Sunday, December 31, 2017

Bao Lin 暴林 - Xia Ding Jue Xin Wang Ji Ni 下定决心忘记你【Determine To Forget You】


Bao Lin 暴林 - Xia Ding Jue Xin Wang Ji Ni 下定决心忘记你【Bertekad Untuk Melupakamu/ Determine To Forget You】

作词:曼萱
作曲:曼萱

走在彷徨的路上
Zǒu zài fǎnghuáng de lùshàng
Walking on the road of hesitation
Berjalan di jalanan dengan keraguan

我的心情暗自伤
Wǒ de xīnqíng ànzì shāng
My mood was secretly hurt
Suasana hatiku diam-diam sedang terluka

多少快乐的往事
Duōshǎo kuàilè de wǎngshì
How many good memories before
Berapa banyak kenangan indah sebelumnya

都随风儿去远方
Dōu suí fēng er qù yuǎnfāng
Everything has gone far with the wind
Semuanya telah pergi jauh dengan angin

说好不悲伤
Shuō hǎobù bēishāng
Have agreed not to be sad
Sudah sepakat tidak akan bersedih

为何泪红了眼眶
Wèihé lèi hóngle yǎnkuàng
But why the eyes are still red
Tapi mengapa mata masih saja merah

只因对你情太深
Zhǐ yīn duì nǐ qíng tài shēn
That's because my love for you is too deep
Itu karena cintaku padamu terlalu dalam

曾经相爱到放弃
Céngjīng xiāng'ài dào fàngqì
Ever loved each other until give up
Pernah saling mencintai hingga menyerah

如果继续也没有意义
Rúguǒ jìxù yě méiyǒu yìyì
If forwarded is also meaningless
Jika diteruskan juga tidak ada artinya

曾经迷失了我自己
Céngjīng míshīle wǒ zìjǐ
I've lost myself
Pernah kehilangan diriku sendiri

我会离开你远去
Wǒ huì líkāi nǐ yuǎn qù
I'm going away to leave you
Aku akan pergi jauh meninggalkanmu

走到海角和天边
Zǒu dào hǎi jiǎo tiānbiān
Go all the way to the end of the earth
Pergi hingga keseluruh ujung bumi

刻骨铭心这份真情
Kègǔmíngxīn zhè fèn zhēnqíng
The fact that unforgettable
Kenyataan yang tak terlupakan

含泪默默哭泣
Hán lèi mòmò kūqì
Secretly detained cries tears
Diam-diam menahan tangisan air mata

下定决心忘记你
Xiàdìng juéxīn wàngjì nǐ
Determine to forget you
Bertekad untuk melupakamu

Download Mp3/ Mp4:

Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择 

Telegram Music Choice 音乐选择

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择 

Website

Request Song To
Music Choice Club


Sun Lu 孙露 - Xia Ding Jue Xin Wang Ji Ni 下定决心忘记你【Determine To Forget You】


Sun Lu 孙露 - Xia Ding Jue Xin Wang Ji Ni 下定决心忘记你【Bertekad Untuk Melupakamu/ Determine To Forget You】

走在彷徨的路上
Zǒu zài fǎnghuáng de lùshàng
Walking on the road of hesitation
Berjalan di jalanan dengan keraguan

我的心情暗自伤
Wǒ de xīnqíng ànzì shāng
My mood was secretly hurt
Suasana hatiku diam-diam sedang terluka

多少快乐的往事
Duōshǎo kuàilè de wǎngshì
How many good memories before
Berapa banyak kenangan indah sebelumnya

都随风儿去远方
Dōu suí fēng er qù yuǎnfāng
Everything has gone far with the wind
Semuanya telah pergi jauh dengan angin

说好不悲伤
Shuō hǎobù bēishāng
Have agreed not to be sad
Sudah sepakat tidak akan bersedih

为何泪红了眼眶
Wèihé lèi hóngle yǎnkuàng
But why the eyes are still red
Tapi mengapa mata masih saja merah

只因对你情太深
Zhǐ yīn duì nǐ qíng tài shēn
That's because my love for you is too deep
Itu karena cintaku padamu terlalu dalam

曾经相爱到放弃
Céngjīng xiāng'ài dào fàngqì
Ever loved each other until give up
Pernah saling mencintai hingga menyerah

如果继续也没有意义
Rúguǒ jìxù yě méiyǒu yìyì
If forwarded is also meaningless
Jika diteruskan juga tidak ada artinya

曾经迷失了我自己
Céngjīng míshīle wǒ zìjǐ
I've lost myself
Pernah kehilangan diriku sendiri

我会离开你远去
Wǒ huì líkāi nǐ yuǎn qù
I'm going away to leave you
Aku akan pergi jauh meninggalkanmu

走到海角和天边
Zǒu dào hǎi jiǎo hé tiānbiān
Go to all the oceans and the ends of the earth
Pergi hingga kesemua samudra dan ujung bumi

刻骨铭心这份真情
Kègǔmíngxīn zhè fèn zhēnqíng
The fact that unforgettable
Kenyataan yang tak terlupakan

含泪默默哭泣
Hán lèi mòmò kūqì
Secretly detained cries tears
Diam-diam menahan tangisan air mata

下定决心忘记你
Xiàdìng juéxīn wàngjì nǐ
Determine to forget you
Bertekad untuk melupakamu

Download Mp3/ Mp4:

Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择 

Telegram Music Choice 音乐选择

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择 

Website

Request Song To
Music Choice ClubSaturday, December 30, 2017

Ariel Tsai 蔡佩軒 - Wo Men Bu Yi Yang 我们不一样【Kita Berbeda/ We Are Different】

作词:高进

作曲:高进

编曲:张亮这么多年的兄弟

Zhème duōnián de xiōngdì

For many years being a brother

Selama bertahun tahun menjadi saudara有谁比我更了解你

Yǒu shéi bǐ wǒ gèng liǎojiě nǐ

Besides me who better understand you

Selain diriku siapa yang lebih memahami dirimu太多太多不容易

Tài duō tài duō bù róngyì

So much trouble

Begitu banyak kesulitan磨平了岁月和脾气

Mó píngle suìyuè hé píqì

Sharpen the time and emotion

Mengasah waktu dan emosi时间转眼就过去

Shíjiān zhuǎnyǎn jiù guòqù

In an instant of time has passed

Dalam sekejap waktu telah berlalu这身后不散的筵席

Zhè shēnhòu bú sàn de yánxí

Behind the endless banquet

Dibalik jamuan yang tiada usai只因为我们还在

Zhǐ yīnwèi wǒmen hái zài

Just because we still survive

Hanya karena kita masih bertahan心留在原地

Xīn liú zàiyuán dì

Hearts are still in place

Hati masih ditempat张开手需要多大的勇气

Zhāng kāi shǒu xūyào duōdà de yǒngqì

Opening the hands of how much courage it takes

Membuka tangan berapa besar keberanian yang dibutuhkan这片天你我一起撑起

Zhè piàn tiān nǐ wǒ yīqǐ chēng qǐ

Today we propped together

Hari ini kita disangga bersama更努力只为了我们想要的明天

Gèng nǔlì zhǐ wèile wǒmen xiǎng yào de míngtiān

Trying hard for what we dream of tomorrow

Berusaha keras demi apa yang kita impikan besok好好的这份情好好珍惜

Hǎohǎo de zhè fèn qíng hǎohǎo zhēnxī

Well-let's appreciate feeling well

Baik-baiklah menghargai perasaan ini dengan baik我们不一样

Wǒmen bù yīyàng

We Are Different

Kita Berbeda每一个人都有不同的境遇

Měi yīgè rén dōu yǒu bùtóng de jìngyù

Everyone has different circumstances

Setiap orang memiliki keadaan yang berbeda我们在这里在这里等你

Wǒmen zài zhèlǐ zài zhèlǐ děng nǐ

We are here, here waiting for you

Kita disini, Disini menunggu mu我们不一样

Wǒmen bù yīyàng

We Are Different

Kita Berbeda虽然会经历不同的事情

Suīrán huì jīnglì bùtóng de shìqíng

Although it will experience different problems

Meskipun akan mengalami masalah yang berbeda我们都希望来生还能相遇

Wǒmen dōu xīwàng láishēng huán néng xiāngyù

We all hope that the next life can still meet

Kita semua berharap dikehidupan selanjutnya masih bisa berjumpaDownload Video :


Sun Lu 孙露 - Jin Xiao Duo Zhen Zhong 今宵多珍重【Malam Ini Sangat Berharga/ Che...

作词:冯凤三

作曲:王褔龄

编曲:陈志远南风吻脸轻轻 

Nán fēng wěn liǎn qīng qīng

The south wind kisses face gently

Angin selatan menciumi wajah dengan lembut飘过来花香浓

Piāo guòlái huāxiāng nóng

Blowing in here the fragrance of a dense flower

Bertiup ke sini keharuman bunga yang padat南风吻脸轻轻 

Nán fēng wěn liǎn qīng qīng

The south wind kisses face gently

Angin selatan menciumi wajah dengan lembut星已稀月迷濛

Xīng yǐ xī yuè míméng

The stars began to disappear, and the moon obscured by clouds

Bintang-bintang mulai menghilang, dan bulan tertutup awan我们紧偎亲亲 

Wǒmen jǐn wēi qīn qīn

We hug each other and kiss gently

Kita saling berpelukan dan berciuman dengan mesra说不完情意浓

Shuō bu wán qíngyì nóng

Words flow unceasingly in deep affection

Kata-kata mengalir tak henti-hentinya dalam kasih sayang yang sangat mendalam我们紧偎亲亲 

Wǒmen jǐn wēi qīn qīn

We hug each other and kiss gently

Kita saling berpelukan dan berciuman dengan mesra句句话都由衷

Jù jù huà dōu yóuzhōng

Every word everything from the bottom of the heart

Setiap kata semuanya dari dasar hati不管明天 

Bùguǎn míngtiān

Not care about tomorrow

Tidak perduli dengan besok到明天要相送

Dào míngtiān yào xiāng sòng

Tomorrow comes, we’ll have to see each other off

Besok datang, harus saling berpisah恋着今宵 

Liànzhe jīnxiāo

Love each other tonight

Saling mencintai dimalam ini把今宵多珍重

Bǎ jīnxiāo duō zhēnzhòng

Take advantage of tonight because cherish tonight greatly

Manfaatkan malam ini karena malam ini sangatlah berharga我俩临别依依 

Wǒ liǎ línbié yīyī

We both are reluctant to part

Kita berdua yang enggan untuk berpisah怨太阳快升东

Yuàn tàiyáng kuài shēng dōng

Complained of rapid sun rises in the east

Mengeluhkan matahari yang begitu cepat terbit di timur我俩临别依依 

Wǒ liǎ línbié yīyī

We both are reluctant to part

Kita berdua yang enggan untuk berpisah要再见在梦中

Yào zàijiàn zài mèng zhōng

Want to see each other again in dreams

Ingin saling bertemu lagi di dalam mimpiDownload Video :

