Showing posts with label Beyond. Show all posts
Showing posts with label Beyond. Show all posts

Friday, November 16, 2018

Beyond - Qing Ren 情人【Kekasih/ Lover】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Beyond - Qing Ren 情人Kekasih/ Lover】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:刘卓辉
作曲:黄家驹

盼望你没有为我 又再度暗中淌泪
Pànwàng nǐ méiyǒu wéi wǒ yòu zàidù ànzhōng tǎng lèi
Paan mong nei moot yau wai ngoh yau joi do am jung tong lui
Wishing that you have not secretly shed tears for me
Berharap kau jangan lagi meneteskan air mata diam-diam demi diriku

我不想留低 你的心空虚
Wǒ bùxiǎng liú dī nǐ de xīn kōngxū
Ngoh bat seung lau dai nei dik sam hung hui
I don't want to remain in your heart with emptiness
Aku tidak ingin tetap di hatimu dengan kehampaan

盼望你别再让我 像背负太深的罪
Pànwàng nǐ bié zài ràng wǒ xiàng bèifù tài shēn de zuì
Paan mong nei bit joi yeung ngoh jeung booi foo taai sam dik jui
Wishing that you would no longer let me shoulder too deep a guilt
Berharap kau jangan lagi membiarkanku menanggung kesalahan yang terlalu dalam

我的心如水 你不必痴醉
Wǒ de xīn rúshuǐ nǐ bùbì chīzuì
Ngoh dik sam yue sui nei bat bit chi jui
My heart is like water, you need not be passionate
Hatiku bagaikan air, kau tidak perlu menjadi terbuai

~ 你可知 谁甘心归去
Wo~ Nǐ kězhī shéi gānxīn guī qù
Wo~ Nei hoh ji sui gam sam gwai hui
Wo~ Don't you know, who dare to return
Wo~ Apakah kau tahu, siapa yang berani kembali

你与我之间 有谁
Nǐ yǔ wǒ zhī jiān yǒu shéi
Nei yue ngoh ji gaan yau sui
Does anyone, between you and me?
Apakah ada, antara kau dan aku?

是缘是情是童真 还是意外
Shì yuán shì qíng shì tóngzhēn háishì yìwài
Si yuen si ching si tung jan waan si yi ngoi
It is fate, or love, or naivete, or just an accident?
Apakah itu takdir, atau cinta, atau kenaifan, atau hanyalah kecelakaan?

有泪有罪有付出 还有忍耐
Yǒu lèi yǒuzuì yǒu fùchū hái yǒu rěnnài
Yau lui yau jui yau foo chut waan yau yan noi
Have tears, guilt, devotion and also there is tolerance
Ada air mata, rasa bersalah, kesetiaan dan juga ada toleransi

是人是墙是寒冬 藏在眼内
Shì rén shì qiáng shì hándōng cáng zài yǎn nèi
Si yan si cheung si hon dung chong joi ngaan noi
it's man, or a wall, or winter embedded in the eye
Apakah orang, atau dinding, atau musim dingin yang tertanam di dalam mata

有日有夜有幻想 无法等待
Yǒu rì yǒu yè yǒu huànxiǎng wúfǎ děngdài
Yau yat yau ye yau waan seung mo faat dang doi
Have days, have nights, have fantasy but wait no longer
Ada siang, ada malam, ada khayalan yang tak bisa menunggu

盼望我别去后 会共你在远方相聚
Pànwàng wǒ bié qù hòu huì gòng nǐ zài yuǎnfāng xiāngjù
Paan mong ngoh bit hui hau wooi gung nei joi yuen fong seung jui
Wishing that after I leave we would meet again somewhere far way
Berharap setelah aku pergi, kita akan bisa bertemu lagi di suatu tempat yang jauh

每一天望海 每一天相对
Měi yītiān wànghǎi měi yītiān xiàng duì
Mooi yat tin mong hoi mooi yat tin seung dui
Every day watching over the sea, every day facing each other
Setiap hari melihat laut, setiap hari saling berhadapan

