunggumu di ujung adalah aku

你爱默默倾听全世界
Nǐ ài mòmò qīngtīng quán shìjiè
You love to listen to the world
Kau suka mendengarkan(mempercayai) dunia

全世界谁倾听你
Quán shìjiè shéi qīngtīng nǐ
In the world, who listens to you
Di dunia, siapa yang mendengarkanmu(Mempercayaimu)

一朵一朵一首一首的 曾经
Yī duǒ yī duǒ yī shǒu yī shǒu de céngjīng
Every flower and every song of your past
Setiap bunga dan setiap lagu dari masa lalumu

从你的全世界路过
Cóng nǐ de quán shìjiè lùguò
I  have passed through your world
Aku telah melewati duniamu

把全盛的爱都活过
Bǎ quánshèng de ài dōu huóguò
Left the best and all of love there
Meninggalkan yang terbaik dari cintaku disana

我始终没说 不增加你负荷
Wǒ shǐzhōng méi shuō bù zēngjiā nǐ fùhè
But I never told you, to not further burden you
Tapi aku tidak pernah memberitahumu, untuk tidak membebanimu

最后等你的人是我
Zuìhòu děng nǐ de rén shì wǒ
The person waiting for you till the end will be me
Orang yang menunggumu sampai akhir adalah aku

从你的全世界路过
Cóng nǐ de quán shìjiè lùguò
I  have passed through your world
Aku telah melewati duniamu

把全盛的我都活过
Bǎ quánshèng de wǒ dōu huóguò
Left the best and all of me there
Meninggalkan yang terbaik dari diriku disana

请往前走 不必回头
Qǐng wǎng qián zǒu bùbì huítóu
Please walk on and no need to turn around
Mohon teruslah berjalan dan tak perlu berbalik arah

在终点等你的人会是我
Zài zhōngdiǎn děng nǐ de rén huì shì wǒ
The person waiting for you at the destination will be me
Orang yang menunggumu di ujung adalah aku

请往前走 不必回头
Qǐng wǎng qián zǒu bùbì huítóu
Please walk on and no need to turn around
Mohon teruslah berjalan dan tak perlu berbalik arah

在终点等你的人会是我
Zài zhōngdiǎn děng nǐ de rén huì shì wǒ
The person waiting for you at the destination will be me
Orang yang menunggumu di ujung adalah aku
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

林宥嘉

全世界谁倾听你

电影【从你的全世界路过】插曲
作词:李焯雄
作曲:梁翘柏

多希望有一个像你的人
但黄昏跟清晨无法相认
雨停了 歌停了 风继续
雨伞又遗落原地

多希望你就是最后的人
但年轮和青春不忍相认
一盏灯 一座城 找一人
一路的颠沛流离

从你的全世界路过
把全盛的我都活过
请往前走 不必回头
在终点等你的人会是我

多希望你就是最后的人
但年轮和青春不忍相认
一盏灯 一座城 找一人
一路的颠沛流离

从你的全世界路过
把全盛的爱都活过
我始终没说 不增加你负荷
最后等你的人是我

从你的全世界路过
把全盛的我都活过
请往前走 不必回头
在终点等你的人会是我

你爱默默倾听全世界
全世界谁倾听你
一朵一朵一首一首的 曾经

从你的全世界路过
把全盛的爱都活过
我始终没说 不增加你负荷
最后等你的人是我

从你的全世界路过
把全盛的我都活过
请往前走 不必回头
在终点等你的人会是我

请往前走 不必回头
在终点等你的人会是我

Download Mp3/ Mp4:

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This 如此而已【Sesuatu Yang Seperti ini】[Pinyin,English,Indonesian Translation]The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This 如此而已【Sesuatu Yang Seperti ini】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

I’ve been reading books of old
翻阅古代的书籍
Aku telah membaca buku tua

The legends and the myths
传说与神话的秘密
Legenda-legenda dan mitos-mitos

Achilles and his gold
阿基里斯的黄金
Achilles dan kencananya

Hercules and his gifts
赫拉克勒斯的神力
Hercules dan keperkasaannya

Spiderman’s control
蜘蛛侠的吸附能力
Kekuatan Spiderman

And Batman with his fists
蝙蝠侠拳头的威力
Dan Batman dengan tinjunya

And clearly I don’t see myself upon that list
名单上显然不会出现我的姓名
Dan aku tak bisa melihat diriku di daftar itu

But she said, where d’you wanna go?
但她说:你要去哪里?
Ia berkata, ke mana kau mau pergi?

How much you wanna risk?
有多么敢拼?
Berapa banyak yang ingin kau pertaruhkan?

I’m not looking for somebody
我想找的
Aku tak mencari seseorang

With some superhuman gifts
不是神
Dengan bakat manusia super

Some superhero
或超人
Pahlawan super

Some fairytale bliss
也不是童话中天长地久的永恒
Gemerlapnya peri dongeng

Just something I can turn to
我只要一个我能诉说心情的亲人
Hanya sesuatu yang aku bisa berpaling

Somebody I can kiss
一个我能亲吻的爱人
Seseorang yang bisa kucium

I want something just like this
我要的不过如此而已
Aku ingin sesuatu yang seperti ini

Doo-doo-doo, doo-doo-doo
嘟-嘟-嘟,嘟-嘟-嘟
Du-du-du, du-du-du

Doo-doo-doo, doo-doo
嘟-嘟-嘟,嘟-嘟-嘟
Du-du-du, du-du-du

Doo-doo-doo, doo-doo-doo
嘟-嘟-嘟,嘟-嘟-嘟
Du-du-du, du-du-du

Oh I want something just like this
噢 我要的不过如此而已
Oh aku ingin sesuatu yang seperti ini

Doo-doo-doo, doo-doo-doo
嘟-嘟-嘟,嘟-嘟-嘟
Du-du-du, du-du-du

Doo-doo-doo, doo-doo
嘟-嘟-嘟,嘟-嘟-嘟
Du-du-du, du-du-du

Doo-doo-doo, doo-doo-doo
嘟-嘟-嘟,嘟-嘟-嘟
Du-du-du, du-du-du

Oh I want something just like this
噢 我要的不过如此而已
Oh aku ingin sesuatu yang seperti ini

I want something just like this
我要的不过如此而已
Aku ingin sesuatu yang seperti ini

I’ve been reading books of old
翻阅古代的书籍
Aku telah membaca buku tua

The legends and the myths
传说与神话的秘密
Legenda-legenda dan mitos-mitos

The testaments they told
圣约中的奥秘
Bukti yang mereka beritahu

The moon and its eclipse
月亮与月食的意义
Bulan dan gerhana

And Superman unrolls
超人拯救地球前
Dan Superman memunculkan diri

A suit before he lifts
所穿的紧身衣
Kostum sebelum dia terbang

But I’m not the kind of person that it fits
绝不是我这类人能穿得下的战衣
Tapi aku bukan seseorang yang muat

She said, where d’you wanna go?
她说:“你要去哪里?
Ia berkata, ke mana kau mau pergi?

How much you wanna risk?
有多么敢拼?
Berapa banyak yang ingin kau pertaruhkan?

I’m not looking for somebody
我想找的
Aku tak mencari seseorang

With some superhuman gifts
不是神
Dengan bakat manusia super

Some superhero
或超人
Pahlawan super

Some fairytale bliss
也不是童话中天长地久的永恒
Gemerlapnya peri dongeng

Just something I can turn to
我只要一个我能诉说心情的亲人
Hanya sesuatu yang aku bisa berpaling

Somebody I can miss
一个我能想念的爱人
Seseorang yang bisa Kurindukan

I want something just like this
我要的不过如此而已
Aku ingin sesuatu yang seperti ini

I want something just like this
我要的不过如此而已
Aku ingin sesuatu yang seperti ini

Oh I want something just like this
噢 我要的不过如此而已
Oh aku ingin sesuatu yang seperti ini

Doo-doo-doo, doo-doo-doo
嘟-嘟-嘟,嘟-嘟-嘟
Du-du-du, du-du-du

Doo-doo-doo, doo-doo
嘟-嘟-嘟,嘟-嘟-嘟
Du-du-du, du-du-du

Doo-doo-doo, doo-doo-doo
嘟-嘟-嘟,嘟-嘟-嘟
Du-du-du, du-du-du

Oh I want something just like this
噢 我要的不过如此而已
Oh aku ingin sesuatu yang seperti ini

Doo-doo-doo, doo-doo-doo
嘟-嘟-嘟,嘟-嘟-嘟
Du-du-du, du-du-du

Doo-doo-doo, doo-doo
嘟-嘟-嘟,嘟-嘟-嘟
Du-du-du, du-du-du

Doo-doo-doo, doo-doo-doo
嘟-嘟-嘟,嘟-嘟-嘟
Du-du-du, du-du-du

Where d’you wanna go?
你要去哪里?
Ke mana kau mau pergi?

How much you wanna risk?
有多么敢拼?
Berapa banyak yang ingin kau pertaruhkan?