Friday, December 29, 2017

Sun Lu 孙露 - Qing Ren De Yan Lei 情人的眼泪【Air mata kekasih/ Lover's Tears】[Pinyin,English,Indonesian Translation]


Sun Lu 孙露 - Qing Ren De Yan Lei 情人的眼泪【Air mata kekasih/ Lover's Tears】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:陈蝶衣
作曲:姚敏

为什么要对你掉眼泪 
Wèishéme yào duì nǐ diào yǎnlèi
Why should shed a tear for you
Kenapa harus meneteskan air mata untuk mu

你难道不明白是为了爱
Nǐ nándào bù míngbái shì wèi liao ài
Don't you know it's for love
Tidakkah kamu mengerti ini demi cinta

只有那有情人眼泪最珍贵
Zhǐyǒu nà yǒuqíng rén yǎnlèi zuì zhēnguì
Only the lover tears the most precious
Hanyalah air mata kekasih yang paling berharga

一颗颗眼泪都是爱都是爱
Yī kē kē yǎnlèi dōu shì ài dū shì ài
Every drop of tears is all love
Setiap tetesan air mata semuanya adalah cinta

为什么要对你掉眼泪 
Wèishéme yào duì nǐ diào yǎnlèi
Why should shed a tear for you
Kenapa harus meneteskan air mata untuk mu

你难道不明白是为了爱
Nǐ nándào bù míngbái shì wèile ài
Don't you know it's for love
Tidakkah kamu mengerti ini demi cinta

要不是有情人跟我要分开
Yào bùshì yǒuqíng rén gēn wǒ yào fēnkāi
If not for my beloved to part with me
Kalau bukan karena kekasihku mau berpisah dengan ku

我眼泪不会掉下来掉下来
Wǒ yǎnlèi bù huì diào xiàlái diào xiàlái
My tears Won't fall, fall down
Air mataku tidak akan jatuh, terjatuh

好春才来 
Hǎo chūn cái lái
New spring arrives
Musim semi baru tiba

春花正开 
Chūnhuā zhèng kāi
Flowers are in bloom in spring
Bunga sedang mekar di musim semi

你怎舍得说再会
Nǐ zěn shědé shuō zàihuì
How could you say goodbye
Bagaimana kamu tega mengatakan selamat tinggal

我在深闺 望穿秋水 
Wǒ zài shēnguī wàngchuānqiūshuǐ
I am in the boudoir, waiting to no avail
Aku berada di kamar kerja, menunggu tidak ada hasilnya

你不要忘了我情深 
Nǐ bùyào wàngle wǒ qíng shēn
Do not forget my love for you
Jangan lupakan cintaku padamu

深如海
Shēn rú hǎi
As deep as ocean
Sedalam lautan
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

蔡琴

情人的眼泪

作词:陈蝶衣
作曲:姚敏

为什么要对你掉眼泪 
你难道不明白是为了爱
只有那有情人眼泪最珍贵
一颗颗眼泪都是爱都是爱

为什么要对你掉眼泪 
你难道不明白是为了爱
要不是有情人跟我要分开
我眼泪不会掉下来掉下来

好春才来 
春花正开 
你怎舍得说再会
我在深闺 望穿秋水 
你不要忘了我情深 
深如海

Download Mp3/ Mp4:

Thursday, December 28, 2017

Sandy Lam 林忆莲 - 爱上一个不回家的人【Fall In Love With Someone Who Doesn't Go Home English】[Pinyin,English,Indonesian Translation]


Sandy Lam 林忆莲 - 爱上一个不回家的人【Fall In Love With Someone Who Doesn't Go Home English】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

I can't go on without your love
Aku tidak bisa hidup tanpa cintamu

You know I just can't do without you
Kau tahu bahwa diriku tidak bisa melakukannya tanpamu

What would I do without your love
Apa yang harus ku lakukan tanpa cintamu

Don't you know you mean the world to me
Tidakkah kamu tahu bahwa dirimu sangat berarti bagiku

I remember all my days without you
Aku ingat semua hari-hari ku tanpa dirimu

All our love I don't know
Semua cinta kita aku tidak tahu

How I got thru on my own
Bagaimana diriku melewatinya sendiri

I remember all my days without you
Aku ingat semua hari-hari ku tanpa dirimu

How I say thru the night
Bagaimana aku harus katakan melalui malam

Waiting by the phone
Menunggu melalui telepon

Just waiting here all alone
Hanya menunggu di sini sendirian

But you never home
Tapi kau tidak pernah pulang

I don't wanna be here on alone
Aku tidak ingin berada di sini sendirian

I don't wanna be without your love
Aku tidak ingin tanpa cintamu

Please don't leave me now
Tolong jangan tinggalkan diriku sekarang

Please don't turn me down
Tolong jangan menolak diriku

Can't you give our love
Tidak bisakah kamu memberikan cinta kita

One more chance
Satu kesempatan lagi

Just one more try
Hanya sekali lagi saja

Download Mp3/ Mp4:Xiao Feiyu 小斐鱼 - Ai Shang Yi Ge Bu Hui Jia De Ren 爱上一个不回家的 人【Jatuh Cinta Dengan Seseorang Yang Tak Kunjung Pulang】[Pinyin,English,Indonesian Translation]


Xiao Feiyu 小斐鱼 - Ai Shang Yi Ge Bu Hui Jia De Ren 爱上一个不回家的 人【Jatuh Cinta Dengan Seseorang Yang Tak Kunjung Pulang】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:丁晓雯
作曲:陈志远
编曲:陈志远

爱过就不要说抱歉 
Aiguò jiù bùyào shuō bàoqiàn
If ever love then do not say sorry
Kalau sudah mencintai maka janganlah mengatakan maaf

毕竟我们走过这一回
Bìjìng wǒmen zǒuguò zhè yī huí
After all we have been through all this
Bagaimanapun juga kita telah pernah menjalani semua ini

从来我就不曾后悔 
Cónglái wǒ jiù bùcéng hòuhuǐ
From the beginning I have never regretted
Dari dulu diriku tidak pernah menyesal

初见那时美丽的相约
Chū jiàn nà shí měilì de xiāngyuē
Beautiful at the first sight when we met
Pada indahnya pertemuan pertama saat kita bertemu

曾经以为我会是你 浪漫的爱情故事 
Céngjīng yǐwéi wǒ huì shì nǐ làngmàn de àiqíng gùshì
Ever thought that I would be your romantic love story
Pernah mengira bahwa diriku akan menjadi kisah cinta romantismu

唯一不变的永远
Wéiyī bù biàn de yǒngyuǎn
The only thing that does not change forever
Satu-satunya yang tidak berubah untuk selamanya

是我自己愿意承受 
Shì wǒ zìjǐ yuànyì chéngshòu
I myself am willing to bear it
Diriku sendiri yang bersedia menanggungnya

这样的输赢结果 依然无怨无悔
Zhèyàng de shūyíng jiéguǒ yīrán wú yuàn wú huǐ
The end result of all this without any regrets
Hasil akhir menang dan kalah dari semuanya tanpa adanya penyesalan

期待你的出现 
Qídài nǐ de chūxiàn
Looking forward to you appear
Menantikan dirimu muncul

天色已黄昏
Tiānsè yǐ huánghūn
The sky was already dusk
Langit sudah menjelang senja

爱上一个不回家的人 
Ai shàng yīgè bù huí jiā de rén
Fall in love with someone who doesn't go home
Jatuh cinta dengan seseorang yang tak kunjung pulang

等待一扇不开启的门
Děngdài yī shàn bù kāiqǐ de mén
Waiting for a door that won't open
Menunggu pintu yang tidak akan terbuka

善变的眼神 紧闭的双唇 
Shàn biàn de yǎnshén jǐn bì de shuāng chún
Fickle eyes and lips that close tightly
Sorotan mata yang mudah berubah dan bibir yang menutup dengan rapat

何必再去苦苦强求 
Hébì zài qù kǔ kǔ qiǎngqiú
Why with difficulty to plead
Mengapa bersusah payah untuk memohon

苦苦追问
Kǔ kǔ zhuīwèn
Difficulty to ask
Susah payah untuk bertanya

Download Mp3/ Mp4:

Wednesday, December 27, 2017

Zhao Xin 赵鑫 - Xu Duo Nian Yi Hou 许多年以后【Bertahun-tahun Kemudian/ Many Years Later】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Zhao Xin 赵鑫 - Xu Duo Nian Yi Hou 许多年以后【Bertahun-tahun Kemudian/ Many Years Later】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:赵鑫
作曲:赵鑫

时间过得太快
Shíjiānguò dé tài kuài
Time flies too fast
Waktu terlalu cepat berlalu

不会再重来
Bù huì zài chóng lái
Will not come again
Tak mungkin akan kembali lagi

而我渐渐明白
Er wǒ jiànjiàn míngbái
And I gradually understand
Dan aku perlahan-lahan mengerti

爱需要关怀
Ai xūyào guānhuái
That love needs care
Bahwa cinta juga membutuhkan perhatian

其实我也害怕被你伤害
Qíshí wǒ yě hàipà bèi nǐ shānghài
In fact I'm also afraid that I'll be hurt by you
Sebenarnya aku juga takut akan terluka olehmu

经常对着电视机发呆
Jīngcháng duìzhe diànshì jī fādāi
Thus I often stare blankly in front of the TV
Jadi aku sering termenung di depan TV

可我依然相信
Kě wǒ yīrán xiāngxìn
But I still believe
Tapi aku masih percaya

我们的未来
Wǒmen de wèilái
In our future
Pada masa depan kita

也许你会明白
Yěxǔ nǐ huì míngbái
Perhaps you'll understand
Mungkin kamu akan mengerti

我给你的爱
Wǒ gěi nǐ de ài
The love that I give you
Cinta yang kuberikan padamu

永远不会放手
Yǒngyuǎn bù huì fàngshǒu
Forever will not let go
Selamanya tidak akan melepaskannya

也不会离开
Yě bù huì líkāi
Nor will it leave
Juga tidak akan meninggalkan

不管今后的路有多苦
Bùguǎn jīnhòu de lù yǒu duō kǔ
No matter how miserable the future is
Tidak peduli seberapa keras rintangan menghadang

我也会让你感觉到幸福
Wǒ yě huì ràng nǐ gǎnjué dào xìngfú
I will still make you feel happy
Aku juga masih bisa membuatmu merasa bahagia

你就是我这一生 的赌注
Nǐ jiùshì wǒ zhè yīshēng de dǔzhù
You're the bet of my life
Kamu adalah yang terbaik dalam hidupku

如果我们经过许多年以后
Rúguǒ wǒmen jīngguò xǔduō nián yǐhòu
If after we'll be together for many years
Jika kita telah melalui bersama selama bertahun-tahun

你是否还爱我
Nǐ shìfǒu hái ài wǒ
Will you still love me?
Apakah kamu akan tetap mencintaiku?