盼望你现已没有 让我别去的恐惧
Pànwàng nǐ xiàn yǐ méiyǒu ràng wǒ bié qù de kǒngjù
Paan mong nei yin yi moot yau yeung ngoh bit hui dik hung gui
Wishing that you no longer fear my departure
Berharap kau tidak lagi memiliki rasa takut akan kepergianku

我即使离开 你的天空里
Wǒ jíshǐ líkāi nǐ de tiānkōng lǐ
Ngoh jik si lei hoi nei dik tin hung lui
Even I'm not standing under your piece of sky
Meskipun aku telah pergi dari duniamu

~ 你可知 谁甘心归去
Wo~ Nǐ kězhī shéi gānxīn guī qù
Wo~ Nei hoh ji sui gam sam gwai hui
Wo~ Don't you know, who dare to return
Wo~ Apakah kau tahu, siapa yang berani kembali

你与我之间 有谁
Nǐ yǔ wǒ zhī jiān yǒu shéi
Nei yue ngoh ji gaan yau sui
Does anyone, between you and me?
Apakah ada, antara kau dan aku?

是缘是情是童真 还是意外
Shì yuán shì qíng shì tóngzhēn háishì yìwài
Si yuen si ching si tung jan waan si yi ngoi
It's fate, or love, or naivete, or just an accident?
Apakah itu takdir, atau cinta, atau kenaifan, atau hanyalah kecelakaan?

有泪有罪有付出 还有忍耐
Yǒu lèi yǒuzuì yǒu fùchū hái yǒu rěnnài
Yau lui yau jui yau foo chut waan yau yan noi
Have tears, guilt, devotion and also there is tolerance
Ada air mata, rasa bersalah, kesetiaan dan juga ada toleransi

是人是墙是寒冬 藏在眼内
Shì rén shì qiáng shì hándōng cáng zài yǎn nèi
Si yan si cheung si hon dung chong joi ngaan noi
It's man, or a wall, or winter embedded in the eye
Apakah orang, atau dinding, atau musim dingin yang tertanam di dalam mata

有日有夜有幻想 无法等待
Yǒu rì yǒu yè yǒu huànxiǎng wúfǎ děngdài
Yau yat yau ye yau waan seung mo faat dang doi
Have days, have nights, have fantasy but wait no longer
Ada siang, ada malam, ada khayalan yang tak bisa menunggu

多少春秋风雨改
Duōshǎo chūnqiū fēngyǔ gǎi
Doh siu chun chau fung yue goi
How many seasons, how many storms has passed
Berapa banyak musim, berapa banyak badai telah berlalu

多少崎岖不变爱
Duōshǎo qíqū bù biàn ài
Doh siu kei kui bat bin oi
How many hardships have gone through without altering the love
Berapa banyak kesulitan yang telah dilalui tanpa mengubah cinta

多少唏嘘的你在人海
Duōshǎo xīxū de nǐ zài rén hǎi
Doh siu dik hei hui dik nei joi yan hoi
How many sorrows you have suffered among in this sea of people
Berapa banyak penderitaan yang telah kau derita di tengah lautan manusia ini

是缘是情是童真 还是意外
Shì yuán shì qíng shì tóngzhēn háishì yìwài
Si yuen si ching si tung jan waan si yi ngoi
It is fate, or love, or naivete, or just an accident?
Apakah itu takdir, atau cinta, atau kenaifan, atau hanyalah kecelakaan?

有泪有罪有付出 还有忍耐
Yǒu lèi yǒuzuì yǒu fùchū hái yǒu rěnnài
Yau lui yau jui yau foo chut waan yau yan noi
Have tears, guilt, devotion and also there is tolerance
Ada air mata, rasa bersalah, kesetiaan dan juga ada toleransi

是人是墙是寒冬 藏在眼内
Shì rén shì qiáng shì hándōng cáng zài yǎn nèi
Si yan si cheung si hon dung chong joi ngaan noi
It's man, or a wall, or winter embedded in the eye
Apakah orang, atau dinding, atau musim dingin yang tertanam di dalam mata