I’m not looking for somebody
我想找的
Aku tak mencari seseorang

With some superhuman gifts
不是神
Dengan bakat manusia super

Some superhero
或超人
Pahlawan super

Some fairytale bliss
也不是童话中天长地久的永恒
Gemerlapnya peri dongeng

Just something I can turn to
我只要一个我能诉说心情的亲人
Hanya sesuatu yang aku bisa berpaling

Somebody I can kiss
一个我能亲吻的爱人
Seseorang yang bisa kucium

I want something just like this
我要的不过如此而已
Aku ingin sesuatu yang seperti ini

Oh I want something just like this
噢 我要的不过如此而已
Oh aku ingin sesuatu yang seperti ini

Oh I want something just like this
噢 我要的不过如此而已
Oh aku ingin sesuatu yang seperti ini

Oh I want something just like this
噢 我要的不过如此而已
Oh aku ingin sesuatu yang seperti ini
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

The Chainsmokers & Coldplay

Something Just Like This

I've been reading books of old
The legends and the myths
Achilles and his gold
Hercules and his gifts
Spiderman's control
And Batman with his fists
And clearly I don't see myself upon that list
But she said, where'd you wanna go?
How much you wanna risk?
I'm not looking for somebody with some superhuman gifts
Some superhero
Some fairytale bliss
Just something I can turn to
Somebody I can kiss
I want something just like this
Doo-doo-doo
Doo-doo-doo
Doo-doo-doo
Oh, I want something just like this
Doo-doo-doo
Doo-doo-doo
Doo-doo-doo
Oh, I want something just like this
Oh, I want something just like this
I've been reading books of old
The legends and the myths
The testaments they told
The moon, and its eclipse
And Superman unrolls
A suit before he lifts
But I'm not the kind of person that it fits
She said, where'd you wanna go?
How much you wanna risk?
I'm not looking for somebody with some superhuman gifts
Some superhero
Some fairytale bliss
Just something I can turn to
Somebody I can miss
I want something just like this
Oh, I want something just like this
Oh, I want something just like this
Doo-doo-doo
Doo-doo-doo
Doo-doo-doo
I want something just like this
Doo-doo-doo
Doo-doo-doo
Doo-doo-doo
Where'd you wanna go?
How much you wanna risk?
I'm not looking for somebody with some superhuman gifts
Some superhero
Some fairytale bliss
Just something I can turn to
Somebody I can kiss
I want something just like this
I want something just like this
Oh, I want something just like this
I want something just like this
Oh, I want something just like this
Oh, I want something just like this

Download Mp3/ Mp4:
Dicky Cheung 张卫健 - Ni Ai Wo Xiang Shei 你爱我像谁【Kau Ingin Aku Menjadi Seperti Siapa/ Who Do You Want Me To Be】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Dicky Cheung 张卫健 - Ni Ai Wo Xiang Shei 你爱我像谁【Kau Ingin Aku Menjadi Seperti Siapa/ Who Do You Want Me To Be】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:林夕
作曲:陈德建

我什么都没有 
Wǒ shénme dōu méiyǒu
I dont have anything
Aku tidak punya apa-apa

只是有一点吵
Zhǐshì yǒu yīdiǎn chǎo
Just feeling a little disturbed
Hanya merasa sedikit terganggu

如果你感到寂寞 
Rúguǒ nǐ gǎndào jìmò
If you feel lonely
Jika kau merasa kesepian

我带给你热闹
Wǒ dài gěi nǐ rènào
I'll bring the crowd to you
Aku akan membawakan keramaian untukmu

为你绕一绕 
Wèi nǐ rào yī rào
I'll caress you slowly
Aku akan membelaimu perlahan-lahan

没有什么大不了 
Méiyǒu shé me dàbùliǎo
It's not a big deal
Itu bukanlah masalah yang besar

却可以让你微笑
Què kěyǐ ràng nǐ wéixiào
As long as it will make you smile
Asalkan itu bisa membuatmu tersenyum

其实我很烦恼 
Qíshí wǒ hěn fánnǎo
Actually, there's a lot of worry in my mind
Sebenarnya, ada begitu banyak kekhawatiran di pikiranku

只是你看不到
Zhǐshì nǐ kàn bù dào
Its just that you dont see it
Hanya saja kau tidak melihatnya

如果我也不开心 
Rúguǒ wǒ yě bù kāixīn
If I'm also unhappy
Jika aku juga tidak bahagia

怕你转身就逃
Pà nǐ zhuǎnshēn jiù táo
I'm afraid that you'll just turn around and leave
Takut kau hanya akan berbalik dan pergi

爱上一个人 
Ai shàng yīgèrén
To love a person
Untuk mencintai seseorang

一定要让他相信 
Yīdìng yào ràng tā xiāngxìn
You have to make her believe
Kau harus membuatnya percaya

这世界多么美好
Zhè shìjiè duōme měihǎo
That this world is a beautiful place
Bahwa dunia ini adalah tempat yang indah

对每个人 都说还好 
Duì měi gèrén dōu shuō hái hǎo
You saying that its just OK to everyone
Kau mengatakan bahwa itu baik-baik saja untuk semua orang

我的心我的情
Wǒ de xīn wǒ de qíng
My heart, my feelings
Hatiku, perasaanku

你不需要明了
Nǐ bù xūyào míngliǎo
You dont have to understand
Kau tidak harus memahami

只要我对你好 
Zhǐyào wǒ duì nǐ hǎo
As long as I treat you well
Selama aku memperlakukanmu dengan baik

这样的温柔你要不要
Zhèyàng de wēnróu nǐ yào bùyào
Do you want this type of warmth?
Apakah kau ingin jenis kehangatan yang seperti ini?

其实你爱我像谁 
Qíshí nǐ ài wǒ xiàng shéi
Actually, who do you want me to be?
Sebenarnya, kau ingin aku menjadi seperti siapa?

扮演什么角色我都会
Bànyǎn shénme juésè wǒ doūhuì
I'm willing to act any role that you want
Aku bersedia untuk bertindak peran apa pun yang kau inginkan

快不快乐我无所谓 
Kuài bù kuàilè wǒ wúsuǒwèi
I dont mind if I'm happy or not
Aku tidak keberatan jika diriku bahagia atau tidak

为了你开心 我忘记了累不累
Wèile nǐ kāixīn wǒ wàngjìle lèi bù lèi
For your happiness, i've forgotten about my tiredness
Demi kebahagiaanmu, aku sudah lupa tentang kelelahanku

其实你爱我像谁 
Qíshí nǐ ài wǒ xiàng shéi
Actually, who do you want me to be?
Sebenarnya, kau ingin aku menjadi seperti siapa?

任何的表情我都能给
Rènhé de biǎoqíng wǒ doū néng gěi
I'm willing to give you any expressions that you want
Aku bersedia memberimu ekspresi apa pun yang kau inginkan

Wo~ 在你身上学会流眼泪
Wo~ Zài nǐ shēnshang xuéhuì liú yǎnlèi
Wo~ By your side, my tears have learnt to flow
Wo~ Di sisimu, air mataku telah belajar untuk mengalir

♫Music♫

其实我很烦恼 
Qíshí wǒ hěn fánnǎo
Actually, there's a lot of worry in my mind
Sebenarnya, ada begitu banyak kekhawatiran di pikiranku

只是你看不到
Zhǐshì nǐ kàn bù dào
Its just that you dont see it
Hanya saja kau tidak melihatnya

如果我也不开心 
Rúguǒ wǒ yě bù kāixīn
If I'm also unhappy
Jika aku juga tidak bahagia

怕你转身就逃
Pà nǐ zhuǎnshēn jiù táo
I'm afraid that you'll just turn around and leave
Takut kau hanya akan berbalik dan pergi

爱上一个人 
Ai shàng yīgèrén
To love a person
Untuk mencintai seseorang

一定要让他相信 
Yīdìng yào ràng tā xiāngxìn
You have to make her believe
Kau harus membuatnya percaya

这世界多么美好
Zhè shìjiè duōme měihǎo
That this world is a beautiful place
Bahwa dunia ini adalah tempat yang indah

对每个人 都说还好 
Duì měi gèrén dōu shuō hái hǎo
You saying that its just OK to everyone
Kau mengatakan bahwa itu baik-baik saja untuk semua orang

我的心我的情
Wǒ de xīn wǒ de qíng
My heart, my feelings
Hatiku, perasaanku

你不需要明了
Nǐ bù xūyào míngliǎo
You dont have to understand
Kau tidak harus memahami

只要我对你好 
Zhǐyào wǒ duì nǐ hǎo
As long as I treat you well
Selama aku memperlakukanmu dengan baik

这样的温柔你要不要
Zhèyàng de wēnróu nǐ yào bùyào
Do you want this type of warmth?
Apakah kau ingin jenis kehangatan yang seperti ini?

其实你爱我像谁 
Qíshí nǐ ài wǒ xiàng shéi
Actually, who do you want me to be?
Sebenarnya, kau ingin aku menjadi seperti siapa?