是否还会依偎在我怀中
Shìfǒu hái huì yīwēi zài wǒ huái zhōng
Whether you'll still snuggle in my arms
Apakah kamu masih akan meringkuk dalam pelukanku

叫我一声老公
Jiào wǒ yīshēng lǎogōng
And call me hubby once
Dan memanggilku Suami

直到我们剩下最后一口气
Zhídào wǒmen shèng xià zuìhòu yī kǒuqì
Till we're left with the last breath
Sampai pada nafas terakhir kita bersama

你是否还记得
Nǐ shìfǒu hái jìdé
Will you still remember?
Apakah kamu masih ingat?

曾经说过下辈子
Céngjīng shuōguò xiàbèizi
Ever said in the next life
Pernah mengatakan di kehidupan berikutnya

再爱我一次
Zài ài wǒ yīcì
Would love me again
Akan mencintaiku lagi

也许你会明白
Yěxǔ nǐ huì míngbái
Perhaps you'll understand
Mungkin kamu akan mengerti

我给你的爱
Wǒ gěi nǐ de ài
The love that I give you
Cinta yang kuberikan padamu

永远不会放手
Yǒngyuǎn bù huì fàngshǒu
Forever will not let go
Selamanya tidak akan melepaskannya

也不会离开
Yě bù huì líkāi
Nor will it leave
Juga tidak akan meninggalkan

不管今后的路有多苦
Bùguǎn jīnhòu de lù yǒu duō kǔ
No matter how miserable the future is
Tidak peduli seberapa keras rintangan menghadang

我也会让你感觉到幸福
Wǒ yě huì ràng nǐ gǎnjué dào xìngfú
I will still make you feel happy
Aku juga masih bisa membuatmu merasa bahagia

你就是我这一生 的赌注
Nǐ jiùshì wǒ zhè yīshēng de dǔzhù
You're the bet of my life
Kamu adalah yang terbaik dalam hidupku

如果我们经过许多年以后
Rúguǒ wǒmen jīngguò xǔduō nián yǐhòu
If after we'll be together for many years
Jika kita telah melalui bersama selama bertahun-tahun

你是否还爱我
Nǐ shìfǒu hái ài wǒ
Will you still love me?
Apakah kamu akan tetap mencintaiku?

是否还会依偎在我怀中
Shìfǒu hái huì yīwēi zài wǒ huái zhōng
Whether you'll still snuggle in my arms
Apakah kamu masih akan meringkuk dalam pelukanku

叫我一声老公
Jiào wǒ yīshēng lǎogōng
And call me hubby once
Dan memanggilku Suami

直到我们剩下最后一口气
Zhídào wǒmen shèng xià zuìhòu yī kǒuqì
Till we're left with the last breath
Sampai pada nafas terakhir kita bersama

你是否还记得
Nǐ shìfǒu hái jìdé
Will you still remember?
Apakah kamu masih ingat?

曾经说过下辈子
Céngjīng shuōguò xiàbèizi
Ever said in the next life
Pernah mengatakan di kehidupan berikutnya

再爱我一次
Zài ài wǒ yīcì
Would love me again
Akan mencintaiku lagi

如果我们经过许多年以后
Rúguǒ wǒmen jīngguò xǔduō nián yǐhòu
If after we'll be together for many years
Jika kita telah melalui bersama selama bertahun-tahun

你是否还爱我
Nǐ shìfǒu hái ài wǒ
Will you still love me?
Apakah kamu akan tetap mencintaiku?

是否还会依偎在我怀中
Shìfǒu hái huì yīwēi zài wǒ huái zhōng
Whether you'll still snuggle in my arms
Apakah kamu masih akan meringkuk dalam pelukanku

叫我一声老公
Jiào wǒ yīshēng lǎogōng
And call me hubby once
Dan memanggilku Suami

直到我们剩下最后一口气
Zhídào wǒmen shèng xià zuìhòu yī kǒuqì
Till we're left with the last breath
Sampai pada nafas terakhir kita bersama

你是否还记得
Nǐ shìfǒu hái jìdé
Will you still remember?
Apakah kamu masih ingat?

曾经说过下辈子
Céngjīng shuōguò xiàbèizi
Ever said in the next life
Pernah mengatakan di kehidupan berikutnya

再爱我一次
Zài ài wǒ yīcì
Would love me again
Akan mencintaiku lagi

直到我们剩下最后一口气
Zhídào wǒmen shèng xià zuìhòu yī kǒuqì
Till we're left with the last breath
Sampai pada nafas terakhir kita bersama

你是否还记得
Nǐ shìfǒu hái jìdé
Will you still remember?
Apakah kamu masih ingat?

曾经说过下辈子
Céngjīng shuōguò xiàbèizi
Ever said in the next life
Pernah mengatakan di kehidupan berikutnya

再爱我一次
Zài ài wǒ yīcì
Would love me again
Akan mencintaiku lagi
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

趙鑫

许多年以后

作词:赵鑫
作曲:赵鑫

时间过得太快
不会再重来
而我渐渐明白
爱需要关怀
其实我也害怕被你伤害
经常对着电视机发呆
可我依然相信
我们的未来
也许你会明白
我给你的爱
永远不会放手
也不会离开
不管今后的路有多苦
我也会让你感觉到幸福
你就是我这一生 的赌注

如果我们经过许多年以后
你是否还爱我
是否还会依偎在我怀中
叫我一声老公
直到我们剩下最后一口气
你是否还记得
曾经说过下辈子
再爱我一次

Download Mp3/ Mp4:

Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/5WSlSQml0La0Sl7hVPAhbn

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择
https://www.youtube.com/channel/UCEGzyeBb8vcdGtUdrzR75gg

Website
http://www.Lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/Richie Ren 任贤齐 - Zhi Ai Ni Yi Ge Ren 只爱你一个人【Hanya Mencintai Dirimu Seora...


Richie Ren 任贤齐 - Zhi Ai Ni Yi Ge Ren 只爱你一个人【Hanya Mencintai Dirimu Seorang/ Only Love You Alone】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:小虫
作曲:小虫
编曲:钟兴民

下雨的天空 
Xià yǔ de tiānkōng
Weather sky it rains
Langit saat turun hujan

突然雷声轰隆隆 
Túrán léi shēng hōnglóng lóng
Suddenly the thunder thundered
Tiba-tiba suara petir bergemuruh

有谁知道我心痛
Yǒu shéi zhīdào wǒ xīntòng
Does anyone know that my heart hurts
Apakah ada yang tahu kalau hatiku sakit

爱情有独钟 
Aiqíng yǒu dú zhōng
Love has a weakness
Cinta memiliki kelemahan

偏偏它是痴人梦 
Piānpiān tā shì chīrén mèng
It is the moron dream
Ini adalah mimpi buruk

我实在不该对她心动
Wǒ shízài bù gāi duì tā xīndòng
I really should not have been fascinated by her
Seharusnya aku tidak terpesona olehnya

爱上一个不该去爱的人 
Ai shàng yīgè bù gāi qù ài de rén
Falling in love with someone who should not be loved
Jatuh cinta dengan seseorang yang tidak seharusnya di cintai

我总是加倍包容牺牲
Wǒ zǒng shì jiābèi bāoróng xīshēng
I'm always more tolerant of sacrifice
Aku selalu lebih toleran terhadap pengorbanan

明知不可能 
Míngzhī bù kěnéng
Knowingly impossible
Sudah tahu kalo itu tidak mungkin

还勉强自己要去撑 
Hái miǎnqiáng zìjǐ yào qù chēng
Still forced myself to hang on
Masih memaksakan diri untuk bertahan

越撑心越闷 
Yuè chēng xīn yuè mèn
The more sincere, the more airless
Semakin tulus, semakin pengap

越闷心越冷
Yuè mèn xīn yuè lěng
The more stuffy the heart the colder
Semakin pengap, hati semakin dingin

你知道我心里 
Nǐ zhīdào wǒ xīnlǐ
You know my heart
Kamu tahu kalau hatiku

只爱你一个人 
Zhǐ ài nǐ yīgè rén
Only love you alone
Hanya mencintai dirimu seorang

你的态度我不能平衡
Nǐ de tàidù wǒ bùnéng pínghéng
Your attitude, I can not balance it
Sikapmu, aku tidak bisa menyeimbangkannya

我给的爱太深 
Wǒ gěi de ài tài shēn
My love is too deep
Cinta yang kuberikan terlalu dalam

我忍不住想问 
Wǒ rěn bù zhù xiǎng wèn
I insist on not ask
Aku bertahan untuk tidak bertanya

我到底那里比不上他
Wǒ dàodǐ nàlǐ bǐ bù shàng tā
Actually where I am not comparable with him
Sebenarnya diriku dimana yang tidak sebanding dengannya

灰暗的天空 
Huī'àn de tiānkōng
The weather at the dark sky
Cuaca langit yang gelap

不见昨日灯朦胧 
Bùjiàn zuórì dēng ménglóng
There were no lights yesterday dimming
Tidak terlihat ada lampu kemarin yang meredup

你到底在想什么
Nǐ dàodǐ zài xiǎng shénme
Actually what you think
Sebenarnya apa yang kamu pikirkan

爱依稀结束 
Ai yīxī jiéshù
Love has now ended
Cinta kini telah berakhir

怎么说你都不清楚 
Zěnme shuō nǐ dōu bù qīngchǔ
How to say it, you also will not understand
Bagaimana mengatakannya, kamu juga tidak akan mengerti

活得好像风中蜡烛
Huó dé hǎoxiàng fēng zhōng làzhú
Live like a candle in the wind
Hidup seperti lilin di tengah angin

你知道我心里 
Nǐ zhīdào wǒ xīnlǐ
You know my heart
Kamu tahu hatiku

只爱你一个人 
Zhǐ ài nǐ yīgè rén
Only love you alone
Hanya mencintaimu seorang diri

你的态度我不能平衡
Nǐ de tàidù wǒ bùnéng pínghéng
Your attitude, I can not balance it
Sikapmu, aku tidak bisa menyeimbangkannya

如果你的爱 
Rúguǒ nǐ de ài
If your Love
Jika cintamu

需要两个人来分 
Xūyào liǎng gè rén lái fēn
Requires two people to share
Membutuhkan dua orang untuk datang berbagi

我想我不愿意再等
Wǒ xiǎng wǒ bù yuànyì zài děng
I guess I do not want to wait anymore
Kurasa diriku tidak bersedia untuk menunggu lagi