有日有夜有幻想 无法等待
Yǒu rì yǒu yè yǒu huànxiǎng wúfǎ děngdài
Yau yat yau ye yau waan seung mo faat dang doi
Have days, have nights, have fantasy but wait no longer
Ada siang, ada malam, ada khayalan yang tak bisa menunggu
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

Beyond

情人

作词:刘卓辉
作曲:黄家驹

盼望你没有为我 又再度暗中淌泪
我不想留低 你的心空虚
盼望你别再让我 像背负太深的罪
我的心如水 你不必痴醉

哦~ 你可知 谁甘心归去
你与我之间 有谁

是缘是情是童真 还是意外
有泪有罪有付出 还有忍耐
是人是墙是寒冬 藏在眼内
有日有夜有幻想 无法等待

盼望我别去后 会共你在远方相聚
每一天望海 每一天相对
盼望你现已没有 让我别去的恐惧
我即使离开 你的天空里

哦~ 你可知 谁甘心归去
你与我之间 有谁

是缘是情是童真 还是意外
有泪有罪有付出 还有忍耐
是人是墙是寒冬 藏在眼内
有日有夜有幻想 无法等待

多少春秋风雨改 多少崎岖不变爱
多少唏嘘的你在人海

是缘是情是童真 还是意外
有泪有罪有付出 还有忍耐
是人是墙是寒冬 藏在眼内
有日有夜有幻想 无法等待

Download Mp3/ Mp4:

Saturday, April 14, 2018

Feng Ti Mo 冯提莫 - Zhen De Ai Ni 真的爱你【Aku Benar-benar Mencintaimu/ I Really Love You】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Feng Ti Mo 冯提莫 - Zhen De Ai Ni 真的爱你【Aku Benar-benar Mencintaimu/ I Really Love You】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:小美
作曲:黄家驹
编曲:Beyond

无法可修饰的一对手
Wúfǎ kě xiūshì de yī duìshǒu
Mo faat hoh sau sik dik yat dui sau
There is no way to make your hands become beautiful again
Tidak ada cara untuk membuat sepasang tanganmu kembali menjadi indah

带出温暖永远在背后
Dài chū wēnnuǎn yǒngyuǎn zài bèihòu
Daai chut wan nuen wing yuen joi booi hau
But your hands always behind me keeping me warm
Namun tanganmu selalu di belakangku membuatku hangat

纵使啰嗦始终关注
Zòngshǐ luōsuo shǐzhōng guānzhù
Jung si lo soh chi jung gwaan jue
Always nagging but care about me
Selalu mengomel tapi peduli padaku

不懂珍惜太内疚
Bù dǒng zhēnxī tài nèijiù
Bat dung jan sik taai noi gau
I feel guilty for not cherishing your love
Aku merasa bersalah karena tidak menghargai cintamu

沉醉于音阶她不赞赏
Chénzuì yú yīnjiē tā bù zànshǎng
Cham jui yue yam gaai ta bat jaan seung
Enjoying in the melodies but doesn't praise me
Menikmati melodi tapi tidak memujiku

母亲的爱却永未退让
Mǔqīn de ài què yǒng wèi tuìràng
Mo chan dik oi kuek wing mei tui yeung
But mom's love never decreases
Namun cinta ibu tidak akan pernah berkurang

决心冲开心中挣扎
Juéxīn chōng kāixīn zhōng zhēngzhá
Kuet sam chung hoi sam jung jaang jaat
I determined to overcome the struggles inside myself
Ku bertekad untuk mengatasi perjuangan yang ada dalam diriku

亲恩终可报答
Qīn ēn zhōng kě bàodá
Chan jan jung hoh bo daap
Until I can repay your kindness at last
Hingga diriku bisa membalas kebaikanmu pada akhirnya

春风化雨暖透我的心
Chūnfēng huàyǔ nuǎn tòu wǒ de xīn
Chun fung fa yue nuen tau ngoh dik sam
The wind of spring becomes like rain melting my heart
Angin musim semi menjadi seperti hujan yang mencairkan hatiku