扮演什么角色我都会
Bànyǎn shénme juésè wǒ doūhuì
I'm willing to act any role that you want
Aku bersedia untuk bertindak peran apa pun yang kau inginkan

快不快乐我无所谓 
Kuài bù kuàilè wǒ wúsuǒwèi
I dont mind if I'm happy or not
Aku tidak keberatan jika diriku bahagia atau tidak

为了你开心 我忘记了累不累
Wèile nǐ kāixīn wǒ wàngjìle lèi bù lèi
For your happiness, i've forgotten about my tiredness
Demi kebahagiaanmu, aku sudah lupa tentang kelelahanku

其实你爱我像谁 
Qíshí nǐ ài wǒ xiàng shéi
Actually, who do you want me to be?
Sebenarnya, kau ingin aku menjadi seperti siapa?

任何的表情我都能给
Rènhé de biǎoqíng wǒ doū néng gěi
I'm willing to give you any expressions that you want
Aku bersedia memberimu ekspresi apa pun yang kau inginkan

Wo~ 在你身上学会流眼泪
Wo~ Zài nǐ shēnshang xuéhuì liú yǎnlèi
Wo~ By your side, my tears have learnt to flow
Wo~ Di sisimu, air mataku telah belajar untuk mengalir
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

张卫健

你爱我像谁

[鹿鼎记]片尾曲
作词:林夕
作曲:陈德建
编曲:苏德华
监制:陈德建

我什么都没有 只是有一点吵
如果你感到寂寞 我带给你热闹
为你绕一绕 没有什么大不了 却可以让你微笑
其实我很烦恼 只是你看不到
如果我也不开心 怕你转身就逃

爱上一个人 一定要让他相信 这世界多么美好
对每个人 都说还好 我的心我的情你不需要明了
只要我对你好 这样的温柔你要不要

其实你爱我像谁 扮演什么角色我都会
快不快乐我无所谓 为了你开心 我忘记了累不累
其实你爱我像谁 任何的表情我都能给
Woo 在你身上学会流眼泪

其实我很烦恼 只是你看不到
如果我也不开心 而你转身就逃

爱上一个人 一定要让他相信 这世界多么美好
对每个人 都说还好 我的心我的情你不需要明了
只要我对你好 这样的温柔你要不要

其实你爱我像谁 扮演什么角色我都会
快不快乐我无所谓 为了你开心 我忘记了累不累
其实你爱我像谁 任何的表情我都能给
Woo 在你身上学会流眼泪

Download Mp3/ Mp4:


Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/HZnPaDEK4js3pOHgupZ7tf

Grup Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择
https://www.youtube.com/channel/UCEGzyeBb8vcdGtUdrzR75gg

Website
http://www.Lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/Skylar Grey - Everything I Need 我需要的一切【Semua Yang Aku Butuhkan】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Skylar Grey - Everything I Need 我需要的一切【Semua Yang Aku Butuhkan】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

Born on the wrong side of the ocean
出生于海洋错误的一端
Terlahir disisi samudra yang salah

With all the tides against you
所有浪潮都推向了你
Dengan semua ombak melawanmu

You never thought you’d be much good for anyone
你总认为自己一无是处
Kamu tak pernah berpikir kamu begitu berarti bagi orang lain

But that’s so far from the truth
但那完全远离了事实
Namun itu jauh dari kenyataan

I know there’s pain in your heart
我知道你心中的痛楚
Aku tahu ada rasa sakit dalam hatimu

And you’re covered in scars
而你全身也已伤痕累累
Dan kamu diselimuti oleh luka

Wish you could see what I do
但我希望你能看见我所做的一切
Berharap kau bisa melihat apa yang ku lakukan

‘Cause baby, everything you want
因为亲爱的,你所渴望的一切
Karena sayang, apapun yang kamu miliki

Is everything I need
是我所需要的一切
Adalah semua yang ku butuhkan

You’re everything to me
你就是我的一切
Kamu adalah segalanya bagiku

Baby, every single part
亲爱的,属于你的每一个部分
Sayang, setiap hal

Is who you’re meant to be
都是专属于你的
Adalah jati dirimu

‘Cause you were meant for me
而你是专属于我的
Karena kamu begitu berarti untukku

And you’re everything I need
你就是我所需要的一切
Dan kamu adalah semua yang aku butuhkan

You can say I’m wrong
你可说我是错的
Kamu bisa berkata aku salah

You can turn your back against me
你可选择不理会我
Kamu bisa berpaling dariku

But I’m here to stay
但我会一直留在这里
Tapi aku disini untuk tinggal

(I’m here to stay)
(我会一直留在这里)
Aku disini untuk tinggal

Like the sea
向海洋一样
Seperti lautan

Should keep kissing the shoreline
不断亲吻着海岸线
Dia tetap mencium bibir pantai

No matter how many times he pushes her away
无论海洋将它推开了多少次
Tak perduli berapa kali dia mendorongnya menjauh

‘Cause baby, everything you want
因为亲爱的,你所渴望的一切
Karena sayang, apapun yang kamu miliki

Is everything I need
是我所需要的一切
Adalah semua yang ku butuhkan

You’re everything to me
你就是我的一切
Kamu adalah segalanya bagiku

Baby, every single part
亲爱的,属于你的每一个部分
Sayang, setiap hal

Is who you’re meant to be
都是专属于你的
Adalah jati dirimu

‘Cause you were meant for me
而你是专属于我的
Karena kamu begitu berarti untukku

And everything happens for a reason
每件事都有其发生的原因
Dan segala sesuatu terjadi untuk sebuah alasan

It’s started passing in the skies
原因已开始在天空中浮现
Ini semua adalah berkat terselubung

I used to question who I was
我曾不断地问自己是谁
Aku seringkali bertanya siapa aku

When now I see
而现在的我终于看见
tapi sekarang aku melihat

The answer’s in your heart
答案就在你心里面
jawabannya ada di hatimu

‘Cause baby, everything you want
因为亲爱的,你所渴望的一切
Karena sayang, apapun yang kamu miliki

Is everything I need
是我所需要的一切
Adalah semua yang ku butuhkan

You’re everything to me
你就是我的一切
Kamu adalah segalanya bagiku

Baby, every single part
亲爱的,属于你的每一个部分
Sayang, setiap hal

Is who you’re meant to be
都是专属于你的
Adalah jati dirimu

‘Cause you were meant for me
而你是专属于我的
Karena kamu begitu berarti untukku

And you’re everything I need
你就是我所需要的一切
Dan kamu adalah semua yang aku butuhkan
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

Skylar Grey

Everything I Need

Born on the wrong side of the ocean
With all the tides against you
You never thought you'd be much good for anyone
But that's so far from the truth
I know there's pain in your heart
And you're covered in scars
Wish you could see what I do
'Cause baby, everything you are
Is everything I need
You're everything to me
Baby, every single part
Is who you're meant to be
'Cause you were meant for me
And you're everything I need
You can say I'm wrong
You can turn your back against me
But I am here to stay
(I am here to stay)
Like the sea
She keeps kissing the shoreline
No matter how many times he pushes her away
'Cause baby, everything you are
Is everything I need
You're everything to me
Baby, every single part
Is who you're meant to be
'Cause you were meant for me
And everything happens for a reason
It's all a blessing in disguise
I used to question who I was
But now I see
The answer's in your eyes
'Cause baby, everything you are
Is everything I need
You're everything to me
Baby, every single part
Is who you're meant to be
'Cause you were meant for me
And you're everything I need

Download Mp3/ Mp4:
Calum Scott - If Our Love Is Wrong 若我们的爱是一场错误【Jika Cinta Kita Salah】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Calum Scott - If Our Love Is Wrong 若我们的爱是一场错误【Jika Cinta Kita Salah】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

I don’t know how I should say it
我不知该如何说明
Aku tidak tahu bagaimana aku harus mengatakannya

In my mind, it’s every word
在我脑中, 我想说的每一个字
Di pikiranku ada setiap kata

That they don’t wanna hear
都是他们不想听到的
Yang tidak mau mereka dengar

I don’t know how they might take it
我不知他们会如何反应
Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa menerimanya

Maybe you can take the pressure
或许你能承受它所带来的压力
Mungkin kau bisa mengatasinya

And make it disappear
并让压力冰释
Dan membuatnya menghilang

Throw out the inhibition
将所有的阻力推翻
Buang penghambatnya

You make me feel a feeling that I’ve never felt before
你让我拥有一种我从未有过的感觉
Kau membuatku merasakan perasaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya

I don’t know if they’re gonna like it
我不知道他们会否喜欢
Aku tidak tahu apakah mereka akan menyukainya

But that only makes me want it more
但那只会让我更想得到
Tapi itu hanya membuatku menginginkannya lebih

‘Cause I’m nobody’s but yours
因为我不属于任何人, 我只属于你
Karena aku milikmu

If it’s me
若是我
Jika itu aku

And if it’s you
若是你
Dan jika itu kau

And if our love is wrong
若我们的爱是一场错误
Dan jika cinta kita salah

Then I don’t ever wanna be right
那会是我永远不想纠正的错
Lalu aku tidak ingin menjadi benar

I don’t ever wanna be right
永远不想纠正的错
Aku tidak ingin menjadi benar

If it’s real
若是真实的
Jika itu nyata

And if it’s true
若是确实的
Dan jika itu benar

And if our love is wrong
若我们的爱是一场错误
Dan jika cinta kita salah

Then I don’t ever wanna be right
那会是我永远不想纠正的错
Lalu aku tidak ingin menjadi benar

I don’t ever wanna be right
永远不想纠正的错
Aku tidak ingin menjadi benar

Oh oh, yeah yeah
哦~耶~
Oh oh, yeah yeah

Oh oh , yeah I just want you to be mine
哦~我只希望你是我的
Oh oh , aku hanya ingin kau menjadi milikku

Why would I need their permission
为何需要他们的准许
Mengapa aku butuh ijin dari mereka

Skin and bones, I’m only human
血肉之躯, 我只不过是区区一个人类
Kulit dan tulang, aku hanyalah manusia

It’s in my DNA
一切思想存于基因内
Itu ada dalam DNA-ku

Suffocating just to fit in
窒息地逼自己合群
Kesesakan hanya untuk menyesuaikan

Why do I care what people say
为何该在乎人们说的是与非
Mengapa aku peduli pada perkataan orang?