Download Mp3/ Mp4:

Tuesday, December 26, 2017

Kelly Chen 陈慧琳 - Ji Shi Ben 记事本【Catatan Harian/ Dairy Note】[Pinyin,English,Indonesian Translation]


Kelly Chen 陈慧琳 - Ji Shi Ben 记事本【Catatan Harian/ Dairy Note】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:陈信荣
作曲:周传雄

翻开随身携带的记事本
Fān kāi suíshēn xiédài de jìshì běn
Opening a notebook that always I brought
Membuka buku catatan yang selalu kubawa

写着许多事都是关于你
Xiězhe xǔduō shì dōu shì guānyú nǐ
Writting all the matters related with you
Banyak hal yang ditulis semuanya tentang dirimu

你讨厌被冷落
Nǐ tǎoyàn bèi lěngluò
You hate being left out
Kamu benci dicuekin

习惯被守候
Xíguàn bèi shǒuhòu
Used to be protected
Terbiasa dilindungi

寂寞才找我
Jìmò cái zhǎo wǒ
Find me when lonely
Mencariku ketika kesepian

我看见自己写下的心情
Wǒ kànjiàn zìjǐ xiě xià de xīnqíng
I’m see the mood that I write down
Ku melihat perasaan yang ku tulis sendiri

把自己放在卑微的后头
Bǎ zìjǐ fàng zài bēiwéi de hòutou
I put myself behind the humble
Ku menempatkan diriku dibawah dengan rendah hati

等你等太久
Děng nǐ děng tài jiǔ
Waiting for you take too long
Menunggumu terlalu lama
 
想你泪会流
Xiǎng nǐ lèi huì liú
Missing you the tears will flow
Merindukanmu air mata akan mengalir

而幸福快乐是什么
Er xìngfú kuàilè shì shénme
And what is happiness?
Dan apa arti dari kebahagiaan itu?

爱的痛了
Ai de tòngle
Loving till hurts
Mencintai hingga sakit
 
痛的哭了
Tòng de kūle
Hurts till cry
Sakit hingga menangis

哭的累了
Kū de lèile
Crying till tired
Menangis hingga lelah

日记本里页页执著
Rìjì běn lǐ yè yè zhízhuó
Pages inside notebook are persistent
Halaman di buku tetap bertahan

记载着你的好
Jìzǎizhe nǐ de hǎo
Record your kindness
Merekam tentang kebaikanmu

像上瘾的毒药
Xiàng shàngyǐn de dúyào
Like an addictive poisons
Seperti racun adiktif

它反复骗着我
Tā fǎnfù piànzhe wǒ
It repeatedly deceived me
Berulang kali menipuku

爱的痛了
Ai de tòngle
Loving till hurts
Mencintai hingga sakit
 
痛的哭了
Tòng de kūle
Hurts till cry
Sakit hingga menangis

哭的累了
Kū de lèile
Crying till tired
Menangis hingga lelah

矛盾心里总是强求
Máodùn xīnlǐ zǒng shì qiǎngqiú
But in the heart always insist
Namun di dalam hati selalu bersikeras

劝自己要放手
Quàn zìjǐ yào fàngshǒu
Advise myself to let it go
Menasehati diri sendiri untuk melepasnya

闭上眼让你走
Bì shàng yǎn ràng nǐ zǒu
Close eyes let you go
Menutup mata membiarkanmu pergi

烧掉日记重新来过
Shāo diào rìjì chóngxīn láiguò
Burn the notebook, and start over
Membakar buku harian dan memulai dari awal lagi

Download Mp3/ Mp4:


Monday, December 25, 2017

Liu Ziling 刘紫玲 - Yi Jian Mei 一剪梅【Setangkai Bunga Plum/ A Spray Plum Blossoms】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Liu Ziling 刘紫玲 - Yi Jian Mei 一剪梅【Setangkai Bunga Plum/ A Spray Plum Blossoms】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

真情像草原广阔
Zhēnqíng xiàng cǎoyuán guǎngkuò
True love like the grassland so wide
Cinta sejati seperti padang rumput yang begitu luas

层层风雨不能阻隔
Céng céng fēngyǔ bùnéng zǔgé
Unaffected by layers of wind and rain
Tidak akan terpengaruh oleh lapisan angin dan hujan

总有云开 日出时候
Zǒng yǒu yún kāi rì chū shíhòu
There will be a time when the clouds open and sun shines
Akan ada waktu ketika awan terbuka dan matahari bersinar

万丈阳光照耀你我
Wànzhàng yángguāng zhàoyào nǐ wǒ
A thousand sunlight shines on you and me
Seribu sinar matahari menyinari kau dan aku

真情像梅花开过
Zhēnqíng xiàng méihuā kāiguò
True love like plum blossoms blooming
Cinta sejati seperti bunga persik yang bermekaran

冷冷冰雪不能掩没
Lěng lěng bīngxuě bùnéng yǎn mo
Unhindered by the cold icy snow
Tanpa terhalang oleh salju yang dingin

就在最冷 枝头绽放
Jiù zài zuì lěng zhī tóu zhànfàng
At the coldest hour, its branches become blooming
Pada saat terdingin, cabang-cabangnya menjadi mekar

看见春天走向你我
Kànjiàn chūntiān zǒuxiàng nǐ wǒ
In sight spring approaches you and me
Terlihat musim semi mendekati kau dan aku

雪花飘飘北风啸啸
Xuěhuā piāo piāo běi fēng xiào xiào
Snow drifting, the north wind whistles
Salju melayang-layang, angin utara bersiul-siul

天地 一片 苍茫
Tiāndì yīpiàn cāngmáng
The world ever a boundless
Dunia yang tak terbatas

一剪寒梅 傲立雪中
Yī jiǎn hánméi ào lì xuě zhōng
A spray plum blossoms of winter, stands proudly in the snow
Setangkai bunga persik dingin, berdiri dengan bangga di tengah salju

只为 伊人 飘香
Zhǐ wèi yīrén piāo xiāng
Only for that person its fragrance drift
Hanya untuk orang itu keharumannya melayang

爱我所爱无怨无悔
Ai wǒ suǒ ài wú yuàn wú huǐ
My love is without complains and regrets
Cintaku tanpa mengeluh dan menyesal

此情 长留 心间
Cǐ qíng zhǎng liúxīn jiān
This feeling is forever in my heart
Perasaan ini selamanya ada dihatiku
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

陈伟联

一剪梅

作词:娃娃
作曲:陈怡

真情像草原广阔
层层风雨不能阻隔
总有云开 日出时候
万丈阳光照耀你我
真情像梅花开过
冷冷冰雪不能掩没
就在最冷 枝头绽放
看见春天走向你我

雪花飘飘北风啸啸
天地 一片 苍茫
一剪寒梅 傲立雪中
只为 伊人 飘香
爱我所爱无怨无悔
此情 长留 心间

Download Mp3/ Mp4:


Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/5WSlSQml0La0Sl7hVPAhbn

Line Music Choice 音乐选择
http://line.me/ti/p/%40bdh4724p

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Website
http://www.Lyricpinyin.com


Sunday, December 24, 2017

Sun Lu 孙露 - Yi Wan Ge Li You 一万个理由【Sepuluh Ribu Alasan/ Ten Thousand Rea...


Sun Lu 孙露 - Yi Wan Ge Li You 一万个理由【Sepuluh Ribu Alasan/ Ten Thousand Reasons】

作词:龙军
作曲:龙军

就在感情到了无法挽留 
Jiù zài gǎnqíng dào liǎo wúfǎ wǎnliú
Now the feeling is not able to maintain
Sekarang perasaan tidak mampu mempertahankan

而你又决意离开的时候
Er nǐ yòu juéyì líkāi de shíhòu
And you're determined to leave
Dan di saat kau memutuskan untuk meninggalkan

你要我找个理由 
Nǐ yào wǒ zhǎo gè lǐyóu
You want me to find a reason
Kau ingin aku untuk menemukan alasan

让你回头 到最后还是让你走
Ràng nǐ huítóu dào zuìhòu háishì ràng nǐ zǒu
To let you stay until finally let you go
Untuk membiarkanmu tetap tinggal hingga akhirnya masih membiarkanmu pergi

你说分手的时候 
Nǐ shuō fēnshǒu de shíhòu
You said when break up
Kamu bilang di saat putus hubungan

就不要 泪流
Jiù bùyào lèi liú
Don't shed tears
Janganlah meneteskan air mata

就在聚散到了最后关头 
Jiù zài jù sàn dàole zuìhòu guāntóu
Now it's time to part
Sekarang sudah tiba waktunya untuk berpisah

而你又决意忘记的时候
Er nǐ yòu juéyì wàngjì de shíhòu
And you're determined to forget everything
Dan kamu memutuskan untuk melupakan semuanya

我也想找个借口 
Wǒ yě xiǎng zhǎo gè jièkǒu
I was also want to find an excuse
Aku juga ingin mencari sebuah alasan

改变结局 可最后还是放了手
Gǎibiàn jiéjú kě zuìhòu háishì fàngle shǒu
To change it, but in the end gave up
Untuk mengubahnya, tapi pada akhirnya menyerah

你说分手了以后
Nǐ shuō fēnshǒule yǐhòu
You said after the breakup
Kamu bilang setelah putus hubungan

就不要 让自己难受
Jiù bùyào ràng zìjǐ nánshòu
Do not make self miserable
Janganlah membuat diri sendiri menderita

如果你真的需要什么理由
Rúguǒ nǐ zhēn de xūyào shénme lǐyóu
If you really need any reason
Jika kamu benar-benar membutuhkan sebuah alasan 

一万个够不够
Yī wàn gè gòu bùgòu
Ten thousand enough or not
Sepuluh ribu cukup atau tidak

早知道你把这份感情 看得太重
Zǎo zhīdào nǐ bǎ zhè fèn gǎnqíng kàn dé tài zhòng
If from the beginning know you really appreciate this love
Kalo sejak awal tahu kau benar-benar menghargai cinta ini

当初说什么 也不让你走
Dāngchū shuō shénme yě bù ràng nǐ zǒu
At that time no matter what, nor will you let go
Pada saat itu tidak peduli apapun, juga tidak akan membiarkanmu pergi

如果我真的需要什么借口 
Rúguǒ wǒ zhēn de xūyào shénme jièkǒu
If I really need an excuse
Jika aku benar-benar membutuhkan alasan 

一万个都不够
Yī wàn gè dōu bùgòu
Ten thousand is also not enough
Sepuluh ribu juga tidak akan cukup

早知道我对这份感情 难分难舍
Zǎo zhīdào wǒ duì zhè fèn gǎnqíng nán fēn nán shě
If from the beginning knew I was so hard to separate with love
Kalo sejak awal tahu aku begitu sulit untuk terpisah dari cinta ini