一生眷顾无言地送赠
Yīshēng juàngù wú yán de sòng zèng
Yat saang guen goo mo yin dei sung jang
You took care of me all my life without complaining
Kau telah merawatku sepanjang hidupku tanpa mengeluh

是妳多么温馨的目光
Shì nǐ duōme wēnxīn de mùguāng
Si nei doh moh wan hing dik muk gwong
Your eyes are so warm
Pandangan matamu yang begitu hangat

教我坚毅望着前路
Jiào wǒ jiānyì wàngzhe qián lù
Gaau ngoh gin ngai mong jeuk chin lo
Who has taught me to be strong and face the future
Yang telah mengajariku untuk menjadi kuat dan menghadapi masa depan

叮嘱我跌倒不应放弃
Dīngzhǔ wǒ diédǎo bù yìng fàngqì
Ding juk ngoh dit do bat ying fong hei
Reminding me never give up whenever I fall
Mengingatkanku untuk tidak pernah menyerah kapanpun diriku jatuh

没法解释怎可报尽亲恩
Méi fǎ jiěshì zěn kě bào jǐn qīn ēn
Moot faat gaai sik jam hoh bo jun chan yan
I don't know how to pay back all your love given to me
Aku tidak tahu harus bagaimana membayar kembali semua cintamu yang kau berikan padaku

爱意宽大是无限
Ai yì kuāndà shì wúxiàn
Oi yi foon daai so mo haan
Your love is so great and unlimited
Cintamu begitu besar dan tak terbatas

请准我说声真的爱妳
Qǐng zhǔn wǒ shuō shēng zhēn de ài nǐ
Cheng jun ngoh suet sing jan dik oi nei
Please let me say, that I love you
Tolong izinkan aku mengatakan, bahwa aku benar-benar mencintaimu

仍记起温馨的一对手
Réng jì qǐ wēnxīn de yī duìshǒu
Ying gei hei wan hing dik yat dui sau
I still remember a pair of hands were so warm
Aku masih ingat sepasang tanganmu yang begitu hangat

始终给我照顾未变样
Shǐzhōng gěi wǒ zhàogù wèi biànyàng
Si jung kap ngoh jiu goo mei bin yeung
Take care of me all the time without changing
Yang telah merawatku sepanjang waktu tanpa berubah

理想今天终于等到
Lǐxiǎng jīntiān zhōngyú děngdào
Lei seung gam tin jung yue dang do
At last my dream came true today
Akhirnya impianku menjadi kenyataan hari ini

分享光辉盼做到
Fēnxiǎng guānghuī pàn zuò dào
Fan heung gwong fai paan jo do
For sharing my love to you I hope I can do it
Untuk berbagi cintaku padamu, kuharap diriku bisa melakukannya

Download Mp3/ Mp4:


Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/5WSlSQml0La0Sl7hVPAhbn

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Website
http://www.lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/Friday, April 13, 2018

Beyond - Zhen De Ai Ni 真的爱你【Aku benar-benar mencintaimu/ I really love you】


Beyond - Zhen De Ai Ni 真的爱你【Aku benar-benar mencintaimu/ I really love you】

作词:小美
作曲:黄家驹
编曲:Beyond

无法可修饰的一对手
Wúfǎ kě xiūshì de yī duìshǒu
Mo faat hoh sau sik dik yat dui sau
There is no way to make your hands become beautiful again
Tidak ada cara untuk membuat sepasang tanganmu kembali menjadi indah

带出温暖永远在背后
Dài chū wēnnuǎn yǒngyuǎn zài bèihòu
Daai chut wan nuen wing yuen joi booi hau
But your hands always behind me keeping me warm
Namun tanganmu selalu di belakangku membuatku hangat

纵使啰嗦始终关注
Zòngshǐ luōsuo shǐzhōng guānzhù
Jung si lo soh chi jung gwaan jue
Always nagging but care about me
Selalu mengomel tapi peduli padaku

不懂珍惜太内疚
Bù dǒng zhēnxī tài nèijiù
Bat dung jan sik taai noi gau
I feel guilty for not cherishing your love
Aku merasa bersalah karena tidak menghargai cintamu