‘Cause I’m nobody’s but yours
因为我不属于任何人, 我只属于你
Karena aku milikmu

If it’s me
若是我
Jika itu aku

And if it’s you
若是你
Dan jika itu Anda

And if our love is wrong
若我们的爱是一场错误
Dan jika cinta kita salah

Then I don’t ever wanna be right
那会是我永远不想纠正的错
Lalu aku tidak ingin menjadi benar

I don’t ever wanna be right
永远不想纠正的错
Aku tidak ingin menjadi benar

If it’s real
若是真实的
Dan jika itu nyata

And if it’s true
若是确实的
Dan jika itu benar

And if our love is wrong
若我们的爱是一场错误
Dan jika cinta kita salah

Then I don’t ever wanna be right
那会是我永远不想纠正的错
Lalu aku tidak ingin menjadi benar

I don’t ever wanna be right
永远不想纠正的错
Aku tidak ingin menjadi benar

Oh oh, yeah yeah
哦~耶~
Oh oh, yeah yeah

I just want you to be mine
我只希望你是我的
Aku hanya ingin kau menjadi milikku

Oh oh, yeah yeah
哦~耶~
Oh oh, yeah yeah

I just want you to be mine
我只希望你是我的
Aku hanya ingin kau menjadi milikku
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

Calum Scott

If Our Love Is Wrong

I don't know how I should say it
In my mind, it's every word
That they don't wanna hear
I don't know how they might take it
Maybe you can take the pressure
And make it disappear
Throw out the inhibition
You make me feel a feeling that I've never felt before
I don't know if they're gonna like it
But that only makes me want it more
'Cause I'm nobody's but yours
If it's me
And if it's you
And if our love is wrong
Then I don't ever wanna be right
I don't ever wanna be right
If it's real
And if it's true
And if our love is wrong
Then I don't ever wanna be right
I don't ever wanna be right
Oh oh, yeah yeah
Oh oh , yeah I just want you to be mine
Why would I need their permission
Skin and bones, I'm only human
It's in my DNA
Suffocating just to fit in
Why do I care what people say
'Cause I'm nobody's but yours
If it's me
And if it's you
And if our love is wrong
Then I don't ever wanna be right
I don't ever wanna be right
If it's real
And if it's true
And if our love is wrong
Then I don't ever wanna be right
I don't ever wanna be right
Oh oh, yeah yeah
I just want you to be mine
Oh oh, yeah yeah
I just want you to be mine

Download Mp3/ Mp4:

James Arthur - Say You Won’t Let Go 说你不放手【Katakanlah Kau Takkan Pergi】[Pinyin,English,Indonesian Translation]James Arthur - Say You Won’t Let Go 说你不放手【Katakanlah Kau Takkan Pergi】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

I met you in the dark, you lit me up
我在黑暗中遇见你,你照亮了我的世界
Aku bertemu kau dalam kegelapan, Kau terangiku

You made me feel as though I was enough
你让我觉得,人生已足够
Kau buatku merasa tangguh, Aku berkecukupan

We danced the night away, we drank too much
漫舞一整晚,酒也喝多了
Kita berdansa semalaman, Kita terlalu banyak minum

I held your hair back when
举起你的长发
Aku menahan rambutmu di belakang ketika

You were throwing up
你吐着
Kau membuangnya

Then you smiled over your shoulder
你的回眸一笑
Lalu kau tersenyum di balik bahumu

For a minute, I was stone-cold sober
那一分钟我不知所措
Sesaat, aku tersadar kedinginan

I pulled you closer to my chest
将你拉进我的胸前
Ku tarik kau mendekat kedadaku

And you asked me to stay over
你让我在你家过一夜
dan kau memintaku 'tuk menginap

I said, I already told ya
但我说
Aku berkata, aku sudah bilang padamu

I think that you should get some rest
我觉得你应该好好休息
Aku pikir kau harus banyak istirahat

I knew I loved you then
我当时就知道我爱着你
Aku tahu aku mencintaimu, lalu

But you’d never know
但你绝对不会知道
Tapi kau tak pernah tahu

‘Cause I played it cool when I was scared of letting go
故作淡定的我其实内心害怕有天必须放手
Karena aku berpura pura tak apa, Saatku takut melepaskan

I know I needed you
我知道我需要你
Aku tahu kubutuh kau

But I never showed
但我从未表现出来
Tapi tak pernah menunjukkannya

But I wanna stay with you until we’re grey and old
但我希望我能陪着你直到白头
Tapi kuingin tetap bersamamu sampai kita beruban dan tua

Just say you won’t let go
说你不会放手
Katakanlah kau takkan pergi

Just say you won’t let go
说你绝不会放手
Katakanlah kau takkan pergi

I’ll wake you up with some breakfast in bed
轻轻地叫醒你,早餐摆在床头
Aku bangunkan dirimu dengan beberapa sarapan di tempat tidur

I’ll bring you coffee with a kiss on your head
送上一杯咖啡,吻一吻你额头
Akan kubawakan kau kopi dengan kecupan di dahimu

And I’ll take the kids to school
我会带孩子们上学
Dan akan kuantarkan anak-anak ke sekolah

Wave them goodbye
和他们挥手告别
Melambaikan tangan pada mereka

And I’ll thank my lucky stars for that night
我会向当晚的幸运星说声谢谢
Dan aku kan berterima kasih pada bintang-bintang keberuntungan di malam itu

When you looked over your shoulder
你回眸的那一分钟
Saat kau menoleh menatapku

For a minute, I forget that I’m older
我都忘了我的年纪比你大
Sesaat, aku lupa kalau aku menua

I wanna dance with you right now
此刻我想与你跳支舞
Kini aku ingin menari denganmu, oh

Oh, and you look as beautiful as ever
哦 你如往常一样漂亮
Oh, dan kau tampak cantik seperti biasa

And I swear that everyday you’ll get better
我知道你只会越来越美丽
Dan aku bersumpah tiap hari kau kan jadi lebih baik

You make me feel this way somehow
你就是让我这么觉得的
Terkadang kau buatku merasa seperti ini

I’m so in love with you
我多么爱你啊
Aku sangat jatuh cinta padamu

And I hope you know
我希望你知道
Dan kuharap kau tahu

Darling your love is more than worth its weight in gold
亲爱的 你的爱是无价的
Sayang, cintamu itu lebih, Berharga daripada emas

We’ve come so far my dear
我们一路来到此刻
Kita telah sejauh ini, sayangku

Look how we’ve grown
看看我们成长了多少
Lihat bagaimana kita telah tumbuh dewasa

And I wanna stay with you until we’re grey and old
我只想与你白头到老
Dan kuingin tinggal bersamamu, Sampai kita beruban dan tua

Just say you won’t let go
说你不会放手
Katakanlah kau takkan pergi

Just say you won’t let go
说你绝对不会放手
Katakanlah kau takkan pergi

I wanna live with you
我想一直与你一起生活
Aku ingin hidup bersamamu

Even when we’re ghosts
就算鬼魂也要双手紧握
Walau saat kita telah menjadi hantu

‘Cause you were always there for me when I needed you most
因为你总在我需要你时 出现在我身边
Sebab kau selalu ada di sana untukku, Ketika aku sangat membutuhkanmu

I’m gonna love you till
我会一直爱你
Aku akan mencintaimu sampai

My lungs give out
直至我的心肺衰竭
Paru-paruku menyerah

I promise till death we part like in our vows
如我们的结婚誓言,直至死亡将我们分开
Aku berjanji sampai maut memisahkan kita seperti sumpah setia kita

So I wrote this song for you, now everybody knows
因此我为你写了这首歌,我要让全世界知道
Jadi, kutuliskan lagu ini untukmu, sekarang semua orang tahu

‘Cause now it’s just you and me till we’re grey and old
此刻的我和你将白头偕老
Sebab ini hanya tentang kau dan aku sampai kita beruban dan tua