当初说什么 也不让自己放手
Dāngchū shuō shénme yě bù ràng zìjǐ fàngshǒu
At the time no matter what, also will not let me give up
Pada saat itu tidak peduli apapun, juga tidak akan membiarkan diriku menyerah

Download Mp3/ Mp4:


Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/5WSlSQml0La0Sl7hVPAhbn

Line Music Choice 音乐选择
http://line.me/ti/p/%40bdh4724p

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择
https://www.youtube.com/c/MusicChoice音乐选择

Website
http://www.Lyricpinyin.com


Saturday, December 23, 2017

Cao Xuan Bin 曹轩宾 - Mei Guan Xi 没关系【Tidak apa-apa/ It's Ok】[Pinyin,English,Indonesian Translation]


Cao Xuan Bin 曹轩宾 - Mei Guan Xi 没关系【Tidak apa-apa/ It's Ok】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:张乐声
作曲:曹轩宾

没关系 我会陪你坐一整天
Méiguānxì wǒ huì péi nǐ zuò yī zhěng tiān
It's ok, I'll sit with you all day
Tidak apa-apa, Aku akan duduk bersamamu sepanjang hari

谁都不去想 现在是几点
Shéi dōu bù qù xiǎng xiànzài shì jǐ diǎn
No one want to think about what time it is
Tidak ada yang memikirkan sekarang jam berapa

累了的时候 当你的靠垫
Lèile de shíhòu dāng nǐ de kàodiàn
In the moment tired of being a pillow for you
Di saat lelah menjadi bantal untukmu

沉默是爱情 的另一种语言
Chénmò shì àiqíng de lìng yī zhǒng yǔyán
Silence is love in other languages
Diam adalah cinta dalam bahasa lain


没关系 我反正有很多时间
Méiguānxì wǒ fǎnzhèng yǒu hěnduō shíjiān
It's ok, I have a lot of time anyway
Tidak apa-apa, Aku juga memiliki banyak waktu

其实除了你 也不能给谁消遣
Qíshí chúle nǐ yě bùnéng gěi shéi xiāoqiǎn
Actually besides yourself it also does not provide entertainment to anyone
Sebenarnya selain dirimu juga tidak akan memberi hiburan kepada siapapun

装作没听见 你和他的聊天
Zhuāng zuò méi tīngjiàn nǐ hé tā de liáotiān
Pretend not to hear, your conversation with him
Bepura-pura tidak mendengar, pembicaraanmu dengan dirinya

就当做 世界按下静音键
Jiù dàngzuò shìjiè àn xià jìngyīn jiàn
As if the world pressed the mute button
Seolah-olah dunia menekan tombol bisu

我只想安静守护在你的身边
Wǒ zhǐ xiǎng ānjìng shǒuhù zài nǐ de shēnbiān
I just want to secretly guard by your side
Aku hanya ingin diam-diam menjaga di sisimu

哪怕你从未 看过我的脸
Nǎpà nǐ cóng wèi kànguò wǒ de liǎn
Even if you never see my face
Meskipun jika kamu tidak pernah melihat wajahku

有些思念 只能在心里面盘旋
Yǒuxiē sīniàn zhǐ néng zàixīn lǐmiàn pánxuán
Some thoughts can only hover in my heart
Ada beberapa pemikiran yang hanya bisa melayang-layang di hatiku

看不看得见 无关爱你的坚决
Kàn bù kàn dé jiàn wúguān ài nǐ de jiānjué
Can not see it, Nothing to do with your steadfast love
Tidak bisa melihatnya, Tidak ada hubungannya dengan cinta teguhmu

就这样安静守护在你的身边
Jiù zhèyàng ānjìng shǒuhù zài nǐ de shēnbiān
By secretly guarding by your side
Dengan cara diam-diam menjaga di sisimu

仿佛心跳 永远不停歇
Fǎngfú xīntiào yǒngyuǎn bù tíngxiē
As if the heartbeat never stopped
Seakan detak jantung pernah tidak berhenti

原来爱你 变成我唯一的想念
Yuánlái ài nǐ biàn chéng wǒ wéiyī de xiǎngniàn
Because love you changed my only thought
Karena mencintaimu mengubah satu-satunya pemikiranku

只是我自己 一直没发觉
Zhǐshì wǒ zìjǐ yīzhí méi fājué
Only myself do not realize it
Hanya diriku sendiri yang tidak menyadarinya

原来爱你 变成我唯一的想念
Yuánlái ài nǐ biàn chéng wǒ wéiyī de xiǎngniàn
Because love you changed my only thought
Karena mencintaimu mengubah satu-satunya pemikiranku

我只希望你 能过得好一点
Wǒ zhǐ xīwàng nǐ néngguò dé hǎo yīdiǎn
I only hope you can have a better life
Aku hanya berharap kamu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

曹轩宾

没关系

作词:张乐声
作曲:曹轩宾

没关系 我会陪你坐一整天
谁都不去想 现在是几点
累了的时候 当你的靠垫
沉默是爱情 的另一种语言

没关系 我反正有很多时间
其实除了你 也不能给谁消遣
装作没听见 你和他的聊天
就当做 世界按下静音键

我只想安静守护在你的身边
哪怕你从未 看过我的脸
有些思念 只能在心里面盘旋
看不看得见 无关爱你的坚决

就这样安静守护在你的身边
仿佛心跳 永远不停歇
原来爱你 变成我唯一的想念
只是我自己 一直没发觉

原来爱你 变成我唯一的想念
我只希望你 能过得好一点

Download Mp3/ Mp4:Friday, December 22, 2017

Cao Feng 曹锋 - Zhu Guang Li De Ma Ma 烛光里的妈妈【Mama Dalam Terangnya Cahaya Lilin/ Mother in the candlelight】[Pinyin,English,Indonesian Translation]


Cao Feng 曹锋 - Zhu Guang Li De Ma Ma 烛光里的妈妈【Mama Dalam Terangnya Cahaya Lilin/ Mother in the candlelight】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:李春莉
作曲:谷建芬

妈我想对您说
Mā wǒ xiǎng duì nín shuō
Mother I want to tell you
Mama, Aku ingin mengucapkan sesuatu padamu

话到嘴边又咽下
Huà dào zuǐ biān yòu yàn xià
But the words swallowed back when arrived at my lips
Namun kata-kata itu tertelan kembali saat tiba di bibirku

妈我想对您笑
Mā wǒ xiǎng duì nín xiào
Mother I want to smile at you
Mama, Aku ingin tersenyum padamu

眼里却点点泪花
Yǎn lǐ què diǎndiǎn lèihuā
But my eyes filled with tears
Namun dimataku penuh tetesan air mata

噢妈妈 烛光里的妈妈
O māmā zhúguāng lǐ de māmā
Oh Mother, Mother in the candlelight
Oh Mama, Mama dalam terangnya cahaya lilin

您的黑发泛起了霜花
Nín de hēi fǎ fàn qǐle shuāng huā
Your black hair sprouted snowflakes
Rambut hitam mu sudah bermunculan bunga salju

噢妈妈 烛光里的妈妈
O māmā zhúguāng lǐ de māmā
Oh Mother, Mother in the candlelight
Oh Mama, Mama dalam terangnya cahaya lilin

您的脸颊印着这多牵挂
Nín de liǎnjiá yìnzhe zhè duō qiānguà
Your facial cheeks are full of wrinkles of worry
Pipi wajahmu penuh dengan kerut kekhawatiran

噢妈妈 烛光里的妈妈
O māmā zhúguāng lǐ de māmā
Oh Mother, Mother in the candlelight
Oh Mama, Mama dalam terangnya cahaya lilin

您的腰身倦得不再挺拔
Nín de yāoshēn juàn dé bù zài tǐngbá
Your waist is no longer tall and straight
Pinggangmu kini tak selurus dulu lagi

噢妈妈 烛光里的妈妈
O māmā zhúguāng lǐ de māmā
Oh Mother, Mother in the candlelight
Oh Mama, Mama dalam terangnya cahaya lilin

您的眼睛为何失去了光华
Nín de yǎnjīng wèihé shīqùle guānghuá
Why your eyes lost the brilliance
Mengapa penglihatanmu kini menjadi tidak jelas

妈妈呀,孩儿已长大
Māmā ya, hái'ér yǐ zhǎng dà
Mother yah, Your child has grown up
Mama yah, Anakmu kini telah dewasa

不愿意牵着您的衣襟走过春秋冬夏
Bù yuànyì qiānzhe nín de yījīn zǒuguò chūnqiū dōngxià
Do not want to hold onto your garments pass through the spring, summer, autumn and winter
Tak ingin memegang terus pakaianmu melewati musim semi,panas,gugur dan dingin

Download Mp3/ Mp4:
Tuesday, December 5, 2017

Cindy Yen - Ba Shang Xin Da Sui (袁咏琳 - 把伤心打碎)
听见 狡猾的辩解 看见 自私的感觉
Ting jian jiao hua de bian jie kan jian zi si de gan jue
胸口的酸 要比痛更强烈
Xiong kou de suan yao bi tong geng qiang lie
变心 我可以成全 贪心 怎么能妥协
Bian xin wo ke yi cheng quan tan xin zen me neng tuo xie
你不懂得 我倔强那一面
Ni bu dong de wo jue qiang na yi mian

*
你不能拿一半的爱 来交换我的全世界
Ni bu neng na yi ban de ai lai jiao huan wo de quan shi jie
别用回忆骗我忘了一切就不变
Bie yong hui yi pian wo wang liao yi qie jiu bu bian
而回忆就像纷乱的线 快把我缠绕成一个茧
Er hui yi jiu xiang fen luan de xian kuai ba wo chan rao cheng yi ge jian
但不逃出黑暗房间 就没蓝天
Dan bu tao chu hei an fang jian jiu mei lan tian

[Chorus]
把伤心打碎 要先流干眼泪
Ba shang xin da sui yao xian liu gan yan lei
把记忆烧成灰 那苦就没滋味
Ba ji yi shao cheng hui na ku jiu mei zi wei
把伤心打碎 像重新活一回
Ba shang xin da sui xiang zhong xin huo yi hui
等和真爱面对 我才不会防备 敢亲吻玫瑰
Deng he zhen ai mian dui wo cai bu hui fang bei gan qin wen mei gui

背叛 并不是雨点 风干 就没有感觉
Bei pan bing bu shi yu dian feng gan jiu mei you gan jue
而是水灾 把什么都淹灭
Er shi shui zai ba shi me du yan mie
变心 我可以成全 贪心 怎么能妥协
Bian xin wo ke yi cheng quan tan xin zen me neng tuo xie
你不懂得 我倔强那一面
Ni bu dong de wo jue qiang na yi mian