沉醉于音阶她不赞赏
Chénzuì yú yīnjiē tā bù zànshǎng
Cham jui yue yam gaai ta bat jaan seung
Enjoying in the melodies but doesn't praise me
Menikmati melodi tapi tidak memujiku

母亲的爱却永未退让
Mǔqīn de ài què yǒng wèi tuìràng
Mo chan dik oi kuek wing mei tui yeung
But mom's love never decreases
Namun cinta ibu tidak akan pernah berkurang

决心冲开心中挣扎
Juéxīn chōng kāixīn zhōng zhēngzhá
Kuet sam chung hoi sam jung jaang jaat
I determined to overcome the struggles inside myself
Ku bertekad untuk mengatasi perjuangan yang ada dalam diriku

亲恩终可报答
Qīn ēn zhōng kě bàodá
Chan jan jung hoh bo daap
Until I can repay your kindness at last
Hingga diriku bisa membalas kebaikanmu pada akhirnya

春风化雨暖透我的心
Chūnfēng huàyǔ nuǎn tòu wǒ de xīn
Chun fung fa yue nuen tau ngoh dik sam
The wind of spring becomes like rain melting my heart
Angin musim semi menjadi seperti hujan yang mencairkan hatiku

一生眷顾无言地送赠
Yīshēng juàngù wú yán de sòng zèng
Yat saang guen goo mo yin dei sung jang
You took care of me all my life without complaining
Kau telah merawatku sepanjang hidupku tanpa mengeluh

是妳多么温馨的目光
Shì nǐ duōme wēnxīn de mùguāng
Si nei doh moh wan hing dik muk gwong
Your eyes are so warm
Pandangan matamu yang begitu hangat

教我坚毅望着前路
Jiào wǒ jiānyì wàngzhe qián lù
Gaau ngoh gin ngai mong jeuk chin lo
Who has taught me to be strong and face the future
Yang telah mengajariku untuk menjadi kuat dan menghadapi masa depan

叮嘱我跌倒不应放弃
Dīngzhǔ wǒ diédǎo bù yìng fàngqì
Ding juk ngoh dit do bat ying fong hei
Reminding me never give up whenever I fall
Mengingatkanku untuk tidak pernah menyerah kapanpun diriku jatuh

没法解释怎可报尽亲恩
Méi fǎ jiěshì zěn kě bào jǐn qīn ēn
Moot faat gaai sik jam hoh bo jun chan yan
I do not know how to pay back all your love given to me
Aku tidak tahu harus bagaimana membayar kembali semua cintamu yang kau berikan padaku

爱意宽大是无限
Ai yì kuāndà shì wúxiàn
Oi yi foon daai so mo haan
Your love is so great and unlimited
Cintamu begitu besar dan tak terbatas

请准我说声真的爱妳
Qǐng zhǔn wǒ shuō shēng zhēn de ài nǐ
Cheng jun ngoh suet sing jan dik oi nei
Please let me say, that I love you
Tolong izinkan aku mengatakan, bahwa aku benar-benar mencintaimu

仍记起温馨的一对手
Réng jì qǐ wēnxīn de yī duìshǒu
Ying gei hei wan hing dik yat dui sau
I still remember a pair of hands were so warm
Aku masih ingat sepasang tanganmu yang begitu hangat

始终给我照顾未变样
Shǐzhōng gěi wǒ zhàogù wèi biànyàng
Si jung kap ngoh jiu goo mei bin yeung
Take care of me all the time without changing
Yang telah merawatku sepanjang waktu tanpa berubah

理想今天终于等到
Lǐxiǎng jīntiān zhōngyú děngdào
Lei seung gam tin jung yue dang do
At last my dream came true today
Akhirnya impianku menjadi kenyataan hari ini

分享光辉盼做到
Fēnxiǎng guānghuī pàn zuò dào
Fan heung gwong fai paan jo do
For sharing my love to you I hope I can do it
Untuk berbagi cintaku padamu, kuharap diriku bisa melakukannya

Download Mp3/ Mp4:Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/5WSlSQml0La0Sl7hVPAhbn