Just say you won’t let go
说你不会放手
Katakanlah kau takkan pergi

Just say you won’t let go
说你不会放手
Katakanlah kau takkan pergi

Just say you won’t let go
说你不会放手
Katakanlah kau takkan pergi

Oh, just say you won’t let go
哦 说你绝对不会放手
Oh, katakanlah kau takkan pergi
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

James Arthur

Say You Won't Let Go

I met you in the dark, you lit me up
You made me feel as though I was enough
We danced the night away, we drank too much
I held your hair back when
You were throwing up
Then you smiled over your shoulder
For a minute, I was stone-cold sober
I pulled you closer to my chest
And you asked me to stay over
I said, I already told ya
I think that you should get some rest
I knew I loved you then
But you'd never know
'Cause I played it cool when I was scared of letting go
I know I needed you
But I never showed
But I wanna stay with you until we're grey and old
Just say you won't let go
Just say you won't let go
I'll wake you up with some breakfast in bed
I'll bring you coffee with a kiss on your head
And I'll take the kids to school
Wave them goodbye
And I'll thank my lucky stars for that night
When you looked over your shoulder
For a minute, I forget that I'm older
I wanna dance with you right now
Oh, and you look as beautiful as ever
And I swear that everyday'll get better
You make me feel this way somehow
I'm so in love with you
And I hope you know
Darling your love is more than worth its weight in gold
We've come so far my dear
Look how we've grown
And I wanna stay with you until we're grey and old
Just say you won't let go
Just say you won't let go
I wanna live with you
Even when we're ghosts
'Cause you were always there for me when I needed you most
I'm gonna love you till
My lungs give out
I promise till death we part like in our vows
So I wrote this song for you, now everybody knows
Finally it's just you and me till we're grey and old
Just say you won't let go
Just say you won't let go
Just say you won't let go
Oh, just say you won't let go

Download Mp3/ Mp4:

Lala Hsu 徐佳莹 - Zhen De Sha 真的傻【Sungguh Bodoh/ Foolish Love】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Lala Hsu 徐佳莹 - Zhen De Sha 真的傻【Cinta Bodoh/ Foolish Love】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:吴易纬
作曲:JerryC

追逐眼前 不断消失的背影
Zhuīzhú yǎnqián bùduàn xiāoshī de bèiyǐng
Chasing after a figure who never fails to disappear
Mengejar sosok bayangan yang selalu menghilang

我触不到的距离
Wǒ chù bù dào de jùlí
It’s a distance that I can’t reach
Itu adalah jarak yang tidak dapat ku raih

毫无保留 以为就能感动你
Háo wú bǎoliú yǐwéi jiù néng gǎndòng nǐ
I gave it all, thinking that it would touch your heart
Aku memberikan segalanya, berpikir bahwa itu akan menyentuh hatimu

原来 差距像天地
Yuánlái chājù xiàng tiāndì
But the distance between us is like Earth and Heaven
Tapi jarak di antara kita seperti Bumi dan Langit

我喜欢你 也喜欢我的机率
Wǒ xǐhuān nǐ yě xǐhuān wǒ de jīlǜ
I like you, and I like the probability that I could be liked by you
Aku menyukaimu, dan aku suka bahwa kemungkinan kau menyukaiku

误差会有几厘米
Wùchā huì yǒu jǐ límǐ
There could be a few millimetres of error
Mungkin ada beberapa milimeter kesalahan

爱不是谁够努力 就值得被珍惜
Ai bùshì shéi gòu nǔlì jiù zhídé bèi zhēnxī
In love, you will not be cherished just because you are willing to go that extra mile

可我 总学不会放弃
Kě wǒ zǒng xué bù huì fàngqì
But I fail to learn how to give up

我是真的想 一辈子 赖在你身旁
Wǒ shì zhēn de xiǎng yībèizi lài zài nǐ shēn páng
I really with that I could stay beside you for the rest of my life

可是你的步伐 快到我 已经追不上
Kěshì nǐ de bùfá kuài dào wǒ yǐjīng zhuī bù shàng
But your pace was too quick for me to catch up

倘若是我 拖累你翱翔
Tǎngruò shì wǒ tuōlèi nǐ áoxiáng
If I were a hindrance to your dreams

愿从你 生命彻底被遗忘
Yuàn cóng nǐ shēngmìng chèdǐ bèi yíwàng
I hope that I could vanish and be entirely forgotten  in your life

我是真的想 独占你 不跟谁分享
Wǒ shì zhēn de xiǎng dúzhàn nǐ bù gēn shéi fēnxiǎng
I really wish that you are solely mine, I do not wish to share you with anyone

可是我真的傻 才害你 黯淡了光芒
Kěshì wǒ zhēn de shǎ cái hài nǐ àndànle guāngmáng
But my foolishness has dimmed your brightness and extinguished your sparks

别担心我 是我不够好
Bié dānxīn wǒ shì wǒ bùgòu hǎo
Don’t worry about me, I was simply not good enough

你要找到比我 更爱你的人 爱你
Nǐ yào zhǎodào bǐ wǒ gèng ài nǐ de rén ài nǐ
You have to find someone, who loves you more than me, To love you

她走向你 天造地设的美景
Tā zǒuxiàng nǐ tiānzàodìshè dì měijǐng
She walked towards you, what a picturesque scene

让我寂寞到透明
Ràng wǒ jìmò dào tòumíng
From loneliness to transparency, Those were the feelings in me

用尽全力喜欢你 越是弄疼爱情
Yòng jìn quánlì xǐhuān nǐ yuè shì nòng téng àiqíng
The more I love you, The more painful love feels

真心 祝福你能幸福
Zhēnxīn zhùfú nǐ néng xìngfú
Sincerely wish that you could be happy

我是真的想 一辈子 赖在你身旁
Wǒ shì zhēn de xiǎng yībèizi lài zài nǐ shēn páng
I really with that I could stay beside you for the rest of my life

可是你的步伐 快到我 已经追不上
Kěshì nǐ de bùfá kuài dào wǒ yǐjīng zhuī bù shàng
But your pace was too quick for me to catch up

倘若是我 拖累你翱翔
Tǎngruò shì wǒ tuōlèi nǐ áoxiáng
If I were a hindrance to your dreams

愿从你 生命彻底被遗忘
Yuàn cóng nǐ shēngmìng chèdǐ bèi yíwàng
I hope that I could vanish and be entirely forgotten  in your life

我是真的想 独占你 不跟谁分享
Wǒ shì zhēn de xiǎng dúzhàn nǐ bù gēn shéi fēnxiǎng
I really wish that you are solely mine, I do not wish to share you with anyone

可是我真的傻 才害你 黯淡了光芒
Kěshì wǒ zhēn de shǎ cái hài nǐ àndànle guāngmáng
But my foolishness has dimmed your brightness and extinguished your sparks

感谢是你 美好了回忆
Gǎnxiè shì nǐ měihǎole huíyì
I’m thankful that you are the one who has made my memories unforgettable

你要找到比我 更爱你的人 爱你
Nǐ yào zhǎodào bǐ wǒ gèng ài nǐ de rén ài nǐ
You have to find someone, who loves you more than me, To love you

我喜欢你 也喜欢我的机率
Wǒ xǐhuān nǐ yě xǐhuān wǒ de jīlǜ
I like you, and I like the probability that I could be liked by you

误差会有几厘米
Wùchā huì yǒu jǐ límǐ
There could be a few millimetres of error
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

徐佳莹

真的傻

电影 一吻定情 追爱版主题曲

作词:吴易纬
作曲:JerryC

追逐眼前 不断消失的背影
我触不到的距离
毫无保留 以为就能感动你
原来 差距像天地

我喜欢你 也喜欢我的机率
误差会有几厘米
爱不是谁够努力 就值得被珍惜
可我 总学不会放弃

我是真的想 一辈子 赖在你身旁
可是你的步伐 快到我 已经追不上
倘若是我 拖累你翱翔
愿从你 生命彻底被遗忘

我是真的想 独占你 不跟谁分享
可是我真的傻 才害你 黯淡了光芒
别担心我 是我不够好
你要找到比我 更爱你的人 爱你

她走向你 天造地设的美景
让我寂寞到透明
用尽全力喜欢你 越是弄疼爱情
真心 祝福你能幸福

我是真的想 一辈子 赖在你身旁
可是你的步伐 快到我 已经追不上
倘若是我 拖累你翱翔
愿从你 生命彻底被遗忘

我是真的想 独占你 不跟谁分享
可是我真的傻 才害你 黯淡了光芒
感谢是你 美好了回忆
你要找到比我 更爱你的人 爱你

我喜欢你 也喜欢我的机率
误差会有几厘米

Download Mp3/ Mp4:

Friday, August 16, 2019

Tia Ray 袁娅维 - Shuo San Jiu San 说散就散【Mengatakan Sudah Berakhir, Semuanya Akan Berakhir/ Say it's Over, it'll Be Over】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Tia Ray 袁娅维 - Shuo San Jiu San 说散就散【Mengatakan Sudah Berakhir, Semuanya Akan Berakhir/ Say it's Over, it'll Be Over】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:张楚翘
作曲:伍乐城

抱一抱
Bào yī bào
Hug it out
Berpelukan

就当作从没有在一起
Jiù dàng zuò cóng méiyǒu zài yīqǐ
And pretend we were never together
Dan berpura-pura kita tidak pernah bersama

好不好
Hǎobù hǎo
Is that ok?
Apakah itu baik?