Repeat *
Repeat Chorus


Ah

一大片天空可以飞 却躲在原地太浪费
Yi da pian tian kong ke yi fei que duo zai yuan di tai lang fei
我要的幸福和完美 一定会有人给
Wo yao de xing fu he wan mei yi ding hui you ren gei

Repeat Chorus

Cindy Yen - Chen Ai (袁咏琳 - 尘埃)
谁在悬崖 绽放绝美的爱
Shui zai xuan ya zhan fang jue mei de ai
我是片云彩 偶然为你灌溉
Wo shi pian yun cai ou ran wei ni guan gai
奈何风的主宰 来去总是在天地之外
Nai he feng de zhu zai lai qu zong shi zai tian di zhi wai
在无风的地带 却再也回不来
Zai wu feng de di dai que zai ye hui bu lai

[Chorus]
曾经沧海 怎能忘却重来
Ceng jing cang hai zen neng wang que chong lai
花谢又开 谁能把你取代
Hua xie you kai shui neng ba ni qu dai
潮起潮落 潮水依旧澎湃
Chao qi chao luo chao shui yi jiu peng pai
人往人来 人已不再
Ren wang ren lai ren yi bu zai
到头来 放开手 只剩尘埃
Dao tou lai fang kai shou zhi sheng chen ai

怎能忘怀 风雨中的对白
Zen neng wang huai feng yu zhong de dui bai
你站在窗台 说好为我等待
Ni zhan zai chuang tai shuo hao wei wo deng dai
你用一生去猜 云何时才能停止摇摆
Ni yong yi sheng qu cai yun he shi cai neng ting zhi yao bai
怎知错过的爱 就再也回不来
Zen zhi cuo guo de ai jiu zai ye hui bu lai

Repeat Chorus

当时间把一切覆盖 在我心里有你在
Dang shi jian ba yi qie fu gai zai wo xin li you ni zai
当记忆被岁月出卖 我会记得你的爱
Dang ji yi bei sui yue chu mai wo hui ji de ni de ai
那曾经的悲哀 如今却是最美的安排
Na ceng jing de bei ai ru jin que shi zui mei de an pai
唯一眷恋是对你的依赖
Wei yi juan lian shi dui ni de yi lai

Repeat Chorus

现在才明白 原来我们都是尘埃
Xian zai cai ming bai yuan lai wo men du shi chen ai

Cindy Yen - Xian Jing (袁詠琳 - 陷阱)
从来不问对不对
Cong lai bu wen dui bu dui
听从我任性指挥
Ting cong wo ren xing zhi hui
你说我的爱很珍贵 (爱很珍贵)
Ni shuo wo de ai hen zhen gui (ai hen zhen gui)

如此的不顾一切
Ru ci de bu gu yi qie
谢谢你贴心追随
Xie xie ni tie xin zhui sui
有些事我需要告解 (需要告解)
You xie shi wo xu yao gao jie (xu yao gao jie)

*
那天午後美丽的相遇
Na tian wu hou mei li de xiang yu
让你相信了命中注定
Rang ni xiang xin le ming zhong zhu ding
你说我像女神般神秘
Ni shuo wo xiang nu shen ban shen mi
告诉你一个小秘密
Gao su ni yi ge xiao mi mi
我们完美的默契
Wo men wan mei de mo qi
是我为了得到你
Shi wo wei le de dao ni
设了陷阱
She le xian jing

[Chorus]
偷偷爱上你以後
Tou tou ai shang ni yi hou
变身爱情的凶手
Bian shen ai qing de xiong shou
只跟踪你的脚印
Zhi gen zong ni de jiao yin
即时动态 Follow
Ji shi dong tai Follow
我策划每场 Show
Wo ce hua mei chang Show
你眼中只有我
Ni yan zhong zhi you wo
都怪我太有决心
Dou guai wo tai you jue xin
爱上你没了救
Ai shang ni mei le jiu
Oh Oh Oh Oh
Oh Oh Oh Oh
Oh Oh Oh Oh

我无药可救
Wo wu yao ke jiu

小小欺骗对不起
Xiao xiao qi pian dui bu qi
滥用自私的权利
Lan yong zi si de quan li
不小心刺伤了你 (伤了你 Baby)
Bu xiao xin ci shang le ni (shang le ni Baby)
爱是红透的苹果
Ai shi hong tou de ping guo
怕它成熟时坠落
Pa ta cheng shu shi zhui luo
只好犯规小动作 (I’m Sorry Baby)
Zhi hao fan gui xiao dong zuo (I'm Sorry Baby)

Repeat *
Repeat Chorus

我无药可救
Wo wu yao ke jiu

当红幕拉上以後
Dang hong mu la shang yi hou
掌声都像烟火
Zhang sheng du xiang yan huo
少了真心不停留
Shao le zhen xin bu ting liu
不需要满天烟火
Bu xu yao man tian yan huo
只求一颗流星 为我划过
Zhi qiu yi ke liu xing wei wo hua guo

Repeat Chorus

爱上你没了救
Ai shang ni mei le jiu
Oh Oh Oh Oh
Oh Oh Oh Oh
Oh Oh Oh Oh

我无药可救
Wo wu yao ke jiu

Jay Chou & Cindy Yen - Sha Xiao (周杰倫 & 袁詠琳 - 傻笑)
眼看著手機裡 沒訊號
Yan kan zhe shou ji li mei xun hao
擔心你的回信我 收不到
Dan xin ni de hui xin wo shou bu dao
哪怕只傳來一個 微笑的符號
Na pa zhi zhuan lai yi ge wei xiao de fu hao
我都會捨不得 刪掉
Wo dou hui she bu de shan diao

電台傳來天氣 的預報
Dian tai chuan lai tian qi de yu bao
想起你為我遮雨 的外套
Xiang qi ni wei wo zhe yu de wai tao
客廳的電視播放 偶像劇頻道
Ke ting de dian shi bo fang ou xiang ju pin dao
羨慕他們為愛 在爭吵
Xiang mu ta men wei ai zai zheng chao

*
你在我 的面前微笑 裝不知道
Ni zai wo de mian qian wei xiao zhuang bu zhi dao
其實你 告白的簡訊 我有收到
Ji shi ni gao bai de jian xun wo you shou dao
你說我 愛太 晚到 為何你 愛要 晚到
Ni shuo wo ai tai wan dao wei he ni ai yao wan dao
只能像 朋友般 擁抱 Yeah
Zhi neng xiang peng you ban yong bao Yeah

**
你說他 的用心付出 比我早到
Ni shuo ta de yong xin fu chu bi wo zao dao
對你的 溫柔只能放 心裡收好
Dui ni de wen rou zhi neng fang xin li shou hao
你說我 愛太 晚到 為何你 愛要 晚到
Ni shuo wo ai tai wan dao wei he ni ai yao wan dao
怎麼做 我們彼此才 不會傷到
Zen me zuo wo men bi ci cai bu hui shang dao

我記得你愛喝 的飲料 的飲料
Wo ji de ni ai he de yin liao de yin liao
也排隊買你愛吃 的麵包 的麵包
Ye pai dui mai ni ai chi de mian bao de mian bao
卻只能對你遠遠 的會心一笑
Que zhi neng dui ni yuan yuan de hui xin yi xiao
連你的手都牽 不到
Lian ni de shou dou qian bu dao

你說你有多的 電影票 Yeah
Ni shuo ni you duo de dian ying piao Yeah
你知道 事情沒有 那麼巧
Ni zhi dao shi qing mei you na me qiao
但很窩心的是你怕我無聊 但很窩心的是 (我怕你無聊)
Dan hen wo xin de shi ni pa wo wu liao dan hen wo xin de shi (wo pa ni wu liao)
你比他清楚我的心跳 我比他清楚你的心跳
Ni bi ta qing chu wo de xin tiao wo bi ta qing chu ni de xin tiao

Repeat *
Repeat **

你在我 的面前微笑 裝不知道
Ni zai wo de mian qian wei xiao zhuang bu zhi dao
他沒有 不好只是話 越聊越少
Ta mei you bu hao zhi shi hua yue liao yue shao
你說我 愛太 晚到 (為何你 愛要 晚到)
Ni shuo wo ai tai wan dao (wei he ni ai yao wan dao)
錯過了 幸福的 味道 Yeah
Cuo guo le xing fu de wei dao Yeah

用記憶 在對你拍照 讓人難熬
Yong ji yi zai dui ni pai zhao rang ren nan ao
其實我 對於你的好 也曾動搖
Ji shi wo dui yu ni de hao ye zeng dong yao
你說我 愛太 晚到 (為何你 愛要 晚到)
Ni shuo wo ai tai wan dao (wei he ni ai yao wan dao)
對的人 不對的時間 卻放不掉
Dui de ren bu dui de shi jian que fang bu diao

Cindy Yen - Fly Tonight (袁詠琳 - Fly Tonight)
Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh
Here we go just come with me now
别这么快就投降放弃
Bie zhe me kuai jiu tou jiang fang qi
说不定这一段旅行
Shuo bu ding zhe yi duan lue xing
你会发现爱耀眼秘密
Ni hui fa xian ai yao yan mi mi

*
Let's fly
有了你 My baby
You le ni My baby
心飘到宇宙边际
Xin piao dao yu zhou bian ji
Fly
一起转动这世界
Yi qi zhuan dong zhe shi jie

**
Cuz I believe 我不断搜寻
Cuz I believe wo bu duan sou xun
你眼中每一颗星星 (Shine So Bright)
Ni yan zhong mei yi ke xing xing (Shine So Bright)
We can be free 要一起找寻
We can be free yao yi qi zhao xun
今晚最银河系的爱情
Jin wan zui yin he xi de ai qing

***
So fly tonight tonight (Oh)
Fly tonight (Oh)
Let's fly tonight (Oh Oh)
Fly tonight yeah

Hey 想太多 Just come with me now
Hey xiang tai duo Just come with me now
谣言全无重力被静音 (Let's fly)
Yao yan quan wu zhong li bei jing yin (Let's fly)
现在起不管他们心情
Xian zai qi bu guan ta men xin qing
重要的只剩下我和你
Zhong yao de zhi sheng xia wo he ni

Repeat *

Let's fly
有了你 My baby
You le ni my baby
心飘到宇宙边际
Xin piao dao yu zhou bian ji
Fly
And I'll never let you go

Repeat **
Repeat ***

Tuesday, November 21, 2017

Jay Chou feat. Cindy Yen - Zen Me Le (周杰倫 feat. 袁詠琳 - 怎麼了)
上车了 收拾心情背上行李 我走了
Shang che le shou shi xin qing bei shang xing li wo zou le
一再重复听你喜欢听的歌
Yi zai zhong fu ting ni xi huan ting de ge
甜蜜回忆太多心乱了
Tian mi hui yi tai duo xin luan le
真的 结束了
Zhen de jie shu le