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择
https://www.youtube.com/c/MusicChoice音乐选择

Website
http://www.Lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/


Saturday, September 30, 2017

Beyond - Wai Liu Nei Wai Liu Ngoh (Beyond - 為了你 為了我)
秋天的你輕輕飄過進佔我心裡
Chau tin dik nei hing hing piu gwoh jun jim ngoh sum loi
我卻每天等你望你知道我是誰
Ngoh keuk mooi tin dang nei mong nei ji do ngoh si sui
冬天雖冷彷彿想你看你已心醉
Dung tin sui laang fong fat seung nei hon nei yi sam sui
你到哪天方發現我總與你伴隨
Nei do na tin fong faat yin ngoh jung yue nei boon chui

*
回望每一天共多少夢與笑
Wooi mong mooi yat tin gung doh siu mung yue siu
回望每一天剩多少還未了
Wooi mong mooi yat tin sing doh siu waan mei liu

[Chorus]
懷念在過去 流連在雨裡 唏噓的風吹
Waai nim joi gwoh hui lau lin joi yue lui hei hui dik fung chui
還是未愛夠 還是未看透
Waan si mei oi gau waan si mei hon tau
依依不捨的佔有
Yi yi bat se dik jim yau
從來未醉過 從來未痛過 怎知得清楚
Chung loi mei jui gwoh chung loi mei tung gwoh jam ji dak ching choh
原來為了你 原來為了我
Yuen loi wai liu nei yuen loi wai liu ngoh
彼此找到深愛過的感覺
Bei chi jaau do sam oi gwoh dik gam gok

憂傷的你拋開一切要往哪方去
Yau seung dik nei paau hoi yat chai yiu wong na fong hui
與你那些真摯熱愛早變了夢蕾
Yue nei na se jan ji yit oi jo bin liu mung lui
可惜心裡不知不覺已進退失据
Hoh sik sam lui bat ji bat gok yi jun tui sat gui
到了這天總也沒法刻意愛著誰
Do liu je tin jung ya moot faat hak yi oi jeuk sui

Repeat *
Repeat Chorus

Repeat *
Repeat Chorus X2Beyond - Hoi Foot Tin Hung (Beyond - 海闊天空)
*
今天我寒夜里看雪飘过
Gam tin ngoh hon ye lui hon suet piu gwoh
怀著冷却了的心窝飘远方
Waai jeuk laang keuk liu dik sam woh piu yuen fong
风雨里追赶 雾里分不清影踪
Fung yue lui jui gon mo lui fan bat ching ying jung
天空海阔你与我 可会变 (谁没在变)
Tin hung hoi foot nei yue ngoh hoh wooi bin (Sui moot joi bin)

多少次迎著冷眼与嘲笑
Doh siu chi ying jeuk laang ngaan yue jaau siu
从没有放弃过心中的理想
Chung moot yau fong hei gwoh sam jung dik lei seung
一刹那恍惚 若有所失的感觉
Yat saat na fong fat yeuk yau soh sat dik gam gok
不知不觉已变淡 心里爱 (谁明白我)
Bat ji bat gok yi bin daam sam lui ngoi (Sui ming baak ngoh)

[Chorus]
原谅我这一生不羁放纵爱自由
Yuen leung ngoh je yat saang bat gei fong jung ngoi ji yau
也会怕有一天会跌倒 (Oh no)
Ya wooi pa yau yat tin wooi dit do (Oh no)
被弃了理想谁人都可以
Bui hei liu lei seung sui yan do hoh yi
那会怕有一天只你共我
Na wooi pa yau yat tin ji nei gung ngoh

Repeat *
Repeat Chorus

仍然自由自我
Ying yin ji yau ji ngoh
永远高唱我歌 走遍千里
Wing yuen go cheung ngoh goh jau pin chin lei

Repeat Chorus

被弃了理想 谁人都可以
Bui hei liu lei seung sui yan do hoh yi
那会怕有一天只你共我
Na wooi pa yau yat tin ji nei gung ngoh