要解释都已经来不及
Yào jiěshì dōu yǐjīng láibují
I don't have enough time to explain
Ku tidak punya cukup waktu untuk menjelaskannya

算了吧
Suànle ba
Forget about it
Lupakan saja

我付出过什么没关系
Wǒ fùchūguò shèn me méiguānxì
Whatever I gave doesn't matter
Apapun yang telah ku berikan itu tidak masalah

我忽略自己 就因为遇见你
Wǒ hūlüè zìjǐ jiù yīnwèi yùjiàn nǐ
I neglected myself, just because I met you
Aku mengabaikan diriku, hanya karena ku bertemu denganmu

没办法 好可怕 那个我
Méi bànfǎ hǎo kěpà nàgè wǒ
There's no other way, it's scary I was
Tidak ada cara lain, begitu menakutkan diriku itu

不像话 一直奋不顾身
Bù xiànghuà yīzhí fènbù gùshēn
That is so outrageous, continues to act without personal regard
Yang begitu keterlaluan, terus bertindak tanpa perhatian pribadi

是我太傻
Shì wǒ tài shǎ
I was too stupid
Akulah yang terlalu bodoh

说不上爱别说谎
Shuōbu shàng ài bié shuōhuǎng
If you say it's not love, don't lie
Jika kau mengatakan itu bukan cinta, janganlah berbohong

就一点喜欢
Jiù yīdiǎn xǐhuān
Though a bit of a crush
Meski hanya sedikit naksir

说不上恨别纠缠
Shuōbushàng hèn bié jiūchán
If you say it's not hate, don't screw up
Jika kau mengatakan itu bukan kebencian, janganlah mengacau

别装作感叹
Bié zhuāng zuò gǎntàn
And don't pretend to sigh
Dan janganlah berpura-pura mendesah

就当作我太麻烦
Jiù dàng zuò wǒ tài máfan
Just pretend I'm too much trouble
Anggap saja aku terlalu banyak masalah

不停让自己受伤
Bù tíng ràng zìjǐ shòushāng
Never stopped letting myself get hurt
Tidak pernah berhenti membiarkan diri sendiri terluka

我告诉我自己 感情就是这样
Wǒ gàosù wǒ zìjǐ gǎnqíng jiùshì zhèyàng
I tell myself this is how feelings are
Ku mengatakan pada diriku sendiri tentang bagaimana perasaan itu

怎么一不小心太疯狂
Zěnme yī bù xiǎoxīn tài fēngkuáng
How not to be careful until I lose my mind
Bagaimana tidak hati-hati hingga ku kehilangan akal sehat

抱一抱
Bào yī bào
Hug it out
Berpelukan

再好好觉悟不能长久
Zài hǎohǎo juéwù bùnéng chángjiǔ
And understand this can't go on for longer
Dan memahami hal ini tidak bisa berlangsung lebih lama

好不好
Hǎobù hǎo
Is that ok?
Apakah itu baik?

有亏欠我们都别追究
Yǒu kuīqiàn wǒmen dōu bié zhuījiù
Let's not care who owes who what
Mari kita tidak peduli siapa yang berutang siapa

算了吧
Suànle ba
Forget about it
Lupakan saja

我付出再多都不足够
Wǒ fùchū zài duō dōu bù zúgòu
Anything I give won't be enough
Apapun yang ku berikan tidak akan cukup

我终于得救
Wǒ zhōngyú déjiù
I'm finally saved
Aku akhirnya diselamatkan

我不想再献丑
Wǒ bùxiǎng zài xiànchǒu
I don't want to put up with this ugly mess
Ku tidak ingin menghadapi kekacauan yang buruk ini

没办法 不好吗
Méi bànfǎ bù hǎo ma
There's no other way, is that not ok?
Tidak ada cara lain, apakah itu tidak baik?

大家都 不留下 一直勉强相处
Dàjiā dōu bù liú xià yīzhí miǎnqiáng xiāngchǔ
There's no one here anymore, and continue to pretend to be together
Tidak ada seorang pun di sini lagi, dan terus berpura-pura bersama

总会累垮
Zǒng huì lèi kuǎ
Will wear us down
Hanya akan membuat kita lelah

说不上爱别说谎
Shuōbu shàng ài bié shuōhuǎng
If you say it's not love, don't lie
Jika kau mengatakan itu bukan cinta, janganlah berbohong

就一点喜欢
Jiù yīdiǎn xǐhuān
Though a bit of a crush
Meski hanya sedikit naksir

说不上恨别纠缠
Shuōbushàng hèn bié jiūchán
If you say it's not hate, don't screw up
Jika kau mengatakan itu bukan kebencian, janganlah mengacau

别装作感叹
Bié zhuāng zuò gǎntàn
And don't pretend to sigh
Dan janganlah berpura-pura mendesah

就当作我太麻烦
Jiù dàng zuò wǒ tài máfan
Just pretend I'm too much trouble
Anggap saja aku terlalu banyak masalah

不停让自己受伤
Bù tíng ràng zìjǐ shòushāng
Never stopped letting myself get hurt
Tidak pernah berhenti membiarkan diri sendiri terluka

我告诉我自己 感情就是这样
Wǒ gàosù wǒ zìjǐ gǎnqíng jiùshì zhèyàng
I tell myself this is how feelings are
Ku mengatakan pada diriku sendiri tentang bagaimana perasaan itu

怎么一不小心太疯狂
Zěnme yī bù xiǎoxīn tài fēngkuáng
How not to be careful until I lose my mind
Bagaimana tidak hati-hati hingga ku kehilangan akal sehat

别后悔 就算错过
Bié hòuhuǐ jiùsuàn cuòguò
Don't regret it, think of it as a mistake
Jangan menyesalinya, anggap saja sebagai kesalahan

在以后 你少不免想起我
Zài yǐhòu nǐ shào bùmiǎn xiǎngqǐ wǒ
In the future, you won't think of me as much
Di masa depan, kau tidak akan terlalu banyak memikirkanku

还算不错
Hái suàn bùcuò
That's good enough
Itu masih cukup bagus

当我不在你会不会难过
Dāng wǒ bùzài nǐ huì bù huì nánguò
If I'm not there, will you be sad
Jika aku tak ada di sana, apakah kamu akan bersedih?

你够不够我这样洒脱
Nǐ gòu bùgòu wǒ zhèyàng sǎtuō
Will it be enough for you that I'll be free?
Apakah cukup bagimu bahwa aku akan bebas?

说不上爱别说谎
Shuōbu shàng ài bié shuōhuǎng
If you say it's not love, don't lie
Jika kau mengatakan itu bukan cinta, janganlah berbohong

就一点喜欢
Jiù yīdiǎn xǐhuān
Though a bit of a crush
Meski hanya sedikit naksir

说不上恨别纠缠
Shuōbushàng hèn bié jiūchán
If you say it's not hate, don't screw up
Jika kau mengatakan itu bukan kebencian, janganlah mengacau

别装作感叹
Bié zhuāng zuò gǎntàn
And don't pretend to sigh
Dan jangan berpura-pura mendesah

将一切都体谅
Jiāng yīqiè dōu tǐliàng
One day we'll empathize
Suatu hari kita akan saling berempati

将一切都原谅
Jiāng yīqiè dōu yuánliàng
One day we'll forgive
Suatu hari kita akan saling memaafkan

我尝试找答案
Wǒ chángshì zhǎo dá'àn
I'll try to find an answer
Aku akan mencoba untuk menemukan jawaban

而答案很简单
Er dá'àn hěn jiǎndān
And it'll be really simple
Dan jawaban itu akan benar-benar sederhana

简单得很遗憾
Jiǎndān dé hěn yíhàn
Simple enough that it's regretful
Cukup sederhana bahwa itu menyesal

因为成长
Yīn wéi chéngzhǎng
Because it'll mean we grew
Karena itu artinya kita tumbuh

我们逼不得已要习惯
Wǒmen bī bùdéyǐ yào xíguàn
It's something we have no choice but to be used to
Itu adalah sesuatu yang  tidak bisa kita pilih selain harus terbiasa

因为成长
Yīn wéi chéngzhǎng
Because it'll mean we grew
Karena itu artinya kita tumbuh

我们忽尔间
Wǒmen hū ěr jiān
When we suddenly
Ketika kita tiba-tiba

说散就散
Shuō sàn jiù sàn
Say it's over, it'll be over
Mengatakan sudah berakhir, semuanya akan berakhir
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

