Posts

Showing posts with the label Zhang Xing 张星

Zhang Xing 张星 - Ai De Tai Shen Ye Shi Zhong Zhe Mo 爱得太深也是种折磨【Mencintai Terlalu Dalam Juga Semacam Siksaan/ Love Too Deep Also Is A Torment】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

Zhang Xing 张星 - Ai De Tai Shen Ye Shi Zhong Zhe Mo 爱得太深也是种折磨【Mencintai Terlalu Dalam Juga Adalah Sebuah Siksaan/ Love Too Deep Also Is A Torment】

Best Song 2020


List Artist

Show more