舍不得 你唱的生日快乐歌 还记得
She bu de ni chang de sheng ri kuai le ge hai ji de
你的温柔方式终于我懂了
Ni de wen rou fang shi zhong yu wo dong le
话题聊到这里你笑了 却也太迟了
Hua ti liao dao zhe li ni xiao le que ye tai chi le

*
我用咖啡拉花拉出白色的线
Wo yong ka fei la hua la chu bai se de xian
煮一杯眷恋
Zhu yi bei juan lian
你侧脸在咖啡表面 形成了思念 形成怀念
Ni ce lian zai ka fei biao mian xing cheng le si nian xing cheng huai nian
你长发披肩 我渐渐的勾划出你嘴角弧线
Ni chang fa pi jian wo jian jian de gou hua chu ni zui jiao hu xian
所有的从前我慢慢的 喝掉有你在的画面
Suo you de cong qian wo man man de he diao you ni zai de hua mian

**
手中的寂寞续杯 苦了谁
Shou zhong de ji mo xu bei ku le shui
清醒了当初离开你的感觉
Qing xing le dang chu li kai ni de gan jue
再不是冬天季节冷了离别
Zai bu shi dong tian ji jie leng le li bie

***
我还想听你 叫我宝贝
Wo hai xiang ting ni jiao wo bao bei
怕你身边 多了个谁
Pa ni shen bian duo le ge shui
失眠的夜 独自面对
Shi mian de ye du zi mian dui
花少了蝶 树枯了叶
Hua shao le die shu ku le ye
还想听你 叫我宝贝
Hai xiang ting ni jiao wo bao bei
痛快心碎 或许干脆
Tong kuai xin sui huo xu gan cui
两人世界 漫天的风雪
Liang ren shi jie man tian de feng xue
我爱过的谁
Wo ai guo de shui

怎么了你说呢
Zen me le ni shuo ne
为何沟通最后总是我哭了不说了
Wei he gou tong zui hou zong shi wo ku le bu shuo le
承认犯错又能如何你选择我认了
Cheng ren fan cuo you neng ru he ni xuan ze wo ren le
是不是我们都太自我
Shi bu shi wo men dou tai zi wo
自我 借口 要自由
Zi wo jie kou yao zi you

沉默了离开了
Chen mo le li kai le
明明彼此付出比谁都要多我才多
Ming ming bi ci fu chu bi shui dou yao duo wo cai duo
却相爱的比谁都要不成熟都怪我
Que xiang ai de bi shui dou yao bu cheng shu dou guai wo
是不是等伤口都愈合
Shi bu shi deng shang kou dou yu he
愈合 才能再拥有
Yu he cai neng zai yong you

Repeat *
Repeat **
Repeat *** X2

Cindy Yen - Ci Wei De Yong Bao (袁詠琳 - 刺蝟的擁抱)
我總以為那是個詛咒 愛上誰 誰就刺痛
Wo zong yi wei na shi ge zu zhou ai shang shui shui jiu ci tong
刺痛得流淚 讓傷人的我心碎
Ci tong de liu lei rang shang ren de wo xin sui
然後你出現在我的眼前 相同的難以接近的刺蝟
Ran hou ni chu xian zai wo de yan qian xiang tong de nan yi jie jin de ci wei
瞬間我懂 我們終於在世上找到另個同類
Shun jian wo dong wo men zhong yu zai shi shang zhao dao ling ge tong lei

*
瘋狂的愛情不用誰來認同
Feng kuang de ai qing bu yong shui lai ren tong
刺蝟的擁抱注定越愛越痛
Ci wei de yong bao zhu ding yue ai yue tong
我已經懦弱太久 不敢對誰心動
Wo yi jing nuo ruo tai jiu bu gan dui shui xin dong
直到你對我說 我沒錯
Zhi dao ni dui wo shuo wo mei cuo

帶刺的擁抱越愛越痛 顫抖地愛到鮮血直流
Dai ci de yong bao yue ai yue tong zhan dou de ai dao xian xie zhi liu
身上的每個小傷口都告訴我 你屬於我
Shen shang de mei ge xiao shang kou dou gao su wo ni shu yu wo
你屬於我 要你愛我
Ni shu yu wo yao ni ai wo
www.chineselyrics4u.com

我躲在一個人的黑洞 沒有光 也沒有風
Wo duo zai yi ge ren de hei dong mei you guang ye mei you feng
寂寞得流淚 淚流乾了就沈睡
Ji mo de liu lei bei liu gan le jiu shen shui
然後你出現在我的眼前 相同的難以接近的刺蝟
Ran hou ni chu xian zai wo de yan qian xiang tong de nan yi jie jin de ci wei
你抱著我 讓我的黑暗變成一個新的世界
Ni bao zhe wo rang wo de hei an bian cheng yi ge xin de shi jie

Repeat *

帶刺的擁抱越愛越痛
Dai ci de yong bao yue ai yue tong
顫抖地愛到鮮血直流
Zhan dou de ai dao xian xie zhi liu
身上的每個小傷口都告訴我 你屬於我
Shen shang de mei ge xiao shang kou dou gao su wo ni shu yu wo

已經懦弱太久 不敢對誰心動
Yi jing nuo ruo tai jiu bu gan dui shui xin dong

瘋狂的愛情不用誰來認同
Feng kuang de ai qing bu yong shui lai ren tong
刺蝟的擁抱注定越愛越痛
Ci wei de yong bao zhu ding yue ai yue tong
身上的每個小傷口都告訴我
Shen shang de mei ge xiao shang kou dou gao su wo
你屬於我 你屬於我
Ni shu yu wo ni shu yu wo
要你愛我 要你愛我
Yao ni ai wo yao ni ai wo

Cindy Yen feat. Magic Power Mo Huan Li Liang - Come To Mami (袁詠琳 feat. MP 魔幻力量 - Come To Mami)
Na na na na na
Come to Mami oh baby boy
I'll be your Mami
Throw your hands up high for me
I'm gonna make you go so crazy
Oh honey hey

誰對愛一竅不通需要出動教授
Shei dui ai yi qiao bu tong xu yao chu dong jiao shou
Mami 更厲害快過來讓我咬一口
Mami geng li hai kuai guo lai rang wo yao yi kou
Oh 我今晚不會讓你走
Oh wo jin wan bu hui rang ni zou
Ooh aah get on the floor I'm ready for ya

Li-li-li-li-li-lick my lollipop
這麼美的香味 誰要我的棒棒糖
Zhe me mei de xiang wei shei yao wo de bang bang tang
這麼這麼多糖無法滿足你胃口
Zhe me zhe me duo tang wu fa man zu ni wei kou
我耍你耍你耍你耍你耍把你耍翻掉
Wo shua ni shua ni shua ni shua ni shua ba ni shua fan diao

Come to Mami oh baby boy
I'll be your Mami
Throw your hands up high for me
一起來跳個夠
Yi qi lai tiao ge gou
So crazy
Oh honey hey

Ayo Mami I'm goin' crazy right now
我是嗷嗷待哺的小狼種狗
Wo shi ao ao dai bu de xiao lang zhong gou
渴望你的 Juicy love
Ke wang ni de Juicy love
來喂飽我這頭瘋狗
Lai wei bao wo zhe tou feng gou
野孩子需要課後輔導
Ye hai zi xu yao ke hou fu dao
當午夜鐘響 欲望鬆綁
Dang wu ye zhong xiang yu wang song bang
讓我們曠課胡搞
Rang wo men kuang ke hu gao

Li-li-li-li-li-lick my lollipop
這麼美的香味
Zhe me mei de xiang wei
誰要我的棒棒糖
Shei yao wo de bang bang tang
這麼這麼多糖無法滿足你胃口
Zhe me zhe me duo tang wu fa man zu ni wei kou
我耍你耍你耍你耍你耍把你耍翻掉
Wo shua ni shua ni shua ni shua ni shua ba ni shua fan diao

Come to Mami oh baby boy
I'll be your Mami
Throw your hands up high for me
一起來跳個夠
Yi qi lai tiao ge gou
So crazy
Oh honey hey

Swag it out yup
Swag it out yup
Swag it out yup (that's right baby)
Swag it swag it swag it out

Aye 你的愛是讓我迷魂的緊箍咒
Aye ni de ai shi rang wo mi hun de jin gu zhou
讓我們沉淪整晚沸騰水濂洞
Rang wo men chen lun zheng wan fei teng shui lian dong
我是荷爾蒙爆炸的悟空
Wo shi he er meng bao zha de wu kong
墜入愛河我需要 Mami 的秀秀
Zhui ru ai he wo xu yao Mami de xiu xiu

Mami 秀秀 Mami Mami 秀秀
Mami xiu xiu Mami Mami xiu xiu
Mami 秀秀 Mami Mami 秀秀
Mami xiu xiu Mami Mami xiu xiu
Yea boy gimme some o' that

Na na na na na
Come to Mami oh baby boy
I'll be your Mami
Throw your hands up high for me
I'm gonna make you go so crazy
Oh honey yeah

Come to Mami yeah everybody
I'll be your Mami yeah everybody
Go crazy
Oh honey hey

Cindy Yen - Bad Boy (袁詠琳 - Bad Boy)
Okay
You told me that you love me but I don't believe you
You said you really want me no I can't believe you
你自以为是的男人 把我想像得太单纯 怎么可能
Ni zi yi wei shi de nan ren ba wo xiang xiang de tai dan chun zen me ke neng

再多的车子房子什么牌子收买不了我
Zai duo de che zi fang zi shen me pai zi shou mai bu liao wo
我要的爱情条件 你都没有
Wo yao de ai qing tiao jian ni dou mei you
耳朵旁说我爱你你爱我我爱他 So what
Er duo pang shuo wo ai ni ni ai wo wo ai ta So what
对我来说全部都是 La la la la
Dui wo lai shuo quan bu du shi La la la la

Yeah 你到底想要干什么 Yeah I don't care
Yeah ni dao di xiang yao gan shen me Yeah I don't care
Bad boy bad boy he's such a bad boy
说他爱我 他根本就没有
Shuo ta ai wo ta gen ben jiu mei you
Bad boy bad boy he's such a bad boy
从没爱过 Yeah bitch
Cong mei ai guo Yeah bitch

在非黑即白城堡里我就是皇后
Zai fei hei ji bai cheng bao li wo jiu shi huang hou
一加一等于二以上的爱情不适合我
Yi jia yi deng yu er yi shang de ai qing bu shi he wo
你以为你是赛车手 任意超速就是放纵 满嘴借口
Ni yi wei ni shi sai che shou ren yi chao su jiu shi fang zong man zui jie kou