原谅我这一生不羁放纵爱自由 (Oh yeah)
Yuen leung ngoh je yat saang bat gei fong jung ngoi ji yau (Oh yeah)
也会怕有一天会跌倒 (Ooh)
Ya wooi pa yau yat tin wooi dit do (Ooh)
被弃了理想谁人都可以 (Woh ooh)
Bui hei liu lei seung sui yan do hoh yi (Woh ooh)
那会怕有一天只你共我
Na wooi pa yau yat tin ji nei gung ngohFriday, September 29, 2017

Beyond - Ching Yan (Beyond - 情人)
盼望你没有为我又再度暗中淌泪
Paan mong nei moot yau wai ngoh yau joi do am jung tong lui
我不想留低 你的心空虚
Ngoh bat seung lau dai nei dik sam hung hui
盼望你别再让我像背负太深的罪
Paan mong nei bit joi yeung ngoh jeung booi foo taai sam dik jui
我的心如水 你不必痴醉
Ngoh dik sam yue sui nei bat bit chi jui

*
Woo 你可知 谁甘心归去
Woo nei hoh ji sui gam sam gwai hui
你与我之间 有谁
Nei yue ngoh ji gaan yau sui

[Chorus]
是缘是情是童真 还是意外
Si yuen si ching si tung jan waan si yi ngoi
有泪有罪有付出 还有忍耐
Yau lui yau jui yau foo chut waan yau yan noi
是人是墙是寒冬 藏在眼内
Si yan si cheung si hon dung chong joi ngaan noi
有日有夜有幻想 无法等待
Yau yat yau ye yau waan seung mo faat dang doi

盼望我别去后会共你在远方相聚
Paan mong ngoh bit hui hau wooi gung nei joi yuen fong seung jui
每一天望海 每一天相对
Mooi yat tin mong hoi mooi yat tin seung dui
盼望你现已没有让我别去的恐惧
Paan mong nei yin yi moot yau yeung ngoh bit hui dik hung gui
我即使离开 你的天空里
Ngoh jik si lei hoi nei dik tin hung lui

Repeat *
Repeat Chorus

多少春秋风雨改 多少崎岖不变爱
Doh siu chun chau fung yue goi doh siu kei kui bat bin oi
多少的唏嘘的你在人海
Doh siu dik hei hui dik nei joi yan hoi

Repeat ChorusBeyond - Jan Dik Oi Nei (Beyond - 真的爱你)
*
无法可修饰的一对手
Mo faat hoh sau sik dik yat dui sau
带出温暖永远在背后
Daai chut wan nuen wing yuen joi booi hau
纵使啰嗦始终关注
Jung si lo soh chi jung gwaan jue
不懂珍惜太内咎
Bat dung jan sik taai noi gau

沉醉于音阶她不赞赏
Cham jui yue yam gaai ta bat jaan seung
母亲的爱却永未退让
Mo chan dik oi kuek wing mei tui yeung
决心冲开心中挣扎
Kuet sam chung hoi sam jung jaang jaat
亲恩终可报答
Chan jan jung hoh bo daap

**
春风化雨暖透我的心
Chun fung fa yue nuen tau ngoh dik sam
一生眷顾无言地送赠
Yat saang guen goo mo yin dei sung jang

[Chorus]
是你多么温馨的目光
Si nei doh moh wan hing dik muk gwong
教我坚毅望着前路
Gaau ngoh gin ngai mong jeuk chin lo
叮嘱我跌倒不应放弃
Ding juk ngoh dit do bat ying fong hei
没法解释怎可报尽亲恩
Moot faat gaai sik jam hoh bo jun chan yan
爱意宽大是无限
Oi yi foon daai so mo haan
请准我说声真的爱你
Cheng jun ngoh suet sing jan dik oi nei

Repeat *

仍记起温馨的一对手
Ying gei hei wan hing dik yat dui sau
绐终给我照顾未变样
Si jung kap ngoh jiu goo mei bin yeung
理想今天终于等到
Lei seung gam tin jung yue dang do
分享光辉盼做到
Fan heung gwong fai paan jo do