JC陈泳彤

说散就散

作词:张楚翘
作曲:伍乐城

抱一抱 就当作从没有在一起
好不好 要解释都已经来不及
算了吧 我付出过什么没关系
我忽略自己 就因为遇见你

没办法 好可怕 那个我 不像话
一直奋不顾身 是我太傻

说不上爱别说谎 就一点喜欢
说不上恨别纠缠 别装作感叹
就当作我太麻烦 不停让自己受伤
我告诉我自己 感情就是这样
怎么一不小心太疯狂

抱一抱 再好好觉悟不能长久
好不好 有亏欠我们都别追究
算了吧 我付出再多都不足够
我终于得救 我不想再献丑

没办法 不好吗 大家都 不留下
一直勉强相处 总会累垮

说不上爱别说谎 就一点喜欢
说不上恨别纠缠 别装作感叹
就当作我太麻烦 不停让自己受伤
我告诉我自己 感情就是这样
怎么一不小心太疯狂

别后悔 就算错过
在以后 你少不免想起我
还算不错
当我不在你会不会难过
你够不够我这样洒脱

说不上爱别说谎 就一点喜欢
说不上恨别纠缠 别装作感叹
将一切都体谅 将一切都原谅
我尝试找答案 而答案很简单
简单得很遗憾
因为成长 我们逼不得已要习惯
因为成长 我们忽尔间说散就散

Download Mp3/ Mp4:
Feng Ti Mo 冯提莫 - Dao Xiang 稻香【Wangi Padi/ Fragrant Paddy】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Feng Ti Mo 冯提莫 - Dao Xiang 稻香【Wangi Padi/ Fragrant Paddy】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:周杰伦
作曲:周杰伦

对这个世界如果你有太多的抱怨
Duì zhège shìjiè rúguǒ nǐ yǒu tài duō de bàoyuàn
If you have too many complaints about this world
Jika kamu terlalu banyak mengeluh di dunia ini

跌倒了 就不敢继续往前走
Diédǎole jiù bù gǎn jìxù wǎng qián zǒu
If you are too afraid to carry on when you fall
Jika terjatuh tidak akan berani melangkah ke depan lagi

为什么 人要这么的脆弱 堕落
Wèishéme rén yào zhème de cuìruò duòluò
Why is it that we have to be so fragile and depraved?
Mengapa manusia harus begitu rapuh

请你打开电视看看
Qǐng nǐ dǎkāi diànshì kàn kàn
Please switch on your television and watch
Silahkan kamu nyalakan tv dan lihat

多少人为生命在努力勇敢的走下去
Duōshǎo rénwéi shēngmìng zài nǔlì yǒnggǎn de zǒu xiàqù
How many people are still bravely fighting for life
Ada berapa banyak orang yang berusaha keras dan memberanikan diri melangkah demi hidup

我们是不是该知足
Wǒmen shì bùshì gāi zhīzú
Shouldn’t we be contented
Bukankah seharusnya kita harus merasa berkecukupan

珍惜一切 就算没有拥有
Zhēnxī yīqiè jiùsuàn méiyǒu yǒngyǒu
And cherish everything even those we don’t own
Dan menghargai apa yang ada sekarang walaupun belum memilikinya

还记得你说家是唯一的城堡
Hái jìdé nǐ shuō jiā shì wéiyī de chéngbǎo
I still remember you saying home is the only castle we have
Masih ingat kamu berkata bahwa rumah adalah kastil satu-satunya

随着稻香河流继续奔跑
Suízhe dào xiāng héliú jìxù bēnpǎo
Keep on running along with the fragrant paddy and that little stream
Mengikuti arus wangi padi, lanjut berlari

微微笑 小时候的梦我知道
Wéiwéi xiào xiǎoshíhòu de mèng wǒ zhīdào
Slightly smiling, I’ve always known my childhood dream
Tersenyum, impian waktu kecil aku mengetahuinya

不要哭让萤火虫带著你逃跑
Bùyào kū ràng yínghuǒchóng dàizhe nǐ táopǎo
Stop crying, Let the fireflies take you away
Jangan menangis, biarkan kunang-kunang membawamu berlari

乡间的歌谣永远的依靠
Xiāngjiān de gēyáo yǒngyuǎn de yīkào
Country music is always there when we need it
Lagu rakyat selalu bisa dijadikan andalan

回家吧 回到最初的美好
Huí jiā ba huí dào zuìchū dì měihǎo
Go back home, Go back to the good old times and the beginning of beauty and peace
Pulanglah ke rumah, pulang ke keindahan yang paling awal

♫Music♫

不要这么容易就想放弃 就像我说的
Bùyào zhème róngyì jiù xiǎng fàngqì jiù xiàng wǒ shuō de
Don’t think about giving up so easily, Remember what I said
Jangan menyerah dengan begitu mudah, seperti yang aku katakan

追不到的梦想 换个梦不就得了
Zhuī bù dào de mèngxiǎng huàngè mèng bù jiù déle
If you can’t realize your dream then just change one
Mimpi yang tidak bisa dikejar, ganti saja dengan mimpi lain, dan kau sudah bisa mendapatkannya

为自己的人生鲜艳上色
Wèi zìjǐ de rénshēng xiānyàn shàng shǎi
Paint and colour your life brightly
Demi kehidupan sendiri lebih berwarna

先把爱涂上喜欢的颜色
Xiān bǎ ài tú shàng xǐhuān de yánsè
First of all start with painting love in your favourite colour
Warnai cinta dengan warna kesukaan terlebih dahulu

笑一个吧 功成名就不是目的
Xiào yīgè ba gōngchéngmíngjiù bùshì mùdì
Come on, Give me a smile, Fame or success aren’t our goals
Tersenyumlah, menjadi terkenal bukanlah tujuan utama

让自己快乐快乐这才叫做意义
Ràng zìjǐ kuàilè kuàilè zhè cái jiàozuò yìyì
Making ourselves happy is the real meaning of life
Membuat diri sendiri lebih bahagia barulah berarti

童年的纸飞机 现在终于飞回我手里
Tóngnián de zhǐ fēijī xiànzài zhōngyú fēi huí wǒ shǒu lǐ
Now the paper plane of my childhood, Flies back to my hand at last
Pesawat kertas masa kecil, akhirnya terbang kembali ke tanganku

所谓的那快乐 赤脚在田里追蜻蜓追到累了
Suǒwèi de nà kuàilè chìjiǎo zài tián lǐ zhuī qīngtíng zhuī dào lèile
Barefooted, chasing dragonflies in the paddy field till tired, The so called happiness
Apa yang dikatakan kebahagiaan itu, telanjang kaki di sawah mengejar capung sampai kelelahan

偷摘水果被蜜蜂给叮到怕了
Tōu zhāi shuǐguǒ bèi mìfēng gěi dīng dào pàle
Stung by the bees while stealing fruits, Swearing never doing this again
Memetik buah, disengat lebah sampai ketakutan

谁在偷笑呢
Shéi zài tōu xiào ne
Who’s sniggering there?
Siapa yang sedang tertawa diam-diam

我靠着稻草人吹着风唱着歌睡着了
Wǒ kàozhe dàocǎorén chuīzhe fēng chàngzhe gē shuìzhele
I’m leaning against the scarecrow in the wind, singing songs till finally fallen asleep
Aku bersandar di manusia sawah, angin bertiup, menyanyikan lagu dan tertidur

哦 哦 午后吉它在虫鸣中更清脆
O ó wǔhòu jítā zài chóng míng zhōng gèng qīngcuì
Oh Oh The guitar sounds even more crunchy in the Insect-singing afternoon
Oh! Oh! Setelah sore suara gitar ditemanin nyanyian serangga akan lebih bermelodi

哦 哦 阳光洒在路上就不怕心碎
O ó yángguāng sǎ zài lùshàng jiù bùpà xīn suì
Oh Oh Fearless of heartbreaking when the sunshine spreads on the roads
Oh! Oh! Cahaya matahari menyinari jalan, tidak takut patah hati

珍惜一切 就算没有拥有
Zhēnxī yīqiè jiùsuàn méiyǒu yǒngyǒu
Cherish everything even those we don’t own
Menghargai apa yang ada sekarang walaupun belum memilikinya

还记得你说家是唯一的城堡
Hái jìdé nǐ shuō jiā shì wéiyī de chéngbǎo
I still remember you saying home is the only castle we have
Masih ingat kamu berkata bahwa rumah adalah kastil satu-satunya

随着稻香河流继续奔跑
Suízhe dào xiāng héliú jìxù bēnpǎo
Keep on running along with the fragrant paddy and that little stream
Mengikuti arus wangi padi, lanjut berlari

微微笑 小时候的梦我知道
Wéiwéi xiào xiǎo shíhòu de mèng wǒ zhīdào
Slightly smiling, I’ve always known my childhood dream
Tersenyum, impian waktu kecil aku mengetahuinya

不要哭让萤火虫带著你逃跑
Bùyào kū ràng yínghuǒchóng dàizhe nǐ táopǎo
Stop crying, Let the fireflies take you away
Jangan menangis, biarkan kunang-kunang membawamu berlari

乡间的歌谣永远的依靠
Xiāngjiān de gēyáo yǒngyuǎn de yīkào
Country music is always there when we need it
Lagu rakyat selalu bisa dijadikan andalan