Love is blind it's a poker game
不管大盲小盲都不能全身而退
Bu guan da mang xiao mang dou bu neng quan shen er tui
你 Check 我 Raise 你马上 Fold 没有胆就不要跟我玩啊 Oh
Ni Check wo Raise ni ma shang Fold mei you dan jiu bu yao gen wo wan a Oh
就知道 Hold 不住 到现在还不认输
Jiu zhi dao Hold bu zhu dao xian zai hai bu ren shu
我是看在你可怜才愿意让你上诉
Wo shi kan zai ni ke lian cai yuan yi rang ni shang su

Yeah 你到底哪里听不懂
Yeah ni dao di na li ting bu dong
Yeah you're such a fool

*
Bad boy bad boy he's such a bad boy
说他爱我 他根本就没有
Shuo ta ai wo ta gen ben jiu mei you
Bad boy bad boy he's such a bad boy
从没爱过
Cong mei ai guo

Repeat *

Bad boy bad boy he's such a bad boy
这场游戏 还能玩多久
Zhe chang you xi hai neng wan duo jiu
Bad boy bad boy you're just a bad boy
别来烦我 Yeah bitch
Bie lai fan wo Yeah bitch

Cindy Yen - Xiao Bao Bei (袁詠琳 - 小寶貝)
*
我和梦约会
Wo he meng yue hui
孤单的排著队
Gu dan de pai zhe dui
一路多累 没告诉谁
Yi lu duo lei mei gao su shui
所谓的幸福 多难追
Suo wei de xing fu duo nan zhui

**
等著天黑
Deng zhe tian hei
等了解过心碎
Deng liao jie guo xin sui
我和眼泪 聊了一会
Wo he yan lei liao le yi hui
聊起心中小小宝贝
Liao qi xin zhong xiao xiao bao bei

***
被冷落 被误会
Bei leng luo bei wu hui
它陪我忘记了苦味
Ta pei wo wang ji le ku wei
学习人生那些智慧
Xue xi ren sheng na xie zhi hui
也等时间诞生的美
Ye deng shi jian dan sheng de mei

[Chorus]
我的小宝贝
Wo de xiao bao bei
跟我跑 陪我飞
Gen wo pao pei wo fei
别怕伤悲 都要奉陪
Bie pa shang bei dou yao feng pei
爱需要勇气对不对
Ai xu yao yong qi dui bu dui
www.chineselyrics4u.com
我也能听得见
Wo ye neng ting de jian
说话的小宝贝
Shuo hua de xiao bao bei
越过从前 在心里面说
Yue guo cong qian zai xin li mian shuo
不要害怕带着爱 不要输给谁
Bu yao hai pa dai zhe ai bu yao shu gei shui

Repeat *
Repeat **
Repeat ***
Repeat Chorus X2

我准备飞
Wo zhun bei fei

Monday, November 20, 2017

Cindy Yen - Wo Ai Wo Zi Ji (袁詠琳 - 我愛我自己)
故事就在夏天
Gu shi jiu zai xia tian
发生在我身边
Fa sheng zai wo shen bian
一张微甜的笑脸
Yi zhang wei tian de xiao lian

校外的棉花田
Xiao wai de mian hua tian
纯白的像初恋
Chun bai de xiang chu lian
而你开始出现
Er ni kai shi chu xian
跨页在我日记里面
Kua ye zai wo ri ji ji mian

蝉鸣声走远
Chan ming sheng zou yuan
美好的回忆
Mei hao de hui yi
是你留给我的从前
Shi ni liu gei wo de cong qian

I'm ready to walk my way
I'm ready to make mistakes
多一些正向的鼓励
Duo yi xie zheng xiang de gu li
消灭掉坏情绪
Xiao mie diao huai qing xu

Cause this is the dream we've made
No matter how much it takes
朋友的陪伴最熟悉
Peng you de pei ban zui shou xi
陪我度过雨季
Pei wo du guo yu ji

微笑持续
Wei xiao chi xu
从不放弃
Cong bu fang qi
爱我自己
Ai wo zi ji

记得你走那天
Ji de ni zou na tian
雨后阳光露脸
Yu hou yang guang lou lian
没有太多埋怨
Mei you tai duo man yuan
只记得纯净的画面
Zhi ji de chun jing de hua mian

我闭上双眼
Wo bi shang shuang yan
风温柔甘甜
Feng wen rou gan tian
像一首轻快的和弦
Xiang yi shou qing kuai de he xian

I'm ready to walk my way
I'm ready to make mistakes
挫折就当做是练习
Cuo zhe jiu dang zuo shi lian xi
撑一下就过去
Cheng yi xia jiu guo qu

Cause this is the dream we've made
No matter how much it takes
留下了永远的熟悉
Liu xia le yong yuan de shou xi
多年后仍美丽
Duo nian hou reng mei li
爱自己
Ai zi ji

不去背诵别人的成功
Bu qu bei song bie ren de cheng gong
自信放松微笑后才懂
Zi xin fang song wei xiao hou cai dong
不再冲动我拨慢了生活的钟
Bu zai chong dong wo bo man le sheng huo de zhong
该哭时就悲伤
Gai ku shi jiu bei shang
哭过化点妆
Ku guo hua dian zhuang
有爱直接讲
You ai zhi jie jiang
为幸福要坚
Wei xing fu yao jian

I'm ready to walk my way
I'm ready to make mistakes
一遍又一遍的温习
Yi bian you yi bian de wen xi
该放手的消息
Gai fang shou de xiao xi

Cause this is the dream we've made
No matter how much it takes
大声说我爱我自己
Da sheng shuo wo ai wo zi ji
心事不要拥挤
Xin shi bu yao yong ji
要爱自己
Yao ai zi ji
要爱自己
Yao ai zi ji
我爱自己
Wo ai zi ji

Cilla Kung - Ji Gwaai Si Ngoh Bat Ho (樂瞳 - 只怪是我不好)
為何弱得忽然暈倒 壞了最好的旅途
Wai hoh yeuk dak fat yin wan do waai liu jui ho dik lui to
為何用四百條短訊 來累積一匹布
Wai hoh yung sei baak tiu duen sun loi lui jik yat pat bo
從來亦不知方向易迷路
Chung loi yik bat ji fong heung yi mai lo
踏上高踭 亦不夠高
Daap seung go jau yik bat gau go
因你著迷到 理想都消耗
Yan nei jeuk mai do lei seung do siu ho

都只怪是我不好 時常呷醋
Do ji gwaai si ngoh bat ho si seung haap cho
無事幹發著牢騷
Mo si gon faat jeuk lo so
都只怪是我不好 來回傾訴
Do ji gwaai si ngoh bat ho loi wooi king so
令你要出走醉倒
Ling nei yiu chut jau jui do
都只怪是我不好 過份沉溺到
Do ji gwaai si ngoh bat ho gwoh fan cham nik do
乞討半份擁抱
Hat to boon fan yung po
高攀你 我卻低得似泥土 任你擺佈
Go paan nei ngoh keuk dai dak chi nai to yam nei baai bo

為何甚多感情煩惱 令到友好想要逃
Wai hoh sam doh gam ching faan no ling do yau ho seung yiu to
為何被你撇在家裡 如昨天的早報
Wai hoh bei nei pit joi ga lui yue jok tin dik jo bo
常懷著不安感覺像迷霧
Seung waai jeuk bat on gam gok jeung mai go
甜睡不到 情商太糟
Tim sui bat do ching seung taai jo
覆轍又重蹈 還是改不到
Fuk chit yau chung to waan si goi bat do

都只怪是我不好 時常呷醋
Do ji gwaai si ngoh bat ho si seung haap cho
無事幹發著牢騷
Mo si gon faat jeuk lo so
都只怪是我不好 勤勞周到
Do ji gwaai si ngoh bat ho kan lo jau do
待你似掌中瑰寶
Doi nei chi jeung jung gwai bo

*
都只怪是我不好 過份沉溺到
Do ji gwaai si ngoh bat ho gwoh fan cham nik do
乞討半份擁抱
Hat to boon fan yung po
只因我 太徹底給你迷倒 被你知道
Ji yan ngoh taai chit dai kap nei mai do bei nei ji do

Repeat *

Emil Chau & Chyi Yu - San Wa Ching Wa (周華健 & 齊豫 - 神話情話)
愛是愉快 是難過 是陶醉
Oi si yue faai si naan gwoh si to jui
是情緒 或在日後視作傳奇
Si ching sui waak joi yat hau si jok chuen kei
愛是盟約 是習慣 是時間
Oi si mang yeuk si jaap gwaan si si gaan
是白髮 也叫你我乍驚乍喜
Si baak fatt ya giu nei ngoh ja ging ja hei
完全遺忘自己 竟可相許生與死
Yuen chuen wai mong ji gei ging hoh seung hui saang yue sei
來日誰來問起 天高風急雙雙遠飛
Loi yat sui loi man hei tin go fung gap seung seung yuen fei

*
愛是微笑 是狂笑 是傻笑
Oi si mei siu si kong siu si soh siu
是玩笑 或是為著害怕寂寥
Si waan siu waak si wai jeuk hoi pa jik liu
愛是何價 是何故 在何世
Oi si hoh ga si hoh goo joi hoh sai
又何以 對這世界雪中送火
Yau hoh yi dui je sai gaai suet jung sung foh
誰還祈求什麼 可歌可泣的結果
Sui waan kei kau sam moh hoh goh hoh yap dik git gwoh
誰能承受後果 翻天覆海不枉最初
Sui nang sing sau hau gwoh faan tin fuk hoi bat wong jui choh
啊.... 有你有我雪中送火
A.... yau nei yau ngoh suet jung sung foh

**
愛在迷迷糊糊盤古初便開始
Oi joi mai mai woo woo poon goo choh bin hoi chi
這浪浪漫漫舊故事
Je long long maan maan gau goo si
愛在朦朦朧朧前生今生和他生
Oi joi mung mung lung lung chin saang gam saang woh ta saang
怕錯過了也不會知
Pa choh gwoh liu ya bat wooi ji
跌落茫茫紅塵南北西東亦相依
Dit lok mong mong hung chan naam bak sai dung yik seung yi
怕獨自活著沒意義
Pa duk ji woot jeuk moot yi yi
愛是來來回回情絲一絲又一絲
Oi si loi loi wooi wooi ching si yat si yau yat si
至你與我此生永不闊別時
Ji nei yue ngoh chi saang wing bat foot bit si

Repeat *
Repeat ** X2

Featured Post

Chang Ho-chirl 张镐哲 - Zai Hui Dao Cong Qian 再回到从前【Kembali Kemasa Lalu Lagi/ Returned to the Past Again】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

Chang Ho-chirl 张镐哲 - Zai Hui Dao Cong Qian 再回到从前【Kembali Kemasa Lalu Lagi/ Returned to the Past Again】[Pinyin,English,Indonesian Translati...