Repeat **
Repeat Chorus

Repeat **
Repeat Chorus X2Beyond - Gwong Fai Sui Yuet (Beyond - 光輝歲月)
鐘聲響起歸家的信號
Jung sing heung hei gwai ga dik sun ho
在他生命裡 彷彿帶點唏噓
Joi ta saang ming lui fong fat daai dim hei hui
黑色肌膚給他的意義
Hak sik gei foo kap ta dik yi yi
是一生奉獻 膚色鬥爭中
Si yat saang fung hin foo sik dau jaang jung

*
年月把擁有變做失去
Nin yuet ba yung yau bin jo sat hui
疲倦的雙眼帶著期望
Pei guen dik seung ngaan daai jeuk kei mong

**
今天只有殘留的軀殼
Gam tin ji yau chaan lau dik kui hok
迎接光輝歲月
Ying jip gwong fai sui yuet
風雨中抱緊自由
Fung yue jung po gan ji yau
一生經過傍徨的掙扎
Yat saang ging gwoh pong wong dik jaang jaat
自信可改變未來
Ji sun hoh goi bin mei loi
問誰又能做到
Man sui yau nang jo do

可否不分膚色的界限
Hoh fau bat fan foo sik dik gaai haan
願這土地裡 不分你我高低
Yuen je to dei lui bat fan nei ngoh go dai
繽紛色彩閃出的美麗
Ban fan sik choi sim chut dik mei lai
是因它沒有 分開每種色彩
Si yan ta moot yau fan hoi mooi jung sik choi

Repeat *
Repeat ** X3Beyond - Paradise (Beyond - Paradise)
曾經 滿載了希望
Chang ging moon joi liu hei mong
你我會有天沖開黑暗
Nei ngoh wooi yau yin chung hoi hak am
誰知 再次的失望
Sui ji joi chi dik sat mong
看這裏已經走到盡頭
Hon je lui yi ging jau do jun tau

*
望著你走遠 我並沒有心酸
Mong jeuk nei jau yuen ngoh bing moot yau sam suen
唯望天邊一方他朝可重逢
Wai mong tin bin yat fong ta jiu hoh chung fung

**
Oh Para Paradise
只想跟你一起 一起走向這一天
Ji seung gan nei yat hei yat hei jau heung je yat tin
Oh Para Paradise
風中希冀一點 今天一再想起你
Fung jung hei kei yat dim gam tin yat joi seung hei nei

寧可 永遠的等待
Ning hoh wing yuen dik dang doi
也怕背棄當初的一切
Ya pa booi hei dong choh dik yat chai
如今 你遠走彼岸
Yue gam nei yuen jau bei ngon
告訴我那邊天色好嗎
Go so ngoh na bin tin sik ho ma

Repeat *
Repeat ** X3Beyond - Mo Jun Hung Hooi (Beyond - 無盡空虛)
為何在這裡 疲倦像半醉
Wai hoh joi je lui pei guen jeung boon gui
曾在這空間 跟你相擁抱
Chang joi je hung gaan gan nei seung yung po

*
只有唏噓的追憶 無言落寞地落淚
Ji yau hei hui dik jui yik mo yin lok mok dei lok lui
誰在這晚裡 放縱與他溫馨
Sui joi je maan lui fong jung yue ta wan hing

**
#無盡空虛 似把刀鋒靜靜穿過心窩 Wooh
Mo jun hung hui chi ba do fung jing jing chuen gwoh saw woh Wooh
期待的愛 怎麼一生總不可碰到 Wooh
Kei doi dik oi jam moh yat saang jung bat hoh pung do Wooh

仍然在這裡 無力像半醉
Ying yin joi je lui mo lik jeung boon jui
誰令我的心 此際多冰冷
Sui ling ngoh dik sam chi jai doh bing laang

Repeat *
Repeat ** X3Karena saya bukan penerjemah profesional dan saya hanya mencoba menerjemahkan lirik berdasarkan minat.
Oleh karena itu, harap dicatat bahwa saya mungkin bisa salah menerjemahkan / lirik karena subjektivitas pribadi. Maaf untuk itu dan berharap Anda menikmati blog saya. Terima kasih :)