回家吧 回到最初的美好
Huí jiā ba huí dào zuìchū dì měihǎo
Go back home, Go back to the good old times, And the beginning of beauty and peace
Pulanglah ke rumah, pulang ke keindahan yang paling awal

♫Music♫

还记得你说家是唯一的城堡
Hái jìdé nǐ shuō jiā shì wéiyī de chéngbǎo
I still remember you saying home is the only castle we have
Masih ingat kamu berkata bahwa rumah adalah kastil satu-satunya

随着稻香河流继续奔跑
Suízhe dào xiāng héliú jìxù bēnpǎo
Keep on running along with the fragrant paddy and that little stream
Mengikuti arus wangi padi, lanjut berlari

微微笑 小时候的梦我知道
Wéiwéi xiào xiǎo shíhòu de mèng wǒ zhīdào
Slightly smiling, I’ve always known my childhood dream
Tersenyum, impian waktu kecil aku mengetahuinya

不要哭让萤火虫带著你逃跑
Bùyào kū ràng yínghuǒchóng dàizhe nǐ táopǎo
Stop crying, Let the fireflies take you away
Jangan menangis, biarkan kunang-kunang membawamu berlari

乡间的歌谣永远的依靠
Xiāngjiān de gēyáo yǒngyuǎn de yīkào
Country music is always there when we need it
Lagu rakyat selalu bisa dijadikan andalan

回家吧 回到最初的美好
Huí jiā ba huí dào zuìchū dì měihǎo
Go back home, Go back to the good old times, And the beginning of beauty and peace
Pulanglah ke rumah, pulang ke keindahan yang paling awal
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

周杰伦 

稻香

作词:周杰伦
作曲:周杰伦

对这个世界如果你有太多的抱怨
跌倒了就不敢继续往前走
为什么人要这么的脆弱 堕落
请你打开电视看看
多少人为生命在努力勇敢的走下去
我们是不是该知足
珍惜一切 就算没有拥有

还记得你说家是唯一的城堡 
随着稻香河流继续奔跑
微微笑 小时候的梦我知道
不要哭让萤火虫带着你逃跑 
乡间的歌谣永远的依靠
回家吧 回到最初的美好

不要这么容易就想放弃 就像我说的
追不到的梦想 换个梦不就得了
为自己的人生鲜艳上色 
先把爱涂上喜欢的颜色

笑一个吧 功成名就不是目的
让自己快乐快乐这才叫做意义
童年的纸飞机 现在终于飞回我手里
所谓的那快乐 赤脚在田里追蜻蜓追到累了
偷摘水果被蜜蜂给叮到怕了 谁在偷笑呢
我靠着稻草人吹着风唱着歌睡着了
哦 哦 午后吉他在虫鸣中更清脆
哦 哦 阳光洒在路上就不怕心碎
珍惜一切 就算没有拥有

还记得你说家是唯一的城堡 
随着稻香河流继续奔跑
微微笑 小时候的梦我知道
不要哭让萤火虫带着你逃跑 
乡间的歌谣永远的依靠
回家吧 回到最初的美好

还记得你说家是唯一的城堡 
随着稻香河流继续奔跑
微微笑 小时候的梦我知道
不要哭让萤火虫带着你逃跑 
乡间的歌谣永远的依靠
回家吧 回到最初的美好

Download Mp3/ Mp4:

Chen Xiao Tong 陈小同 - Pin Qiong Huo Fu You 贫穷或富有【Kemiskinan Atau Kekayaan/ Poverty Or Wealth】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Chen Xiao Tong 陈小同 - Pin Qiong Huo Fu You 贫穷或富有【Kemiskinan Atau Kekayaan/ Poverty Or Wealth】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:李荣浩
作曲:李荣浩
编曲:李荣浩

聊生活方式
Liáo shēnghuó fāngshì
Chatting about lifestyles
Mengobrol tentang gaya hidup

聊各种日子
Liáo gè zhǒng rìzi
Chatting about our days
Mengobrol tentang hari-hari

还有面包可以吃
Hái yǒu miànbāo kěyǐ chī
There’s still bread to eat
Masih ada roti untuk dimakan

别人的想法只是个想法
Biérén de xiǎngfǎ zhǐshì gè xiǎngfǎ
Others’ opinions are just opinions
Pendapat orang lain hanyalah pendapat

有好有坏 又笨又傻
Yǒu hǎo yǒu huài yòu bèn yòu shǎ
There’s good and bad, Dumb and foolish too
Ada yang baik dan buruk, ada yang bodoh dan konyol juga

都是这么想 这么想 这么想
Dōu shì zhème xiǎng zhème xiǎng zhème xiǎng
This has always been the way I think, the way I think, the way I think
Ini selalu menjadi cara ku berpikir, cara ku berpikir, cara ku berpikir

可以看起来不伟大 却要善良
Kěyǐ kàn qǐlái bu wěidà què yào shànliáng
We need not be great but we have to be kind

要尝过时间给过的挫败
Yào chángguò shíjiān gěiguò de cuòbài
We have to taste the failures through difficult times

才能够变得坦然
Cái nénggòu biàn dé tǎnrán
To become strong and calm

都是这么想 这么想 这么想
Dōu shì zhème xiǎng zhème xiǎng zhème xiǎng
This has always been the way I think, the way I think, the way I think

可以微笑着自弹自唱
Kěyǐ wéixiàozhe zì dàn zì chàng
Smiling as I play and sing to my own song

保持勇敢
Bǎochí yǒnggǎn
Staying brave

也许有一天能遇上几个能说话的伴
Yěxǔ yǒu yītiān néng yù shàng jǐ gè néng shuōhuà de bàn
Perhaps one day I would meet a few soulmates

贫穷的
Pínqióng de
No matter if they are poor

富有的
Fùyǒu de
Or rich

都算
Dōu suàn
All counted

♫Music♫

聊生活方式
Liáo shēnghuó fāngshì
Chatting about lifestyles

聊各种日子
Liáo gè zhǒng rìzi
Chatting about our days

还有面包可以吃
Hái yǒu miànbāo kěyǐ chī
There’s still bread to eat

别人的想法只是个想法
Biérén de xiǎngfǎ zhǐshì gè xiǎngfǎ
Others’ opinions are just opinions

有好有坏 又笨又傻
Yǒu hǎo yǒu huài yòu bèn yòu shǎ
There’s good and bad, Dumb and foolish too

都是这么想 这么想 这么想
Dōu shì zhème xiǎng zhème xiǎng zhème xiǎng
This has always been the way I think, the way I think, the way I think

可以看起来不伟大 却要善良
Kěyǐ kàn qǐlái bu wěidà què yào shànliáng
We need not be great but we have to be kind

要尝过时间给过的挫败
Yào chángguò shíjiān gěiguò de cuòbài
We have to taste the failures through difficult times

才能够变得坦然
Cái nénggòu biàn dé tǎnrán
To become strong and calm

都是这么想 这么想 这么想
Dōu shì zhème xiǎng zhème xiǎng zhème xiǎng
This has always been the way I think, the way I think, the way I think

可以微笑着自弹自唱
Kěyǐ wéixiàozhe zì dàn zì chàng
Smiling as I play and sing to my own song

保持勇敢
Bǎochí yǒnggǎn
Staying brave

也许有一天能遇上几个能说话的伴
Yěxǔ yǒu yītiān néng yù shàng jǐ gè néng shuōhuà de bàn
Perhaps one day I would meet a few soulmates

贫穷的
Pínqióng de
No matter if they are poor

富有的
Fùyǒu de
Or rich

都算
Dōu suàn
All counted

贫穷的
Pínqióng de
No matter if they are poor

富有的
Fùyǒu de
Or rich

都是这么想 这么想 这么想
Dōu shì zhème xiǎng zhème xiǎng zhème xiǎng
This has always been the way I think, the way I think, the way I think

可以微笑着自弹自唱
Kěyǐ wéixiàozhe zì dàn zì chàng
Smiling as I play and sing to my own song

保持勇敢
Bǎochí yǒnggǎn
Staying brave

也许有一天能遇上几个能说话的伴
Yěxǔ yǒu yītiān néng yù shàng jǐ gè néng shuōhuà de bàn
Perhaps one day I would meet a few soulmates

贫穷的
Pínqióng de
No matter if they are poor

富有的
Fùyǒu de
Or rich

都算
Dōu suàn
All counted
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

李荣浩 

贫穷或富有

Poverty Or Wealth
作词:李荣浩
作曲:李荣浩
编曲:李荣浩

聊生活方式
聊各种日子
还有面包可以吃

别人的想法只是个想法
有好有坏 又笨又傻

都是这么想 这么想 这么想
可以看起来不伟大 却要善良
要尝过时间给过的挫败
才能够变得坦然

都是这么想 这么想 这么想
可以微笑着自弹自唱
保持勇敢
也许有一天能遇上几个能说话的伴
贫穷的
富有的
都算

Download Mp3/ Mp4:


Since I am not a professional translator and I just try to translate the lyrics on an interest base.
Therefore, please be noted that I may get some meanings/ lyrics translated wrong due to personal subjectivity. Sorry for that and hope that you have enjoyed my blog.